Patiko? Pasidalinkite!

2019.11.08 Teismas: N.Venckienė lieka už grotų. ji bus laikoma suimta du mėnesius.

Neringa Venckienė  po 6 metų iš JAV sugrąžinta į Lietuvą ir sulaikyta 48 val. N.Venckienė laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. Greičiausiai ketvirtadienį, bus sprendžiami kardomosios priemonės N.Venckienės skyrimo klausimai

Iš 37 kaltinimų liko 4

Neringa Venckienė įtariama sudavusi į veidą Laimutei Stankūnaitei (BK 140 str.), smogusi policijos pareigūnui (BK 286 str.), nevykdžiusi teismo sprendimo (BK 245 str.) ir trukdžiusi antstolio veiklai (BK 231 str.). Jeigu Neringa būtų pripažinta kaltas, jai grėstų 3 metai laisvės atėmimo.

Iš 37 kaltinimų, liko tik 4, – stebisi Karolis Venckus, – visi kiti panaikinti arba Lietuva jų net nepateikė”

Čikagos teismo nutarime nurodoma, kad “pagal sutarties tarp Lietuvos ir JAV 2 straipsnį apibrėžiama pagal kokius nusižengimus bėglys gali būti patraukiamas atsakomybėn ir už kuriuos gali būti išduotas: trukdymas antstolio veiklai; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas; fizinio skausmo sukėlimas; pasipriešinimas pareigūnui: Teismas nurodo, kad kiti kaltinimai, kaip neteisėtas informacijos rinkimas apie žmogaus privaų gyvenimą pagal JA įstatymus nėra laikomas nusikalstama veikla”.

Kaip žinia, prokuratūra prikūrė kaltinimų Neringai Venckienei net pagal 37 BK straipsnius:

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRA

PIRMASIS BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO SKYRIUS

Kauno apylinkės teismui

PAREIŠKIMAS

DĖL KARDOMOSIOS PRIEMONĖS SUĖMIMO SKYRIMO

2015 m. gegužės 24 d.

Kaimo apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylaNr. 01-2-00103-11 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ir 167 str. 1 d. ,(14 epizodų), 25 str. 3 d. ir 313 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 154 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 168 str. 1 d., 25 str. 3 d. ir 228 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 122 str., 228 str. 2 d., 236 str. 1 d., 154 str. 2 d. (3 epizodai), 313 str. 2 d. (4 epizodai), 153 str. (redakcija iki 2010-07-20), 163 str. (2 epizodai), 232 str., 245 str., 231 str. 1 d., 140 str. 1 d., 286 str., 236 str. 1 d., 155 str. 1 d., 231 str. 1 d., 127 str., prašau skirti kardomąją priemonę suėmimą, įtariamąja!:

Vardas ir pavardė: NERINGA VENCKIENĖ

Asmens kodas: 710521

Pilietybė: Lietuvos Respublikos

Gimimo data ir vieta: 1971-05-21, Kauno rajonas

Gyvenamoji vieta: nežinoma

Deklaruojama gyvenamoji vieta: Klonio g. 7, Teleičių kaimas, Garliavos seniūnija, Kauno rajonas

Darbovietė: nedirbanti

Išsilavinimas: aukštasis

Šeimyninė padėtis: išsituokusi

Teistumas: neteista

Neringai Venckienei ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00103-11 surašytas pranešimas apie įtarimą ir 2015-05-22 priimtas nutarimas pripažinti ją įtariamąja dėl to, kad:

ji, 2010 metų pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, kartu su Audrone Skučiene subūrė organizuotą asmenų grupę – Gediminą Aiduką, Darių Kaminicką, Vitalijų Keršį, Andrejų Lobovą, Rimantą-Stanislovą Rinkevičių, Tatjaną Borovec, Renaldą Sčiglinską, Tadą Skučą, Violetą Banaitienę, Gintarą Banaitį, Ramintą Baltuškienę ir kitus ikiteisminio tyrimo nenustatytus asmenis, vadovavo šiai grupei ir organizavo neteisėtą asmenų, jos nuomone, susijusių su taip vadinamu „pedofilijos klanu“ persekiojimą, sekimą, siekiant surinkti informaciją apie privatų tų asmenų gyvenimą, neturint tam teisės ar įgaliojimų, o 2010-05-14 d. Kėdainių rajono apylinkės teismui priėmus sprendimą mažametę Deimantę Stankūnaitę (tuo metu Deimantę Kedytę) perduoti jos motinai Laimutei Stankūnaitei, Klonio gatvės pasipriešinimo judėjimui ypač suaktyvėjus, itin aktyviai veikė jos ir A. Skučienės vadovaujamos grupės nariai, buvo sistemingai tęsiamas duomenų apie Laimutės Stankūnaitės, jos atstovo advokato Gintaro Černiausko, baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08 įtariamuoju patraukto Andriaus Ūso, jo šeimos narių bei A. Ūso advokatės Loretos Kraujutaitienės privatų gyvenimą rinkimas, o jos ir A. Skučienės nurodymu paskleidus niekuo neparemtus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, kad taip vadinamuoju „trečiuoju pedofilu Aidu“ yra Vaidas Milinis, N. Venckienė ir A. Skučienė organizavo Milinių šeimos sekimą, t.y. 2010 m. liepos-gruodžio mėnesiais (iki Vaido Milinio nužudymo 2010- 12-11), tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, organizuotos grupės nariai N. Venckienės bei A. Skučienės pavedimu, sistemingai vyko prie Marijos Milinienės ir Alberto

Milinio gyvenamojo namo, esančio Kauno rajone, Ramučių km., K. Bielinio g. 34, sėdėdami automobilyje, stebėdami namų valdos teritoriją neteisėtai rinko informaciją apie privatų Milinių šeimos gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiam o j o kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, 2010 m. spalio mėnesio pabaigoje, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, kartu su A. Skučiene, dalyvaujant Vitalijui Keršiui, jos namų virtuvėje, esančioje Kauno rajone, Teleičių kaime, Klonio g. 7, peržiurėjo asmenų, kurie buvo ir turi būti sekami ir, jos teigimu, yra susiję su taip vadinama „pedofilijos“ byla, sąrašą ir A. Skučienei tokių asmenų duomenis ranka surašant ant popieriaus lapo, o jai patikslinant tų asmenų duomenis, bendrais veiksmais surašė Vaido Milinio, jo įtėvio Alberto Milinio, Laimutės Stankūnaitės, Andriaus Ūso, Violetos Naruševičienės, Loretos Kraujutaitienės, Gintaro Fijadžeraldo Bašinsko, Jono Furmanavičiaus, Nomedos Vilpišauskienės, Mindaugo Vasiliausko ir Armano Abramavičiaus anketinius ir privataus pobūdžio duomenis, šį sąrašą įteikė Vitalijui Keršiui ir nurodė jam kartu su kitais organizuotos grupės nariais padaryti nusikalstamas veikas, o būtent: neteisėtai rinkti informaciją apie Vaido Milinio, Alberto Milinio ir jų šeimos narių, Loretos Kraujutaitienės, Andriaus Ūso ir jų šeimos narių, Laimutės Stankūnaitės privatų gyvenimą, juos sekti, stebėti bei filmuoti, gavęs Šiuos nurodymus, V. Keršis juos perdavė Dariui Kaminickui, Renaldui Ščiglinskui, Gediminui Aidukui bei kitiems ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims ir pranešė, kad A. Skučienės ir N. Venckienės nurodymu reikės tuos asmenis sekti ir stebėti.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, laikotarpyje nuo 2010 m. gegužės iki 2012 m. liepos mėnesio, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, sistemingai davė nurodymus A. Skučienei, kuri kieme, prie jos tėvų namų valdos, esančios Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone, įrengtoje pasipriešinimo stovykloje N. Venckienės nurodymus perdavė ten buvusiems Renaldui Ščiglinskui, Dariui Kaminickui, Gediminui Aidukui, Vitalijui Keršiui, Jūratei Noreikaitei, Vaidui Šidlauskiui ir kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, o šie, vykdydami paminėtus reikalavimus nurodė pasipriešinimo stovykloje esantiems asmenims vykti rinkti informaciją apie privatų Vaido Milinio ir jo šeimos narių, advokatės Loretos Kraujutaitienės, Andriaus Ūso ir jo šeimos narių, Laimutės Stankūnaitės, o vėliau, laikotarpyje nuo 2012-03-23 d. iki 2012-06-30 ir apie antstolės Sonatos Vaicekauskienės, advokato Gintaro Černiausko ir perduotos motinai mažametės Deimantės Stankūnaitės (tuo metu Deimantės Kedytės) bei Laimutės Stankūnaitės privatų gyvenimą bei surinktą informaciją pateikti jai.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, laikotarpyje nuo 2010 m. gegužės mėnesio iki 2010 m. spalio 2 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, liepė Rimantui-Stanislovui Rinkevičiui sekti Andriaus Ūso ir Guodos Sakalinskaitės-Ūsienės namus, vykdydamas šį nurodymą R.-S. Rinkevičius 2010- 10-02, apie 14.30 vai., atvyko automobiliu „Suzuki Jimny“, valstybinis Nr. ANF 885, į Kauno.raj., Ringaudų šen., Noreikiškių km., Vaivorykštės g. netoli namo Nr. 6, priklausančio G. Sakalinskaitei- Ūsienei, stebėjo šį namą bei kiemo teritoriją ir fotografavo, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų Guodos Sakalinskaitės-Ūsienės gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, laikotarpyje nuo 2010 m. spalio mėnesio pabaigos iki 2010 m. lapkričio pradžios, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, jai priklausančio namo, esančio Kauno rajone, Garliavos šen., Teleičių km., Klonio g. Nr. 7, virtuvės patalpoje, A. Skučienei ranka surašant ant popieriaus lapo, ji nurodė Vaido Milinio, Alberto Milinio, Loretos Kraujutaitienės, Andriaus Ūso,

