Patiko? Pasidalinkite!

2019 kovo 21 d. advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas pateikė Jungtinių Tautų Priverstinių dingimų komitetui (JTPDK) komentarą dėl Lietuvos vyriausybės atsiliepimo.

Primintina, kad 2019-03-05 JTPDK sprendimu byloje Nr. 569/2019 įpareigojo Lietuvos vyriausybę pateikti informaciją apie tai, kur yra Deimantė Kedytė, ir leisti jos advokatui Stanislovui Tomui su ja susitikti, o po to leisti jai susitikinėti ir su kitais žmonėmis, kuriuos ji pasirinktų.

2019-03-18 Lietuvos teismingumo ministras Elvinas Jankevičius pateikė JTPDK nepasirašytą raštą be herbo ar antspaudo, kuriame nurodė, kad Lietuva negali įvykdyti JTPDK sprendimo, kadangi mergaitė jau 7 metus saugoma nuo “kriminalinio poveikio” – jai draudžiama matytis su tėvo pusės giminėmis ir vaikystės draugais.

Šiandien advokatas Stanislovas Tomas paaiškino JTPDK, kad apsauga nuo “kriminalinio poveikio” negali tęstis 7 metus. Be to, ministras Elvinas Jankevičius nepaaiškino kuo pasireiškia “kriminalinis poveikis” ir kodėl dėl jo reikia jau 7 metus drausti mergaitei pasimatyti su jos vaikystės draugais ir visomis tėvo pusės giminėmis.

Advokatas Stanislovas Tomas taip pat pasiskundė, kad Lietuvos vyriausybė keršija jam už laimėtą Deimantės Kedytės bylą – Teisingumo ministerijos atstovas spaudai Audris Kutrevičius paskelbė šmeižtą, kad Stanislovas Tomas nėra advokatas, nors Rusijos Federacijos Teisingumo ministerijos puslapyje parašyta, kad jis yra advokatas. Šiuo metu Rusijos užsienio advokatas praktikuoja Monake, Sarke ir Kosta Rikoje. Taip pat profesorius yra ir kitų valstybių advokatas.

Deimantės Kedytės advokatu prof. Stanislovą Tomą paskyrė Deimantės šeimos draugai disidentė Nijolė Sadūnaitė ir Kazimieras Juraitis.

JTPDK yra teisminė institucija, kuri nagrinėja ar valstybės nepažeidžia Konvencijos dėl apsaugos nuo priverstinio dingimo. Deimantės Kedytės byla yra jau antroji byla prieš Lietuvą, kurią nagrinėja JTPDK. Pirmoji buvo slaptųjų Lietuvos kalėjimų byla.

Prof. dr. Stanislovas Tomas


Patiko? Pasidalinkite!