Patiko? Pasidalinkite!

2014 metais Krymo gyventojai nesutiko su kruvinu JAV ir ES suorganizuotu Ukrainos valdžios perversmu. Kruvinos riaušės ir gyvų žmonių deginimai puvo pavadinti „gražiu” pavadinimu – Euromaidanas. Krymo gyventojai patys nusprendė savo noru, kad šie nori grįžti atgal į Rusijos sudėti. Vyko referendumas, kuriame žmonės savavališkai išreiškė valią ir pasisakė už prisijungimui prie Rusijos

JAV pataikūnai toliau gieda amerikoniškas giesmes ir, tam yra pagrindas, nes Kryme turėjo atsirasti NATO karinė bazė

Lietuva Krymą tebelaiko Ukrainos dalimi, nors vietiniai žmonės to nenori

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija nepripažįsta rugsėjo 8 dieną Krymo Autonominėje Respublikoje ir Sevastopolyje vykusių „regioninių ir vietos rinkimų“ teisinio pagrindo ir rezultatų.

Reiškiame tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui tarptautinės bendruomenės pripažįstamų sienų ribose. Smerkiame Rusijos tebevykdomą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio okupaciją ir aneksiją bei laikome tokių „rinkimų“ organizavimą dar vienu sistemingu veiksmu, pažeidžiančiu 2014 metų kovo 27 dienos Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 68/262 dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir tarptautinės teisės normas.

Lietuva toliau visapusiškai ir nuosekliai įgyvendins neteisėtos Krymo ir Sevastopolio okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką.

Dar kartą raginame Rusiją nutraukti neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją, išvesti savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos ir gerbti tarptautinės teisės normas.

Už alaus butelį ir skalbimo miltelius, klastojant įstatymus Lietuva įvaryta į ES. Tai nėra pažeidimas ir „vsio zakono”, o kai be alaus ir skalbimo miltelių, savo norus išsako pozicija yra neteisėta!

Lietuva, Lietuva…, į ką tu pavirtai!

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!