Laimutės Stankūnaitės, Violetos Naruševičienės, Gintaro Fijadžeraldo Bašinsko, Jono Furmanavičiaus, Mindaugo Vasiliausko, Armano Abramavičiaus ir Nomedos Vilpišauskienės asmens duomenis, privataus gyvenimo duomenis, išgalvotą informaciją apie-jų reikšmę bei sąsajas su taip vadinama „pedofilijos“ byla, po ko A. Skučienė padavė šį sąrašą Vitalijui Keršiui ir žinodama, kad šie duomenys yra šmeižikiško bei melagingo pobūdžio, koordinavo V. Keršio veiklą, nurodė išsiųsti žiniasklaidos priemonėms paminėtų duomenų pagrindu parengtą šmeižiančio ir melagingo pobūdžio tekstą, o V. Keršis iš savo elektroninio pašto, kurio adresas yra „keršis 777@gmail.com”, 2011 m. vasario 21 d., apie 17 vai. 42 mim, žiniasklaidos priemonių atstovams, žurnalistams išsiuntė tekstą: „L.Stankūnaitė Kaune gyveno Ukmergės g. 9 – 49. Kartu su ja gyveno ir V. Naruševičienė, butas priklausė V. Naruševičienės uošviams. Ši Ukmergės g. ribojasi ir kertasi .su Žukausko g. O pastarojoje gyveno A. Ūsas. Net namai stovi netoli vienas kito – kampu. “Ukmergės g., gyveno ir toks veikėjas, kuris važinėjo raudonu automobiliu. Tai Vaidas Milinis. Taip, tai tas pats teisėjo Milinio posūnis, kuris buvo rastas nušautas miškelyje. Kaip žinome, iš mažosios mergaitės pasakojimų, L. Stankūnaitė leisdavo ją išsivežti „dėdei“ raudonu automobiliu. Pasak pasakojimų, vairuotojas buvo šviesiaplaukis, vardu Aidas ar Vaidas. Mažas vaikas gali suklysti, juk skiriasi tik viena raidė. O tuo labiau, kai tas „dėdė“ sukeldavo baimę ir blogus prisiminimus. Noriu pabrėžti, kad čia TIK ĮTARIMAI. Žinoma, mes paprasti mirtingieji, dabar to automobilio, kurio valstybiniai numeriai JJJ 500, „neatkasime“. Nes pradėjus aiškėti faktams ir bylai išlindus į viešumą, automobilis buvo skubiai parduotas už 500 Lt.“, iš anksto žinant, kad pateikiama informacija bus išspausdinta savaitraštyje “Laisvas laikraštis”, tokiu būdu ji, veikdama organizuotoje grupėje organizavo, kad savaitraščio “Laisvas laikraštis” leidinyje Nr. 8 2011 m. vasario 26 d. – kovo 4 d. buvo viešai paskelbti melagingi prasimanymai, galintys nulemti žmonių panieką bei pakirsti pagarbą 2010-12-11 mirusio Vaido Milinio atminimui, įvardindami ji kaip trečiąjį asmenį „pedofilą Aidą“, kaltinant jį atlikus neteisėtus seksualinio pobūdžio veiksmus prieš mažametę.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 313 str. 2 d.

