Patiko? Pasidalinkite!

Naikinant Žemaitija įsiveisė nauja parazitų istorikų rūšis, kurie aiškina, kad Mažeikiai, Plungė ir Skuodas tai Kuršių žemės 

Tai daroma sąmoningai, norint iki galo sunaikinti Žemaitiją. Žemaitija niekada nepriklausė Kuršo žemėms. Taip, Kuršiai yra gimininga gentis, kaip ir Prūsai ar Lietuviai.

Kuršiai (latv. kurši, lot. currene), vakarų (pasak dalies tyrinėtojų – rytų) tauta, nuo VII a.-VIII a. iki XVII a. I pusės gyvenusi rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, dab. Latvijos vakaruose (Kurše).

Baltų gentys 12-as amžius.svg
Baltų gentys XII-as amžius pagal Marija Gimbutas

Vikipedijoje ir kituose informaciniuose šaltiniuose, kaip įrodymas pateikiamas kompiuterio pagalba, šių laikų sukurtas žemėlapis, kuriame bemaž pusė Žemaitijos priklausė Kuršių žemėms.

Baltai savoka pradėta naudoti, tik 19 amžiuje, o žemėlapyje rašoma, kad jau 12 -amžiuje egzistavo kažkokie išveistiniai baltai. „Baltų“ terminą pasiūlė vokiečių kalbininkas Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas (G. H. F. Nesselmann) 1845 m. knygoje „Die Sprache der alten Preußen an ihren Überresten erläutert“ ir jį vartojo šalia Baltijos jūros esančiai giminiškų kalbų grupei pavadinti. Iki 1845 m. jokių baltų nebuvo!

emaitėja, žemaitija,Žemaičių, zemaiciu.lt www.zemaiciu.lt

Nesu matęs žemėlapių, kad Kuršiai būtų pavaizduoti Žemaitijos žemėse. Taip pat nesu matęs ir radęs istorinių įrodymų, kad Mažeikių, Skuodo ir Plungės teritorijose būtų rasta Kuršiškų papuošalų, ant kurių būtų kuršiškos simbolikos. Pavieniai pasitaiko, bet masinėse kapavietėse, kad ir Latvijos pasienyje esančiame Senosios Impiltės kapinyne (kurį iki šių dienų traktoriai aria, nors apie tai buvo pranešta tuometiniam Klaipėdos paveldosaugos vadui Nagliui Puteikiui) rasti radiniai yra su simbolika kuri būdinga Žemaitijoje rastiems dirbiniams.

Kurzemes_un_Zemgales_hercogistes_karte_1770.jpg

LDK

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – XIII-XVIII a. gyvavusi feodalinė valstybė. Nuo XIII a. vidurio apėmė beveik visą dabartinę Lietuvą ir dalį dab. Baltarusijos, nuo XIV a. vid. – beveik visą dab. Lietuvą ir visą dab. Baltarusiją, nuo XIV a. II pusės iki 1569 m. – didžiąją dab. Ukrainos dalį, taip pat dalį dabartinės Rusijos (Smolenskas, Brianskas, Kurskas), dabartinės Lenkijos (Palenkė), po 1561 m. – dalį dabartinės Latvijos ir Estijos. XV a. tai buvo didžiausia Europos valstybė.

Valstybės pavadinimas ir jos valdovo titulas nebuvo pastovūs ir keitėsi priklausomai nuo valstybės sienų ir santvarkos kitimo. XIII a. viduryje – XIV a. pradžioje valstybė vadinta Lietuva. Mindaugas karūnavosi kaip Lietuvos karalius. Po Kijevo ir kitų dabartinės Ukrainos teritorijų prisijungimo valdovas ėmė tituluotis Lietuvių ir daugelio rusų karaliumi.

Pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą (XVI a.) – Didžioji Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė (rusėn. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных).

Kur Kuršiai?

Nesudarę valstybės buvo priversti 1229–1231 m. pripažinti Kalavijuočių, 1242 m. – Livonijos ordino valdžią. Po žemaičių pergalės Saulės (1236 m.) ir Durbės mūšių (1260 m.) Kuršiai buvo sukilę, tačiau Ordino nuslopinti. Dalis Kuršių gyventų plotų po ilgų kovų virto dykra, daugelis Kuršių iš savojo krašto pasitraukė į Žemaitiją ir Lietuvą.

Žinoma, kad negalima neigti, kad Žemaitija sudaryta ir iš Kuršių, bet tai, kad Skuodas, Mažeikiai ir Plungė buvo Kuršių žemės yra istorinis melas. Kuršiams atsitraukus iš Kuršių žemių, Žemaitijoje ir liko. Žemėlapiuose kuo puikiausiai matosi teritorija, kur buvo Žemaitija, o kur Kuršiai. Taip pat matosi kur buvo Lietuva ir kad dabartinę Lietuvą sudaro apie 70% Žemaitijos.

Skuodas Kuršiai

Skuodas (žemėlapyje Skudy) Žemaitijos teritorijoje, kaip ir Plungė (žemėlapyje Plungiany). Mažeikių nėra, nes tuomet jų dar nebuvo, o toje vietoje kur dabar stovi Mažeikių naftos perdirbimo gamykla tebėra Griežės kaimas ( žemėlapyje Gryze), ji prie pat Latvijos sienos, bet yra pažymėti Tirkšliai (žemėlapyje Tyrxlele), kurie nuo Mažeikių yra apie 6 kilometrus. Teko kažkur skaityti, kad kai kurie istorikai ir Telšius priskiria Kuršiams.

Norintys įsigyti senovinių žemėlapių, tai galite padaryti čia: www.raremaps.com

Žemaiti, nepasiduok istorijos klastotojams!

Egidijus Paulauskas

 

 

 


Patiko? Pasidalinkite!