Patiko? Pasidalinkite!

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) atliko savo narių apklausą dėl koronaviruso įtakos. Koronavirusas jau dabar padarė stiprią įtaką Baltijos šalių įmonėms. Daugiau nei pusė jau ėmėsi konkrečių priemonių dėl koronaviruso plitimo

2020 m. kovo 12 d.

Beveik 20 proc. apklaustųjų Lietuvos įmonių praneša, kad jos dėl koronaviruso plitimo ir apsaugos priemonių šiuo metu negali priimti svarbių investicinių sprendimų. Apie 10 proc. apklaustųjų jau jaučia finansinių srautų pokyčius ir praneša apie pasikeitusią padėtį darbo jėgos srityje.

Daugiau nei 40 proc. apklaustųjų įmonių Lietuvoje vertina dabartinę koronaviruso įtaką savo verslui kaip stiprią ar vidutiniškai stiprią, tačiau 34,4 proc. mano, kad vertinti pasekmes dar anksti. Mažiau nei 10 proc. apklausos dalyvių Lietuvoje kol kas nepastebėjo jokio koronaviruso poveikio.

Daug apklaustųjų įmonių Lietuvoje jau ėmėsi konkrečių priemonių arba bent jau jas suplanavo. Daugiau nei pusė įmonių atsisakė arba perkėlė savo komandiruotes ir renginius, daugiau nei 20 proc. mano, kad tai atsilieps jų metiniam biudžetui. Trečdalis apklaustųjų iki šiol nesiėmė jokių konkrečių priemonių.

“Baltijos šalių įmonės jau dabar tikisi neigiamo poveikio savo verslui. Šioje srityje nėra didelių skirtumų tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Vokietijoje bandoma veikti ramiai ir kiek įmanoma geriau paruošti visuomenę gręsiančiai pandemijai.

Kas liečia komandiruotes į Vokietiją, renginiai su daugiau nei 1000 dalyvių atšaukiami. Mokyklos dirba toliau, visuomeninis gyvenimas vyksta, tačiau koncertai ir spektakliai atšaukiami. Vokietijos Federalinė vyriausybė jau priėmė sprendimą dėl įvairių priemonių. Vienas iš pagrindinių instrumentų yra sutrumpinta darbo diena (vok. Kurzarbeit). Tai padėtų įmonei lanksčiai reaguoti į užsakymų sumažėjimą, neatleidžiant darbuotojų”, sako Florian Schröder, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) vykdantysis direktorius.

Apklausa buvo vykdoma trijose Baltijos šalyse tuo pačiu metu. Atsakymai trijose Baltijos šalyse yra panašūs. Lietuvoje ir Latvijoje daugiau įmonių mano, kad dar anksti vertinti koronaviruso pasekmes, Estijoje daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad koronaviruso poveikis įmonėms bus didelis.

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) vienija virš 450 narių iš Vokietijos ir trijų Baltijos šalių ir yra puiki vieta tinklaveikai. AHK yra Vokietijos Užsienio prekybos rūmų globalaus tinklo, vienijančio 130 biurus 90-yje valstybių, dalis.

Līva Melbārzde


Patiko? Pasidalinkite!