Taip pat ji, tęsdama organizuotos grupės veiklą ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, po teisėto mažametės Deimantės Stankūnaitės (tuo metu Deimantės Kedytės), gim. 2004 m., perdavimo motinai Laimutei Stankūnaitei pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010- 05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus, 2012-05-20 d., laikotarpiu nuo 14.00 vai. iki 20.00 vai., kartu su A. Skučiene bei Tadu Skuču davė nurodymus organizuotos grupės nariams ieškoti ir sekti kur Palangos mieste yra apsistojusios valstybės saugomos L. Stankūnaitė su dukra D. Stankūnaite (tuo metu D. Kedyte) bei kur yra L. Stankūnaitės advokato Gintaro Černiausko namas, po ko A. Lobovas, D. Kaminickas, T. Borovec bei kiti ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti organizuotos grupės nariai neteisėtai rinko informaciją apie valstybės saugomų asmenų L. Stankūnaitės, D. Stankūnaitės (D. Kedytės) ir advokato G. Černiausko privatų gyvenimą, domėdamiesi ir aiškindamiesi paminėtų asmenų buvimo vietą, tikrindami galimas jų buvimo vietas.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, laikotarpyje nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki 2010 m. gruodžio mėnesio pradžios, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, davė nurodymą A. Skučienei, kuri, vykdydama šį nurodymą, prie jos tėvų namų valdos, esančios Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone, įrengtoje pasipriešinimo stovykloje, girdint ten buvusiems ir budėjusiems. asmenims, ne mažiau kaip du kartus žodžiu melagingai apkaltino Vaidą Milinį tuo, kad šis padarė labai sunkų nusikaltimą, numatytą LR BK 150 str. 4 d. – seksualiai prievartavo mažametę Deimantę Kedytę ir buvo trečiasis pedofilas „Aidas“, o kadangi mažametė neištaria „V“ raidės, todėl „Aidas“ yra Vaidas Milinis, tokiu būdu šmeižė Vaidą Milinį, kaltindama sunkaus nusikaltimo padarymu.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 154 str. 2 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, 2010 m. birželio 16d., apie 13.00 vai., pavedė organizuotos grupės nariams Vitalijui Keršiui, Renaldui Ščiglinskui ir kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims nuvykti į Kauno m., Žukausko g. 3B esančią šarvojimo salę, priklausančią UAB „Gedulas“, kurioje buvo pašarvoti mirusio Andriaus Ūso palaikai ir, neturint jokios motyvacijos pagerbti velionį Andriu Ūsą ir užjausti jo artimuosius, bet tęsti jų stebėjimą ir persekiojimą, pavedė neteisėtai fotografuoti A. Ūso palaikus bei rinkti informaciją apie šarvojimo salėje buvusius ir gedinčius velionio artimuosius, pagal šį nurodymą paminėti asmenys nuvyko į nurodytą vietą, stebėjo ten esančius asmenis, o R. Ščiglinskas fotografavo A. Ūso palaikus ir jo gedinčius artimuosius, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie AŪso, jo šeimos ir artimųjų privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, laikotarpyje nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio iki spalio mėnesio pabaigos, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nurodė Renaldui Ščiglinskui sekti Laimutės Stankūnaitės advokatę Loretą Kraujutaitienę, pagal šį pavedimą R. Ščiglinskas keletą kartų vyko prie Kauno m., Laukuvos g. 61 namo, priklausančio Loretai Kraujutaitienei, stebėjo namą bei kiemo teritoriją, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų L. Kraujutaitienės bei jos šeimos narių gyvenimą, o taip pat R. Ščiglinskas keletą kartų vyko prie Kauno m., Kęstučio g. 66 namo, kurio bute Nr. 7 yra įsikūrusi Loretai Kraujutaitienei priklausanti advokato kontora, stebėjo patalpas bei kiemo teritoriją, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų L. Kraujutaitienės gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, tęsdama organizuotos grupės veiklą, laikotarpyje nuo 2010 m. gegužės 14 d. iki 2011 m. spalio mėnesio pabaigos, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nurodė organizuotos grupės nariams Gediminui Aidukui ir Dariui Kaminickui sekti Andriaus Ūso ir jo žmonos Guodos Sakalinskaitės-Ūsienės namus, esančius Kauno raj., Ringaudų šen., Noreikiškių km., Vaivorykštės g. 6, po ko šie sistemingai vyko į nurodytą vietą ir iš automobilio „VW Multivan“, valstybinis Nr. DCK 022, stebėjo namą bei kiemo teritoriją, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie Andriaus Ūso (iki jo mirties 2010 m. birželio 13 d.) ir jo žmonos Guodos Sakalinskaitės-Ūsienės privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, tęsdama organizuotos grupės veiklą, 2011 m. rugsėjo mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nurodė organizuotos grupės nariui Gediminui Aidukui sekti Loretos Kraujutaitienės namą, esantį Kauno m., Laukuvos g. 61, po ko G. Aidukas automobiliu „VW Multivan“, valstybinis Nr. DCK 022, keletą kartų vyko į nurodytą vietą ir stebėjo L. Kraujutaitienės namą bei kiemo teritoriją, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie L. Kraujutaitienės bei jos šeimos narių privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, tęsdama organizuotos grupės veiklą ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, po teisėto mažametės Deimantės Stankūnaitės (tuo metu Deimantės Kedytės), gim. 2004, perdavimo pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus jos motinai Laimutei: Stankūnaitei, 2012-06-08 d. apie 13.00 vai. kartu su organizuotos grupės nariais Tadu Skuču ir Renaldu Ščiglinsku gavusi informaciją, kad UAB „Timėjas“ kavinėje, esančioje Kauno raj., Ringaudų šen., Ringaudų km. Beržų g. 2N, pietauja Laimutė Stankūnaitė su savo mažamete dukra Deimante Stankūnaite (tuo metu Deimante Kedyte), nurodė R. Ščiglinskui ir T. Skučui vykti prie paminėtos kavinės ir filmuoti bei fotografuoti valstybės saugomus asmenis – L. Stankūnaitę ir D. Stankūnaitę (Kedytę), vėliau sekti kur jos vyks, pagal šį nurodymą R. Ščiglinskas, T. Skučas ir tyrimo metu nenustatytas asmuo nuvyko prie UAB „Timėjas“ kavinės, stebėjo pietaujančius L. Stankūnaitę, D. Stankūnaitę- (Kedytę), advokatą G. Černiauską ir apsaugos

darbuotojus, fotografavo ir filmavo juos, stebėjo bei persekiojo Kriminalinės policijos biuro tarnybinį automobilį, kuriuo iš kavinės nedelsiant buvo išvežtos L. Stankūnaitė ir D. Stankūnaitė (Kedytė), tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie L. Stankūnaitės, jos mažametės dukters D.Stankūnaitės (Kedytės) ir G. Černiausko privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo-kodekso 25 str. S dp 167 str. 1 d.

