Patiko? Pasidalinkite!

2019-ieji paskelbti Žemaitijos metais! 

Atrodo viskas nuostabu ir puiku, koks gražus gestas iš Lietuvos valdžiažmogių ir biblinių – kryžiuočių istorikų (iz-Tori-kų) pusės.

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais  minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės, paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais. Už šį sprendimą (projektas Nr. XIIIP-762(2) balsavo 85 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 5 parlamentarai.

Priimtame nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus, taip pat pažymimas Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo.

Seimas šį sprendimą priėmė pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją.

Prigamino vėliavėlių, nukarstė jomis Žemaitijos kaimus ir miestelius. Minimos 800 -osios metinės.

Zemaitijos-metų logotipas.jpg

Seimas ir kiti Lietuvos dundukai iš durnumo arba iš nežinojimo klaidina Lietuvius ir menkina Žemaičius, „nusukdami” mažiausiai 80 metų.

Žemaitija 880 metū.png

Štai taip turėtų atrodyti šis ženklas ir tai dar ne viskas. 1139 data žymima keliuose žemėlapiuose, kuriuose pažymėta Žemaitija – Samogitia. Žemaitijai mažiausiai 880 metų ir nereiškia, kad kryžiuočių kronikose atsiradę pirmieji pažymėjimai turi būti kaip atsiradimo data. Šios visos kryžiuočių kronikose paminėtos datos, turėtų būti švenčiamos, kaip gedulo ir vilties datos, kada mūsų kraštą užpuolė kryžiuočiai!

Mankurtai ir neišmanėliai švenčia miestelių ir kaimų atsiradimo šventes, kai kryžiuočiai juos užpuolė ir tuos užpuolimus pažymėjo savo kronikose. Toks jausmas, kad kryžiuočiai ateidami ir įkūrė tuos kaimus, bet iki tol ten buvo plyni laukai ir pievos….

Ir žinoma, mankurtams tai nėra okupacija, jiems tai šventas reikalas….

img_20190819_0841235257507396595436581.jpg

Gal Lietuviams yra gėda, bet dabartinėje Lietuvoje iki Vilniaus žemių per amžius buvo Žemaitija, ką byloja žemėlapiai.

1139 Žemaitija Lietuva pabrauktos

Plačiau apie tai straipsnyje: Žemėlapiai pasako teisybę.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!