Patiko? Pasidalinkite!

Ant laužų juos! Sudeginti! Viduramžiais buvo persekiojami žolininkai ir liaudies medicinos žinovai. Už savo veiklą jie buvo tiesiog deginami ant laužų, apkaltinus raganavimu. Tokiu būdu į visuomenę buvo integruojama farmacija

Seimo narys Algimantas Kirkutis pranešė, kad 2020.01.14 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė ilgai rengtą Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą. Tai svarbus žingsnis siekiant pripažinti istoriniu empiriniu keliu susiformavusią papildomosios ir alternatyviosios medicinos klinikinės praktikos svarbą šiuolaikinėje šalies sveikatos apsaugos sistemoje.

Ši sveikatinimo veiklos sritis iki šiol mūsų šalyje nebuvo valstybės prižiūrima ir kontroliuojama, o tai reiškia, kad iki šiol nebuvo vertinamos dirbančių šiame sektoriuje specialistų kompetencijos ir kvalifikacijos, nereglamentuojamos jų atliekamo darbo metodikos, nevertinamos jų naudojamų medžiagų kokybė, sąlygos ir tuo pačiu visuomenei nebuvo užtikrinamas tokių paslaugų saugumas.

Nuo šiol papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūra bus integruota į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, bus aiškiai apibrėžtos sąvokos ir terminai, nustatyta, kas ir kokia apimtimi gali verstis šia veikla, paskirtos už šią veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų licencijavimą, stebėseną ir priežiūrą atsakingos institucijos. Tikimasi, kad, priėmus šį įstatymą, bus išpildyti fizinių ir juridinių asmenų, norinčių teisėtai verstis šia veikla, lūkesčiai.

Įsigaliojus įstatymui sudaromos sąlygos geriau užtikrinti pacientų, besinaudojančių papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros priemonėmis, teises, o šių paslaugų teikėjai įpareigojami vystyti saugią ir kokybišką šios veiklos plėtrą.

„Įsigaliojus įstatymui, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugos pacientams  taps saugesnės ir efektyvesnės, visuomenė gaus galimybę kokybiškomis ir saugiomis priemonėmis puoselėti fizinę ir dvasinę gerovę, palengvinti ligų sukeltus negalavimus. Be to, tai skatins šalies universitetus rengti kvalifikuotus šios srities sveikatos priežiūros specialistus ir pradėti mokslinius tyrimus, leidžiančius vertinti tokių paslaugų efektyvumą praktikoje“, – sako prof. Algimantas Kirkutis.

Kartu Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo priėmimas ženklina naujo ir labai atsakingo darbų etapo pradžią, kai Sveikatos apsaugos ministerija turės sutelkti kompetentingus specialistus ir parengti reikalingus poįstatyminius teisės aktus, padėsiančius praktinius pamatus įstatymo įgyvendinimui.

Joga, eteriniai aliejai, arbatos, dėlės, masažai… ir visa kita bus tikrinama ir kontroliuojama. Nuo šiol papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra bus integruota į Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą: bus aiškiai apibrėžtos sąvokos ir terminai, nustatyta, kas ir kokia apimtimi gali verstis šia veikla, paskirtos už šią veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų licencijavimą, stebėseną ir priežiūrą atsakingos institucijos.

Parengta pagal LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!