-Taip pat ji, tęsdama organizuotos grupės veiklą ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, po teisėto mažametės Deimantės Stankūnaitės (Kedytės), gim. 2004 m., perdavimo pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus jos motinai Laimutei Stankūnaitei, 2012-06-11 d. pavedė organizuotos grupės nariui Renaldui Ščiglinskui socialinio intemetinio portalo tinklapyje http://www.facebook.com paskyroje „Klonio gatvės dienoraštis“, kurios administratoriumi buvo R. Ščiglinskas, be mažametės Deimantės Stankūnaitės (Kedytės) motinos Laimutės Stankūnaitės sutikimo viešai paskelbti neapibrėžtam asmenų ratui informaciją apie mažametės Deimantės Stankūnaitės (Kedytės) ir Laimutės Stankūnaitės privatų gyvenimą, vykdydamas šį nurodymą R. Ščiglinskas paminėtoje paskyroje patalpino tekstą „Taigi nuspręsta nuotraukas viešinti. Pastebėjimas: jos viešinamos tam, kad nuo L. Stankūnaitės nuplėšti melo kaukę dėl jos „baimių“ rodytis viešumoje, teisme liudijant. Nuotraukos darytos praėjusį penktadienį (2012.06.08 dieną) vidurdienį. Asmeniniai pastebėjimai: man nerimą sukėlė itin pasyvi Drąsiaus mergaitės būsena-ji visą tą laiką prasėdėjo liūdnai pasirėmusi galvą ir labai nenoriai (be apetito, atsainiai, lėtai) kažką valgė. Per visą laiką nepastebėjau, kad Drąsiaus dukrelė būtų pasakiusi kokį žodį, ar bendravusi su aplinkiniais. L. Stankūnaitė anaiptol-buvo geros nuotaikos ir „čiauškėjo“ su savo favoritais, ar apsauga, ar šiaip kuo-nežinau kas tie trys vyrai kurie buvo šalia j o s..Beje, Stankūnaitė buvo be liemenės apsauginės, o tai irgi šį tą sako“, taip pat patalpino nuotraukas, fotografuotas 2012-06-08 d. apie 13.00 vai. UAB „Timėjas“ kavinėje, kur pietavo D. Stankūnaitė (Kedytė), L. Stankūnaitė ir G. Černiauskas, tokiu būdu neteisėtai atskleidė informaciją apie valstybės saugomų asmenų – mažametės D. Stankūnaitės (Kedytės) ir L.Stankūnaitės, o taip pat G. Černiausko privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ; 168 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, organizuodama ir užtikrindama aktyvų pasipriešinimą galimam Deimantės Stankūnaitės (Kedytės) paėmimui ir perdavimui motinai Laimutei Stankūnaitei pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus, taip siekdama sutrukdyti antstolei Sonatai Vaicekauskienei įvykdyti paminėtus teismo sprendimus, davė nurodymus Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėjai Ramintai Baltuškienei, kuri, vykdydama duotus nurodymus, pasinaudodama Seimo nario padėjėjos-sekretorės tarnybine padėtimi bei pažintimis, laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 23 d. Iki 2012 m. liepos 17 d. neteisėtai rinko informaciją iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Kauno miesto savivaldybės administracijos, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto apie valstybinių institucijų pareigūnų ir tarnautojų veiksmus ir sprendimus, susijusius su mažametės D. Stankūnaitės (Kedytės) perdavimu jos motinai L. Stankūnaitei, ir perdavė surinktą informaciją N. Venckienei ir A. Skučienei, tokiu būdu organizavo R. Baltuškienės piktnaudžiavimą tarnyba, siekdama asmeninės naudos.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d; 228 str. 2 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, pavedė organizuotos grupės nariui Gintarui Banaičiui stebėti ir sekti antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorą, vykdydamas šį pavedimą G. Banaitis 2012 m. kovo 29 d„ 17 vai. 15 min. atvyko prie Kauno m., Nemuno g. 25 namo, kuriame yra antstolės S. Vaicekauskienės kontora, žinodamas, kad antstolė S. Vaicekauskienė yra saugoma policijos pareigūnų, o Laimutės Stankūnaitės privatus gyvenimas- yra įslaptintas, vaikščiojo apie kontoros langus bei stebėjo kas vyksta viduje, o vėliau, apie 17.30 vai. Kauno m. Nemuno gatvėje automobiliu „Toyota Land Craizer“, valst. Nr. AFG 430, nuosavybės teise priklausančiu Violetai Banaitienei, važiuodamas iš paskos persekiojo ir stebėjo Policijos departamentui priklausantį automobilį, kuris iš antstolės Jcontoros išvežė valstybės saugomą Laimutę Stankūnaitę, taip pat apie 18 vai. 30 tnin. Kauno m. Nemuno gatvėje bei kitose Kauno miesto gatvėse, automobiliu „Toyota Land Cruizer“, valst. Nr. AFG 430, važiuodamas iš paskos, persekiojo antstolei Sonatai Vaicekauskienei priklausantį automobilį, kuriuo policijos saugoma S. Vaicekauskienė važiavo iš darbo vietos į namus, sužinotą informaciją apie L* Stankūnaitės ir S. Vaicekauskienės judėjimą telefonu perdavinėjo savo sutuoktinei Violetai Banaitienei, tuo metu budėjusiai Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone įrengtoje pasipriešinimo stovykloje, o ši visą sužinotą informaciją perduodavo N. Venckienei ir A. Skučienei, tokiu būdu, neteisėtai rinko informaciją apie antstolės Sonatos Vaicekauskienės ir Laimutės Stankūnaitės privatų gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, pavedė organizuotos grupės nariui Gintarui Banaičiui stebėti- bei sekti antstolės Sonatos Vaicekauskienės judėjimą, vykdydamas šį pavedimą G. Banaitis 2012 m. balandžio 26 d., laikotarpyje nuo 09.20 vai. iki 10.55 vai. Kaimo m. Nemuno gatvėje bei kitose Kauno miesto gatvėse automobiliu „Toyota Land Cruizer“, valst. Nr. AFG 430, nuosavybės teise priklausančiu Violetai Banaitienei, važiuodamas iš paskos persekiojo antstolei Sonatai Vaicekauskienei priklausantį automobilį, kuriuo policijos saugoma S. Vaicekauskienė važiavo iš savo darbo vietos, esančios Kaune, Nemuno g. 25 iki Kauno rajono savivaldybės, esančios Kauno m. Savanorių pr. 371, bei Kauno rajono savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelėje ir Kauno rajono savivaldybės pastato pirmojo aukšto fojė stebėjo S. Vaicekauskienės veiksmus ir judėjimą, visą sužinotą informaciją telefonu perdavė savo sutuoktinei Violetai Banaitienei, tuo metu budėjusiai Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone įrengtoje pasipriešinimo stovykloje, o ši visą sužinotą informaciją perduodavo N. Venckienei ir A. Skučienei, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų Sonatos Vaicekauskienės gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, pavedė organizuotos grupės nariui Gintarui Banaičiui stebėti bei sekti antstolės Sonatos Vaicekauskienės judėjimą, vykdydamas šį pavedimą G. Banaitis 2012 m. balandžio 27 d., apie 08.30 vai., nuvyko prie Kauno m., Nemuno g. namo Nr. 25, kuriame yra įsikūrusi antstolės S. Vaicekauskienės kontora, žinodamas, kad S. Vaicekauskienė yra saugoma policijos pareigūnų, stebėjo kontoros patalpas, visą sužinotą informaciją telefonu perdavė savo sutuoktinei Violetai Banaitienei, tuo metu budėjusiai Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone įrengtoje pasipriešinimo stovykloje, o ši visą sužinotą informaciją perduodavo N. Venckienei ir A. Skučienei, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų Sonatos Vaicekauskienės gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, pavedė organizuotos grupės nariui Gintarui Banaičiui stebėti bei sekti Laimutės Stankūnaitės advokato Gintaro Černiausko namus, vykdydamas šį pavedimą G. Banaitis laikotarpiu nuo 2012-05-25 d. iki 2012-05-26 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, atvyko prie Klaipėdos apskr., Palangos m., Jūros g. 48 esančio G. Černiauskui priklausančio namo ir nuo kopų pusės, pasislėpęs už medžio, panaudodamas žiūronus stebėjo per svetainės langą kas vyksta viduje ir visą sužinotą informaciją perdavė N. Venckienei ir A. Skučienei, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų G. Černiausko ir jo šeimos narių gyvenimą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ; 167 str. 1 d.

Taip pat ji, veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama, 2012-03-22 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, prie jos tėvų namų valdos, esančios Klonio g. 5, Teleičių kaime, Garliavos šen., Kauno rajone įrengtoje pasipriešinimo stovykloje, girdint kitiems organizuotos grupės nariams ir susirinkusiems žmonėms, televizijos kanalo „LNK“ žinių laidos žurnalistams duodama interviu, kuris 2012-03-22 d. viešai buvo parodytas per „LNK“ televiziją 18.30 vai. „Vakaro žinių“ laidoje, būdama valstybės tarnautoja – Kauno apygardos teismo teisėja, neapibrėžtą asmenų ratą viešai ragino nepaklusti Lietuvos Respublikos įstatymams, pasakydama, kad „vienintelė viltis žmonės, nes čia jokio teisingumo Lietuvoje nėra, jeigu kam taip atsitiktų ir Jūsų vaiką prievartautų, tai jūs net nesikreipkite ir teisingumo neieškokite, pasidarykite teisingumą patys, nes čia jokio teisingumo Lietuvoje pasiekti neįmanoma“, taip pat tyrimo metu nenustatytu laiku davė nurodymus organizuotos grupės nariui Andrejui Lobovui, kuris, vykdydamas nurodymą 2012-05-17 d., apie 12.00 vak, po teisėto mažametės Deimantės Stankūnaitės (Kedytės) perdavimo pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus jos motinai Laimutei Stankūnaitei, mitinge, vykusiame prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros, esančios adresu S. Daukanto aikštė 3, Vilniuje, ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, viešai pasakydamas žodžius „reikia Lietuvoje padaryti pučą-perversmą, reikia imtis realių veiksmų“, taip pat davė nurodymą organizuotos grupės nariui Renaldui Ščiglinskui, kurs, vykdydamas nurodymą 2014-01-29 d. socialinio tinklo puslapyje http://www.facebook.com paskyroje „Klonio gatvės dienoraštis“, kurios administratoriumi jis tuo metu buvo, parašė tekstą „Kas vyksta toje Lietuvoje? Sakau- „nachren“! Maidano Lietuvoje reikia! Išsprogdinti visas vyriausybes ir parlamentus ir pastatyti iš naujo“, tokiu būdu ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, nuversti teisėta jos valdžią.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 25 str. 3 d. ; 122 str.

Taip pat ji, subūrusi organizuotą grupę ir jai vadovaudama, laikotarpiu nuo 2010 m. pradžios iki 2012 m. gegužės 17 d. ir dar kurį laiką po to, būdama valstybės tarnautoja ir eidama Kauno apygardos teismo teisėjos pareigas, menkino teismo kaip valstybinės institucijos autoritetą, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, o būtent:

