Patiko? Pasidalinkite!

Segintis pagonišką segę Kazimieras Juraitis teigia, kad yra gilus tikratikis krikščionis. Jis teigia, kad nesiremia kažkokiais išvestiniais raštiškais pamokymais, kaip reikia suprasti senąjį arba naująjį testamentą.

Kazimieras teigia, kad jis remiasi giliu pajautimu ir jam Jėzus Kruistus yra gyvas. Jis remiasi jo pasakymu” melskis ne taip kaip fariziejų…” atkartodamas iš biblijos užrašymų.

Ar galima teigti, kad Kazimieras Juraitis pradėjo visiškai kliedėti, pasakodamas apie gyvą Jėzų ir kartodamas užrašus iš biblijos, kuria jis pradžioje sako, kad nesiremia.

Kyla vienintelis klausimas, ką bendro Turi Kazimieras su Egiptu, Sinajaus dykuma, Žydais ir Jėzumi? Ką turi bendro pagoniška segė ir Žydų religija?

Vadinasi žmogus visiškai nesupranta valdymo pagrindų ir yra eilinis pritikintas mankurtas. Mankurtas – žmogus, neatsimenantis savo ir kitų tautų istorinės praeities, patirties, praradęs istorinę perspektyvą ir gebantis gyventi tik šia diena.

Kazimieras gal būt bendrauja tiesiogiai su Jezumi vakarais per Skype ar kitas telepatines sistemas, bet greičiausiai, kad Kazimiero (giedančio bažnytiniame chore) žinios yra viso labo iš maldaknygių, kurias į mūsų kraštus atnešė per prievartą, žudynes ir smurtą.

Gal būt Kazimieras ir vėl mėnesį pilą, nors Mariaus Gabrilavičiaus paskaitoje, aiškino, kad daugelį metų jis jau nevartoja nei lašo. Kam visas šitas melas ir bandymas pataikauti rinkėjams, negi Kazimieras mano, kad turi šansų nuvilioti Landsberginius lengvatikius?

Ačiū Kazimierui, kad atsiskleidė, tik va segę pamiršo išsisegti.


Patiko? Pasidalinkite!