Patiko? Pasidalinkite!

Termino vatnikas autorystė priskiriama konservatorių partijai, kuri šį išsireiškimą aktyviai populiarino savo “nepriklausomoje” žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose

Nuo tada, kai šis terminas atsirado, jos autoriai – konservatorių partija – šnekamojoje kalboje buvo pradėti vadinti konservatnikais. Taip pat šio konservatorių judėjimo atstovai nuo seno dar yra vadinami „megztosiomis beretėmis“, slengu – beretozoidais, arba ožio tvartelio ožiukais.

Konservatnikų šaknys

„Landsbergis Vytautas, Vytauto
Gyv. Vilniuje, Raud. Armijos pr. 107-4
Autobiografija

Gimiau Kaune 1932 m. spalio 18 d., tarnautojų šeimoje.
Tėvas buvo architektas, motina – gydytoja. Šešerių metų
pradėjau mokytis pradinėje mokykloje, kurią baigęs,
1942 m. įstojau į Kauno I berniukų gimnaziją.

1939 m. Raudonajai Armijai išvadavus Vilnių, tėvas
paliko motiną ir mane su broliu Kaune, o pats išsikėlė į
vilnių. Kartu su juo išvažiavo ir sesuo, Vilniuj studijavusi,
o paskui ištekėjusi už vilniečio mokytojo.

1941 m. gegužės pradžioj buvo suimtas mano brolis, kurį
laiką kalinamas Kaune, gestapo kalėjime, o paskui išvežtas
į Vokietiją. Tėvas labai rūpinosi jo likimu, atvažiuodavo į
Kauną, o brolį išvežus, išvyko jo ieškoti į Rytprūsius.

Raudonajai Armijai išvadavus Lietuvą ir mane su motina, jokių
tikrų žinių apie likusius savo šeimos narius neturime.

Motina visą laiką dirbo ir dabar tebedirba Kauno I Poliklinikoj,
kaip akių gydytoja. Aš be pertraukos mokiausi gimnazijoj ir kartu,
nuo 1944 m. – muzikos. 1945 m. įstojau į Kauno Juozo Gruodžio
vardo muzikos mokyklą, kurią baigiau 1949 m. Baigęs 1950 m. Kauno
Komjaunimo vardo vidurinę mokyklą, įstojau į LTSR Valstybinę
Konservatoriją Vilniuje. Čia ir dabar mokausi fortepijono fakulteto
II kurse, doc. A. Dvarionienės klasėje.

1952. II. 29 V. Landsbergis“

V.Landsbergio autobiografija

Iš ko galima nesunkiai atskirti tikrųjų konservatnikų bendruomenės komentatorius? Iš aktyvaus, neretai agresyvaus atkaklumo ir naudojamo leksikono (žodyno). Komentarai visiškai be logikos ir argumentacijos.

Jei komentaruose pamatysite žodį „vata“, „koloradas“, šiaip keiksmažodį ar tiesiog pagiriamąjį žodį kokiam nors konservatnikui – būkite tikri, tai rašo tikrasis konservatnikas.

Konservatnikai dažniausiai būna labai žemo suvokimo lygio žmonės, kurie vadovaujasi tikėjimu ir keliais jiems į galvas įbruktais epizodais.

Pagrindinis jų bruožas yra tas, kad juos visus puola Rusija ir isteriškai jos nekenčia.

Patarimas

Pamačius socialiniame tinkle komentuojantį konservatniką, kuris agresyviai šaiposi, keikiasi ar tiesiog isterikuoja, paprasčiausiai jį užblokuokite. Ir kas svarbiausia, kad didžioji dalis konservatnikų tikrai myli Lietuvą, bet jie nesupranta, kad jais yra pasinaudota kaip naudingais idiotais.

Rusai puola

Parengta pagal ekspertai.eu inf.

 

 


Patiko? Pasidalinkite!