ji, būdama valstybės tarnautoja ir dirbdama Kauno apygardos teismo teisėjos pareigose, turėdama didelį autoritetą kaip teisėja, tyčia, turėdama tikslą sutrukdyti antstolei Sonatai Vaicekauskienei įvykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010-05-14 d. ir 2011-12-16 d. sprendimus, įpareigojančius ją perduoti mažametę Deimantę Stankūnaitę (Kedytę) jos motinai Laimutei Stankūnaitei, pasitelkusi žiniasklaidą ir pasinaudodama tarnybine padėtimi, viešai televizijos kanalo „LNK“ žurnalistams duodama interviu, kuris 2012-03-22 d. viešai buvo parodytas per „LNK“ televiziją 18.30 vai. „Vakaro žinių“ laidoje, neapibrėžtą Lietuvos Respublikos gyventojų ratą viešai ragino nepaklusti Lietuvos Respublikos įstatymams – išsakė teiginius, kad „vienintelė viltis žmonės, nes Čia jokio teisingumo Lietuvoje nėra, jeigu kam taip atsitiktų ir Jūsų vaiką prievartautų, tai jūs net nesikreipkite ir teisingumo neieškokite, pasidarykite teisingumą patys, nes čia jokio teisingumo Lietuvoje pasiekti neįmanoma“, taip pat nurodydama organizuotos grupės nariams nuolatos sekti vadinamos „pedofilijos“ bylos dalyvius, tame tarpe A. Ūsą, L. Stankūnaitę, L. Kraujutaitienę, G. Černiauską, S. Vaicekauskienę, trukdydama antstolio veiklai ir kitais šiame pranešime apie įtarimą išdėstytais ir nusikalstamomis veikomis įvardintais veiksmais, tuo pažeisdama Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 5 ir 9 p., kuriuose numatytos pareigos laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, laikytis šiame įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba, nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai ir taip savo nusikalstamais veiksmais pažeisdama pagrindimus valstybės tarnybos principus ir iškraipydama tarnybos veiklos esmę ir turinį, menkindama valstybės deklaruojamus teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principus, sumenkino Lietuvos Respublikos valstybės ir teismo autoritetą,, griaudama pasitikėjimą teismais, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama naudos sau – kad mažametė D. Stankūnaitė (Kedytė) nebūtų gražinta jos motinai L. Stankūnaitei, dėl ko policija kaip valstybinė institucija vykdydama savo pareigą padėti užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, patyrė didelę 7327,76 Lt žalą bei dėl šių jos veiksmų buvo sumenkintas Lietuvos Respublikos teismų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės autoritetas.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 2 d. požymius.

Taip pat ji, veikdama bendrininkų grupėje su Drąsiumi Kėdžių, tyčia pranešė apie žinomai nebūtą labai sunkų nusikaltimą: 2009 metų rugpjūčio-spalio mėnesiais, tikslesnis laikas tyrimo metu nenustatytas, savo namuose, esančiuose Klonio g. 7, Garliava, Kauno r. sav. ir savo tėvų namuose, esančiuose Klonio g. 5, Garliava, Kauno r. sav. ji surašė, o Drąsius Kedys pasirašė savo vardu prašymus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 23-1-00834-08: 2009-08-05 prašymą, jį pateikdama 2009-08-05; 2009-08-17 prašymą, jį pateikdama 2009-08-08; 2009-08-20 prašymą, jį pateikdama 2009-08-20; 2009-08-24 prašymą, jį pateikdama 2009-08-24; 2009-09-29 prašymą, jį pateikdama 2009-10-01; 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, adresuotus generaliniam prokurorui; 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 ikiteisminio tyrimo įstaigai – Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai; 2009- 08-18 prašymą, jį pateikdama 2009-08-20, 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama^ 2009-10-07 ikiteisminio tyrimo įstaigai – Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui; 2009-08-20 prašymą, jį pateikdama 2009-08-20; 2009-09-04 prašymą pateikdama 2009-09-07, 2009-09-29 prašymą pateikdama 2009-10-01; 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 Vilniaus apygardos prokuratūrai, adresuotus vyriausiajam prokurorui; 2009-09-29 prašymą, jį pateikdama 2009-10-01; 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 Vilniaus apygardos prokuratūrai, adresuotus skyriaus prokurorui, tai yra – įstaigoms ir pareigūnams, kurie turi teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, šiuose prašymuose nurodydama kad Drąsiaus Kedžio mažametę dukrą Deimantę Stankūnaitę (Kedytę) seksualiai prievartavo Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius, įvardindama jį kaip įtariamąjį pedofilijos byloje ir prašydama jo atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos – sunkaus nusikaltimo, numatyto LR BK 150 str. 4 d., tokiu būdu pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą ir melagingai įskundė nekaltą asmenį, kaip padariusį nusikalstamą veiką.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str. 1 d.

Taip pat ji, turėdama tyčią apšmeižti Joną Furmanavičių padarius labai sunkų nusikaltimą, numatytą LR BK 150 str. 4 d., 2009 metų vasarą, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Kauno apygardos teismo, esančio A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas patalpose, šio teismo pirmininkui Albertui Miliniui, teisėjams Algimantui Smolskui, Algirdui Remeikai kategoriškai teigė, jog jų kolega teisėjas J. Furmanavičius seksualiai prievartauja mažametę jos dukterėčią Deimantę Stankūnaitę (Kedytę), tokiu būdu paskleidė apie J. Furmanavičių tikrovės neatitinkančią informaciją, paniekinančią, pažeminančią J. Furmanavičių, pakertančią pasitikėjimą juo, apkaltindama jį labai sunkaus nusikaltimo padarymu.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d.

Taip pat ji, turėdama tikslą apšmeižti Joną Furmanavičių padarius labai sunkų nusikaltimą, numatytą LR BK 150 str. 4 d. ir paskleisti apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui (Jonas Furmanavičius mirė 2009 m. spalio 4 d.), 2009 metų rugpjūčio-spalio mėnesiais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, savo namuose, esančiuose Klonio g. 7, Garliava, Kauno r. sav. ir darbo vietoje – Kauno apygardos teismo patalpose, esančiose A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas, surašė Drąsiaus Kedžio vardu pasirašytus prašymus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 23-1-0083408 ir juos pateikė: 2009-08-05 prašymą, jį pateikdama 2009-08-05; 2009-09-29 prašymą, jį pateikdama 2009-10-01;_2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 Lietuvos Respublikos Prezidentei; 2009-08-24 prašymą, jį pateikdama 2009-08-24; 2009-09-29 prašymą, jį pateikdama 2009-10-01; 2009-10-05 prašymą, jį pateikdama 2009-10-07 Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui; 2009-08-10 prašymą, jį pateikdama 2009-08-10; 2009-08-20 prašymą, jį pateikdama 2009-08-20 Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolierei, juose teiginius apie Joną Furmanavičių suformulavusi kaip konstatuojamo pobūdžio informaciją, kuri savo turiniu yra žeminanti J. Furmanavičiaus asmenį, o būtent: „Mano mažametės dukros pasakojimai patvirtina, kad ją seksualiai prievartavo visi trys: tiek įtariamasis Andrius Ūsas, tiek Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius, tiek Aidas, kurio asmenybė nežinoma. Tie patys asmenys prievartavo ne tik mano mažametę dukrą Deimantę Kedytę, gim. 2004-02-19, bet ir Orintą Naruševičiūtę, gim. 2000-12-15. Vaizdo įrašas vienareikšmiškai patvirtina, kad abi mažametės buvo seksualiai prievartaujamos trijų pedofilų su jų motinų Laimutės Stankūnaitės ir Violetos Naruševičienės žinia, už ką jos gaudavo atlygį iš iškrypėlių. /…/ Baudžiamojon atsakomybėn dėl mažamečių seksualinio prievartavimo turi būti patraukti penki asmenys: /…/ 2. Jonas Furmanavičius, Kaune apygardos teismo teisėjas.“, „Šioje baudžiamojoje byloje akivaizdu, kad vienas iš grupės pedofilų, kurie seksualiai prievartavo mažametes, yra teisėjas. /…/ Šiuo konkrečiu atveju keturi žinomi asmenys: teisėjas Jonas Furmanavičius, įtariamasis Andrius Ūsas, Laimutė Stankūnaitė ir Violeta Naruševičienė yra bendrininkai, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti vykdomas visų šių išsigimėlių atžvilgiu bendrai.“, „Skubiai atlikti pedofilų Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimą.“, „Iki šiol neatliktas pedofilų Andriaus Ūso ir Jono Furmanavičiaus atpažinimas“, teiginiuose nurodydama, kad mažametes Deimantę Stankūnaitę (Kedytę), Orintą Naruševičiūtę seksualiai prievartavo Jonas Furmanavičius, kurį prašymuose įvardijo žeminančią reikšmę turinčiais žodžiais: „išsigimėlis“, „iškrypėlis“, tokiu būdu apšmeižė Joną Furmanavičių, neva šis padarė labai sunkų nusikaltimą ir viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamą veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso LR BK154 str. 2 d. ir 313 str. 2 d.

