Patiko? Pasidalinkite!

Rafaele Tumano ir Justė iš G1PS (Gegužės 1-osios profesinė sąjunga – G1PS) sako, kad kiekvienas nusipelno gyventi oriai, o tam „minimalkos” neužtenka.
Todėl gegužės 1-ąją dieną ateik ir ištark: duok penkis [!] eurus už valandą!

Profsąjunga (G1PS), įkurta 2018 m. gegužės pirmąją, išaugo iš 2016 m. vykusių protestų prieš darbuotojų teisių mažinimą naujajame darbo kodekse ir vėliau susiformavusio neformalaus darbuotojų solidarumo tinklo „Gyvenimas per brangus“.

G1PS vienija visus dirbančiuosius, organizuojama remiantis tiesioginės demokratijos principais, sukuriant galimybę nariams įsitraukti į sprendimų priėmimą ir atsisakant pirmininko vienvaldystės.

Nelaikome darbdavių savo partneriais, siekiame kovoti už darbuotojų sąlygas neapsimesdami, kad pusės yra lygios. Siekiame ne tik apginti egzistuojančias darbuotojų teises, bet ir jas plėsti – siekti trumpesnio, saugesnio ir gerai apmokamo darbo visiems. Laikomės emancipacinės politikos praktikų ir skatiname solidarumą bei kovą prieš diskriminaciją dėl lyties, tautybės, odos spalvos ar seksualinės orientacijos.

BV inf.

 


Patiko? Pasidalinkite!