Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos bankas skelbia, kad Lietuva “valdo” 5,8 tonas aukso atsargų, kurios sukauptos dar tarpukariu ir susigrąžintos 1993 m., jau po Nepriklausomybės atkūrimo

Tuomet jis buvo vertas 62,1 mln. JAV dolerių. 2019 m. pradžioje Lietuvos turimos aukso atsargos vertinamos 217 mln. eurų. Pasak Lietuvos banko, per atkurtos nepriklausomybės laikotarpį iš aukso atsargų investavimo iki 2012 m. uždirbta apie 130 mln. litų. Šie pinigai naudojami saugojimo išlaidoms padengti (apie 6 tūkst. svarų sterlingų per metus) arba aukso nuvertėjimo laikotarpiams kompensuoti. Saugumo bei finansinių operacijų patogumo sumetimais Lietuvos auksas šiuo metu saugomas Londone, Anglijos banke.

Turėjo 9,5 tonas, liko tik 5,8

1940 m., iki sovietų okupacijos, Lietuvos bankas penkiose užsienio valstybėse saugojo 9.593,4 kg aukso. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1992 m. visą auksą grąžino Prancūzija (2.246,5 kg) ir Didžioji Britanija (2.946,9 kg).

Tarptautinių atsiskaitymų bankas nuostoliams, patirtiems užšaldžius jo sąskaitą Lietuvos banke 1940 m., kompensuoti perėmė iš Lietuvos banko 62,2 kg tauriojo metalo. Kita aukso dalis (569,8 kg) iš Tarptautinių atsiskaitymų banko taip pat atgauta 1992 m., vėliau perrašyta Lietuvos bankui į jo aukso sąskaitas Anglijos banke.

1992 m. Švedijos vyriausybė už Lietuvos auksą, laikytą iki Antrojo pasaulinio karo Švedijos centriniame banke, grąžino 21,1 mln. Vokietijos markių.

Artimiausi Lietuvos draugai, Lietuvos auksą ištratino

Visas JAV Federalinių rezervų sistemoje saugotas Lietuvos banko auksas po Antrojo pasaulinio karo buvo ištratintas. Lietuvos diplomatinės tarnybos emigracijoje veiklai finansuoti ir kitoms reikmėms. JAV niekada nepripažino Lietuvos okupacijos nei de jure, nei de facto. Informacija, kiek JAV ištratino Lietuvos aukso yra slepiama ir neskelbiama.

Gražinti nenorėjo ir kitos šalys

„Po okupacijos, kai tapome Sovietų Sąjungos dalimi, ši iškart pradėjo reikšti pretenzijas į mūsų turimą auksą. TSRS valstybinis bankas visoms mūsų auksą saugojusioms valstybėms rašė laiškus, prašydamas perduoti auksą jam. Kai tai nepadėjo, duotas įsakymas analogiškus prašymus siųsti iš vietinių bankų. Taigi prašymas atiduoti auksą buvo išsiųstas iš Sovietų Sąjungos valstybinio banko Lietuvos respublikinės kontoros.

Tiesa, užsienio valstybės neskubėjo paklusti reikalavimams. Ko gero, švedai pirmieji pasidavė Sovietų Sąjungos spaudimui ir atidavė jai saugotą Baltijos šalių auksą. Panašiai septintajame dešimtmetyje nutiko ir su Jungtine Karalyste. Saugotas auksas buvo panaudotas abipusėms skolų pretenzijoms padengti, nes kiekviena valstybė po karo turėjo kažkokių ekonominių nuostolių.

Lietuvos banko valdomų aukso atsargų kiekis ir vertė skelbiama interneto svetainėje.

Aukso atsargos pasaulio

P.S

5,8 tonos, ne tiek jau ir daug, kad nebūtų galima saugiai laikyti Lietuvoje. Keista, kodėl Lietuva savo auksą laiko svetimose šalyse?… O jūs savo aukso atsargas ir kitas santaupas taip pat laikote svetimose šalyse?

Vladimiras Perulinas


Patiko? Pasidalinkite!