Taip pat ji, turėdama tikslą paskleisti apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, 2009 m. spalio 28 d. UAB „TV3“ transliuotoje laidoje „Akistata“ kalbėdama apie ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 23-1- 00834-08 ir Joną Furmanavičių, viešai per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie mirusįjį J. Furmanavičių melagingus prasimanymus, pareikšdama teiginius, suformuluodama juos kaip konstatuojamo pobūdžio informaciją, kuri savo turiniu yra asmenį žeminanti, o būtent: „Ne, ten negali būti jokios klaidos, nei dėl tų kitų įtariamųjų, nei dėl tų motinų, jokios klaidos. Aš sakau, mes išsiaiškinome tūkstančius kartų. /…/ Tai mes buvom tūkstančius kartų įsitikinę. /…/“, „Tai šitas atpažinimas, bet yra ir kitų įrodymų, kurių aš negaliu pasakyti. Taip.“, „Šioje konkrečioje, va šitoje byloje mergaitės prievartavimo, tai jinai jį atpažino“, „Tai pagrindinis. /…/ Bet tai žinokit, tų įrodymų yra ir daugiau. Bet čia viskas ikiteisminio tyrimo duomenys.”, „/…/ nes taip negali būti, kad vaiką prievartavo du metus ir visi linksmai vaikščioja gatvėmis“, taip pat kitus menamo pobūdžio teiginius, tokiu būdu viešai paskleidė apie mirusįjį Joną Furmanavičių melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 str. 2 d.-

Taip pat ji, turėdama tikslą paskleisti apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, 2010 m. sausio 26 d. UAB „LNK TV“ transliuotoje laidoje „Paskutinė instancija“, kalbėdama apie ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-0.8, viešai per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie mirusįjį Joną Furmanavičių melagingus prasimanymus, pareikšdama teiginius, suformuluodama juos kaip konstatuojamo pobūdžio informaciją, kuri savo turimu yra asmenį žeminanti, o būtent: „…Suprantate, Rūta, gaila mergaitės. Tai dabar mažytę mergaitę išgamos trys prievartavę ir dabar tylėti, niekada netylėsiu, tegul…”, taip pat kitus menamo pobūdžio teiginius, juose J. Furmanavičių pavadindama niekinamąją reikšmę turinčiu žodžiu „išgamos“, tokiu būdu viešai paskleidė apie mirusįjį Joną Furmanavičių melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą j o atminimui.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 str. 2 d.

Taip pat ji, turėdama tikslą paskleisti apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, esant įsiteisėjusiam 2010-01-26 Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimui nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 23-1-00834-08 dalyje – tame tarpe ir Jono Furmanavičiaus atžvilgiu jam nepadarius nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 153 str., 150 str., 150 str. 4 d., 2010-2011 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku savo namuose, esančiuose Klonio g. 7, Garliava, Kauno r. sav., parašė savo knygos „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ rankraštį, kurį, veikdama bendrininkų grupėje su savo motina Laimute Kediene, 2011-03-14 įteikė spausdinti UAB „Arx Baltica“ spaustuvei, esančiai Veiverių g. 142B, Kaunas, pasirašius su pastarąją sutartį Nr. S-11/03/14-01, 2011 metais minėtai spaustuvei išleidus šios knygos 6000 egzempliorių, pagal 2011-03-31 Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PL RG 11 03 31 tarp UAB „Šviesa“ ir Laimutės Kedienės bei 2011-04-05 Knygų ir kitų prekių pirkimo- pardavimo sutartį Nr. KN-110405 tarp UAB „Impress Tęva“ ir Laimutės Kedienės, bendrais veiksmais platino knygą „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“ per knygynų tinklus „Vaga“, „Knygos namai“, „Pegasas“, bibliotekas, prekybos tinklus „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Eiginta“, „Lietuvos spauda“ ir kitus, taip pat susitikimuose su visuomene teigdama, kad yra pakankamai įrodymų įtarti Joną Furmanavičių pedofilija, tyčia pateikė informaciją suformuluodama ją kaip konstatuojamo pobūdžio, kuri savo turiniu yra asmenį žeminanti, o būtent: spaudinio – knygos 103 puslapyje parašydama: „/…/ akivaizdu, jog šių parodymų visetas leidžia įtarti, jog tiek Drąsiaus Kedžio mergaitė, tiek ir V. Naruševičienės mergaitė buvo galimai tvirkinamos ir seksualiai prievartaujamos laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio mėnesio iki 2008 m. lapkričio 23 d. įvairiose vietose nenustatytą skaičių kartų. Jas galimai seksualiai tvirkino ir prievartavo Andrius Ūsas, Jonas Furmanavičius, kurį D. Kedžio dukrelė atpažino iš nuotraukų, parodytų internete /…/“; 122 puslapyje – „/…/ nukentėjusiajai jos tėvo buvo pateiktos atpažinti dvidešimt keturios fotonuotraukos, iš kurių ji atpažino J. Furmanavičių, kaip A. Ūso draugą, vardu Jonas, seksualiai išnaudojusį tiek ją, tiek ir kitą mergaitę?“; 141 puslapyje – „/…/ akivaizdu, kad tarp galimai mažametes prievartavusių asmenų Andriaus Ūso, Laimutės Stankūnaitės ir Violetos Naruševičienės bei Jono Furmanavičiaus yra neabejotinas ryšys /…/“; 146 puslapyje – „Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes akivaizdu, jog ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad J. Furmanavičius ir V. Naruševičiene galėjo padaryti nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 153 str., 150 str. 4 d. ir LR BK 24 str. 6 d„ 153 str. ir LR BK 24 str. 6 d. 150 str. 4 d. /…/“, taip pat kitą analogiško pobūdžio informaciją, tokiu būdu viešai paskleidė apie mirusįjį Joną Furmanavičių melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 313 str. 2 d.

Taip pat ji, laikotarpyje nuo 2010-04-04 iki 2012-05-17, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, savo tėvams Vytautui Andriui Kedžiui ir Laimutei Kedienei priklausančiame gyvenamajame name, esančiame adresu Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos sen., Kauno r„ pagal 2009-10-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A- 3880, būdama Deimantės Stankūnaitės (Kedytės) globėja, turėdama pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo globotinę, rūpintis jos sveikata, atsižvelgdama į jos fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad ji būtų parengta savarankiškam gyvenimui visuomenėje, elgėsi priešingai savo globotinės dukterėčios D. Stankūnaitės (Kedytės) interesams, atlikdama veiksmus, kuriais tvirkino ir /psichiškai gniuždė mažametę savo globotinę dukterėčią Deimantę Stankūnaitę, gim. 2004 m., o būtent: ji sistemingai su šeimos nariais aptarinėjo atliekamą ikiteisminį tyrimą Nr. 23-1-00834-08 dėl mažametės D. Stankūnaitės (Kedytės) seksualinio prievartavimo, kurioje buvo tiriami trijų asmenų – Andriaus Ūso, Jono Furmanavičiaus ir nenustatyto asmens vardu Aidas galimai atlikti prieš D. Stankūnaitę (Kedytę) seksualinės prievartos veiksmai, o pranešimas apie įtarimą pagal LR BK 153 str. įteiktas Andriui Ūsui, taip pat Kėdainių raj. apylinkės teisme vykstant civilinei bylai Nr. 2-21-5520/2011 dėl mažametės D. Stankūnaitės (Kedytės) gyvenamosios vietos nustatymo, mažametei D. Stankūnaitei (Kedytei) esant patalpoje ir girdint, sistemingai naudojo vulgarius pavadinimus, išsireiškimus ir paliepimus, kontekstu susijusius su paminėtu ikiteisminiu tyrimu ir civiline byla, taip pat nustatinėdama mažametę D. Stankūnaitę-prieš motiną: „tujai geriau nupiešk Ūsą, tą Joną, Aidą tu jai nupiešk“; „vadink ją Ūsiene. Ūsiene tu Ūsiene“; „tu su Ūsu dabar susitinki?“; „su-Ūsu ir gyvenk, ko tu čia man kalbi Ūsiene tu“; „tu jai Ūsą nupiešk, tą Joną ir Aidą, gimtadieniui“; „nupiešk kaip jie nuogi atrodo, pilvą, pimpalą“; „vėl tau tą patį darys“; Jeigu kiša, tai tegul pas mane tada“; „o Oriniai dar kiša ar ne?“; „ar Ūsą susitinka, ar Ūso prie sysalo dar raudona?“; „tegul ji su Ūsu bučiuojasi“; „Ūsui atiduodavo, dabar bučiuoja“; „aš tai norėčiau, kad Stankūnaitė Ūso sysalą apžiūrėtų, kažin jis raudonos ar ne?“; „klyną tegul, kelnes. Tegul nusileidžia kelnes žemyn ir tegul…“; „apie tą šlykštynę nekalbam“; „Ūsą į kalėjimą, tą šlykštynę“; „rasim to Ūso tuos švirkštus“; taip pat kitas panašaus pobūdžio frazes, šiais veiksmais sistemingai pateikė mažametei D. Stankūnaitei (Kedytei) informaciją apie nesveiką ir negatyvų lyčių santykių įsivaizdavimą, apie seksualinius vyro ir moters santykius, vyro lytinius organus ir tokiu būdu atliko seksualaus pobūdžio veiksmus mažamečio asmens atžvilgiu, galinčius sukelti per ankstyvą domėjimąsi seksualiniais santykiais t.y., atliko mažamečio asmens tvirkinimo veiksmus, taip pat piktnaudžiavo globėjo teisėmis, psichiškai gniuždydama vaiką.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 153 str. (redakcija iki 2010-07-20) ir 163 str.

Taip pat ji 2010 m. lapkričio 17 d., apie 16 vai. Panevėžio miesto apylinkės teismo patalpose, esančiose Laisvės a. 17, Panevėžyje, viešai, iš karto po teismo posėdžio, kurio metu trijų teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko teisėjo Vytauto Krikščiūno, narių – teisėjų Daivos Gadliauskienės ir Ritos Biievičienės paskelbė nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1-424-749-2010, kurioje Andrius Ūsas buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 153 straipsnyje (mažamečio asmens tvirkinimas), nutraukti teisminio nagrinėjimo procesą kaltinamajam A. Ūsui mirus, teismo koridoriuje, atsakydama į -žiniasklaidos pateiktus klausimus žodžiais: „Čia ne pabaiga, aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs, Jūs pamatysit, praeis du, penki, metai ir viskas išlys. Tegul jie negalvoja, kad jie dabar užgesino viską, būdami korumpuoti, kyšininkai, ir iškrypėlių klaną gindami, čia taip nebus“, užgauliai pažemino teisingumą vykdanti teismą – Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjų kolegiją – pirmininką Vytautą Krikščiūną ir narius – Ritą Bilevičienę ir Daivą Gadliauskienę dėl jų veiklos.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 str.

Taip pat ji, būdama mažametės Deimantės Stankūnaitės (tuo metu Deimantės Kedytės), gim. 2004 m., globėja ir žinodama, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-21-550/2011 mažametės gyvenamoji vieta nustatyta kartu su motina Laimute Stankūnaite ir žinodama, kad šis teismo sprendimas dėl įpareigojimo perduoti vaiką turi būti vykdomas skubiai ir ji įpareigota nuo teismo sprendimo priėmimo dienos ne vėliau kaip keturioliktą dieną perduoti D. Stankūnaitę (Kedytę) motinai, per teismo nustatytą terminą iki 2011 m. gruodžio 30 d. teismo sprendimo dalies, įpareigojančios ją perduoti D. Stankūnaitę (Kedytę) motinai Laimutei Stankūnaitei, neįvykdė, D. Stankūnaitės (Kedytės) motinai Laimutei Stankūnaitei neperdavė, tai yra, nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 str.

Taip pat ji 2012 m. gegužės 17d., laikotarpiu nuo 06 vai. 30 min. iki 07 vai. 20 min., būdama gyvenamajame name, adresu Klonio g. 5. Teleičių k., Kauno raj., priklausančiame jos tėvams Laimutei ir Vytautui Andriui Kedžiams, žinodama, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-21-550/2011 Deimantės Stankūnaitės (tuo metu – Kedytės) gyvenamoji vieta nustatyta kartu su motina Laimute Stankūnaite ir ji įpareigota perduoti vaiką motinai, taip pat žinodama, kad 2012 m. kovo 22 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-300-188-2012 leista prievarta (pašalinant kliūtis) perduoti mergaitę motinai, paimti Deimantę Stankūnaitę (Kedytę) išjos buvimo vietos, aktyviais veiksmais trukdė antstolei Sonatai Vaicekauskienei vykdyti teismo sprendimą, piktnaudžiavo globėjos teisėmis, psichiškai gniuždydama vaiką bei nežymiai sužalojo Laimutę Stankūnaitę, o būtent: antstolei S. Vaicekauskienei kartu su Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistėmis Gražina Didžbaliene bei Evelina Talaliene atvykus prie namo vykdyti teismo sprendimą ir perduoti vaiką motinai, antstolei Sonatai Vaicekauskienei kelis kartus reikalaujant atidaryti užrakintas namo duris, reikalavimo nevykdė: namo durų, kurios iš vidaus buvo užremtos medine lenta, neatidarė, lentos nepašalino ir taip užkirto kelią antstolei patekti į namo vidų, po ko antstolei, priėjus prie namo vitrininio lango bei durų, pakartotinai dar kelis kartus pareikalavus įleisti į vidų, durą neatidarė, toliau tęsdama nusikalstamus veiksmus Deimantę Stankūnaitę (Kedytę) pastatė prieš langą, antstolei nurodžius patraukti vaiką nuo lango ir jo netraumuoti, šio reikalavime nevykdė, tokiu būdu vertė vaiką stebėti kliūčių šalinimo veiksmus – techninių priemenių naudojimą, durų laužimą ir stiklo išmušimą, kambario viduje buvusiu asmenų priverstinį pašalinimą, taip sukeldama neigiamas vaiko reakcijas, priešingas vaiko interesams, darė žalą vaiko psichiniam vystymuisi ir psichiškai gniuždė vaiką, toliau tęsdama nusikalstamus veiksmus ir antstolei su pareigūnų pagalba patekus į namo vidų, kambaryje, antstolei nurodžius perduoti vaiką, šio teisėto reikalavimo nevykdė – sėdėjo ant kėdės apkabinusi vaiką ir šaukdama reikalavo jo neliesti, tokiu elgesiu toliau traumavo vaiką ir kliudė Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistėms vaiką paimti bei perduoti Išieškotojai – Laimutei Stankūnaitei, po ko, antstolės nurodymu, policijos pareigūnams – Mindaugui Gušauskui bei Eugeniuš Stašinski pradėjus šalimi kliūtį, t.y. ją (Neringą Venckienę), abiems laikant jos abi rankas už riešą ir alkūnės sąnarių, kad vaiko motina – Laimutė Stankūnaitė galėtų atitraukti nuo jos savo dukrą, priešindamasi vaiko paėmimui, tyčia ne mažiau kaip penkis kartus kojomis spyrė Laimutei Stankūnaitei į pilvo ir kojų sritis, tuo padarydama L. Stankūnaitei keturias poodines kraujosruvas kairėje kojoje: kairės šlaunies ir blauzdos, priekiniuose ir išoriniuose paviršiuose – nežymų sveikatos sutrikdymą, trukdė antstolio veiklai, piktnaudžiavo globėjo teisėmis ar pareigomis, nežymiai sutrikdė L. Stankūnaitės sveikatą.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 str. 1 d., 140 str. 1 d., 163 str.

Taip pat ji, 2G12 m. gegužės 17 d., apie 07 vai. 20 min., gyvenamojo namo, adresu Klonio g. 5, Teleičių k., Kauno rąj., kambaryje, žinodama, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12- 16 sprendimu Nr. 2-21-550/2011 Deimantės Stankūnaitės (tuo metu – Kedytės) gyvenamoji vieta nustatyta kartu su motina Laimute Stankūnaite ir ji yra įpareigota perduoti vaiką motinai bei žinodama, kad 2012-03-22 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-300- 188-2012, leista prievarta (pašalinant kliūtis) perduoti mergaitę motinai, panaudodama fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos mobilios kuopos vadui Mindaugui Gušauskui vykdžiusiam teisėtą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato viršininko ir antstolės Sonatos Vaicekauskienės nurodymą pašalinti ją (Neringą Venckienę) kaip kliūtį, trukdančią Laimutei Stankūnaitei paimti savo mažametę dukrą, o būtent: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos mobilios kuopos vadui Mindaugui Gušauskui ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos mobilios kuopos l-ojo būrio vadui Eugeniuš Stašinski kambaryje priėjus prie ant kėdės sėdėjusios ir savo rankomis mažametę Deimantę Stankūnaitę (Kedytę) apglėbusios Neringos Venckienės Mindaugui Gušauskui paėmus už Neringos Venckienės dešinės rankos riešo bei alkūnės sąnarių, tokiu būdu laikant jos dešinę ranką, o tuo metu ir tokiu pat būdu Eugeniuš Stašinski laikant Neringos Venskienės kairę ranką ir Laimutei Stankūnaitei paėmus mergaitę nuo Neringos Venckienės kelių bei išėjus iš namo, N. Venckienė, atsistojusi nuo kėdės, ištraukusi Eugeniuš Stašinski laikytą savo kairę ranką, tyčia kairės rankos kumščiu tris kartus smogė jos dešinę ranką laikiusiam M. Gušauskui į dešinę galvos ir veido sritį, tuo M. Gušauskui sukeldama fizinį skausmą pasipriešino valstybės tarnautojui.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286str.

Taip pat ji 2010 m. rugpjūčio 23 d., turėdama įgaliotų institucijų ir pareigūnų oficialiai pateiktą objektyvią ir patikrintą informaciją, kad jos pareiškimai neatitinka tikrovės, sąmoningai ignoruodama objektyvią informaciją, tyčia surašė ir LR generaliniam prokurorui pateikė pareiškimą, kuriame pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, apkaltindama, kad Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis tyčia, siekdamas diskriminuoti ją, galimai iš keršto ir siekdamas jai pakenkti, kišosi į jos, kaip teisėjos, veiklą bei 2009-11-25 išsiųsdamas Kauno apygardos teismo pirmininkui Albertui Miliniui raštą Nr. 0-2262-09 (reg. Nr. 31503), kuriame K. Betingis informavo teismo pirmininką apie teisėjos N. Venckienės veiksmus, galimai nesuderinamus su Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso reikalavimais, šiuo raštu K. Betingis paviešino, atskleidė ir perdavė Kauno apygardos ir Lietuvos apeliacinio teismų darbuotojams, Nacionalinei teismų administracijai bei teisėjų tarybai informaciją ir duomenis, paimtus jos kompiuterio apžiūros metu bei ikiteisminio tyrimo Nr. 20-1-00917-09 medžiagą, t,y., kaltindama Kauno apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą K. Betmgį piktnaudžiavus tarnyba ir padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 228 str. 1 d., šią tikrovės neatitinkančią, melagingą informaciją” N. Venckienė paskelbė įvairioms žiniasklaidos priemonėms, išplatino ir viešai, duodama interviu, paskelbė pareiškimo tekstą per masines informavimo priemones, o taip pat sąmoningai, ignoruodama objektyvią informaciją, nepateikdama jokių objektyvių įrodymų, tyčia surašė ir 2010-04-06 Vilniaus apygardos teismui pateikė civilinį ieškinį bei .2010-11-08 patikslintą ieškinį, kuriuose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis ikiteisminiame tyrime Nr. 20-1-00917-09 apžiūrų, metu užfiksuotą N. Venckienės darbo kompiuteryje ir jos sūnaus Karolio Venckaus kompiuteryje esančią darbinę ir asmeninę informaciją bei dalį ikiteisminio tyrimo medžiagos be jos sutikimo paviešino ir perdavė kitiems asmenims — Kauno apygardos teismo pirmininkui, Lietuvos apeliacinio teismo darbuotojams, Nacionalinei teismų administracijai, teisėjų tarybai, perdavė į kitą ikiteisminį tyrimą Nr. 23-1-00834-08, taip pat atskleidė žurnalistams L. Lavastei bei V. Gaiveniui, o taip pat N. Venckienė viešai bei per visuomenės informavimo priemones skelbė, kad pareiškimais ir ieškiniais kreipėsi į LR generalinį prokurorą bei Vilniaus apygardos teismą pranešdama, kad K. Betingis padarė nusikaltimus ir reikalavo priteisti išgalvotą 2 mln. litų neturtinę žalą, tokiu būdu visuomenės informacijos priemonėse paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti, pažeminti Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą K. Betingį bei pakirsti visuomenės pasitikėjimą juo, taip pat pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą, melagingai ¿skusdama K. Betingį kaip padariusį nusikalstamą veiką.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d., 236 str. 1 d.

Taip pat ji 2011 m. lapkričio 23 d. televizijos kanalo „TV3“ laidoje „Paskutinė instancija“, viešai, žodžiu, per visuomenės informavimo priemonę, užgauliai pažemino tuometinį Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą Kęstutį Betingį, pasakydama, kad jis yra ar gali būti pedofilas: „…aš prieš šituos iškrypėlius, šitų kralikų ir pedofilų valstybę netylėsiu, man jau vienodai ta mantija, man viskas. Čia pedofilų tinklas, kuris užkabintas pats baisiausias per visus aukščiausius sluoksnius, nes tai, kas vyksta – tai protu nesuvokiama – tai kas dabar: mergaitė išprievartauta, penkis kartus apklausta, psichiatrinės ekspertizės padarytos, o kas dabar? Tėvas ją prievartavo, o Stankūnaitė su Ūsu ir Furmanavičium, Naraševičiene kas jie šventieji šitoj istorijoj?“, taip pat pateikė menamo pobūdžio niekinančią ir žeminančią informaciją, tokiu būdu viešai įžeidė K. Betingį.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 155 str. 1 d.

Taip pat ji laikotarpyje nuo 2009 metų iki 2012 metų, organizavo ne sankcionuotas žmonių grupių nepasitenkinimo akcijas prie Kauno apygardos prokuratūros pastato, siekdama palankių sprendimų baudžiamosiose bylose: Nr. 23-1-00834-08 dėl mažametės tvirkinimo, Nr. 20-1-00917- 09 dėl J. Furmanavičiaus ir V. Naruševičienės nužudymų, Nr. 65-1-00546-10 dėl D. Kedžio mirties aplinkybių nustatymo bei rašydama į įvairias valstybines ir nevalstybines institucijas ir viešai skelbdama bendro pobūdžio neigiamus skundus, pareiškimus prieš Kauno apygardos prokuratūrą ir tuometinį vyriausiąjį prokurorą Kęstutį Betingį, iškreipdama realius faktus, baudžiamosiose bylose surinktus faktinius duomenis, teikdama klaidinančią ir šmeižikišką informaciją, darė politinį, psichologinį spaudimą Kauno apygardos prokuratūros vadovui K. Betingiui, siekdama jį bei jam pavaldžius prokurorus įtakoti dėl jai bei jos artimiesiems palankių sprendimų priėmimo, taip pat viešojoje erdvėje ir internetiniuose portaluose paskelbdama bei išplatindama šmeižikišką, įžeidžiančią informaciją apie K. Betingio profesinę veiklą, tokiu būdu darė psichologinį spaudimą Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro K. Betingio veiklai, jo nepriklausomumui vykdant teisingumą, šiais veiksmais trukdė K. Betingio, kaip prokuroro, prokuratūros padalinio vadovo veiklai.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 str. 1 d’

Taip pat ji ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, iki 2010-02-01 d., veikdama bendrininkų grupėje su Audrone Skučiene pasitelkė mažamečius asmenis, nurodė jiems prie Kauno apygardos prokuratūros pastato viešai, garsiai sugiedoti jos ir jos mažamečio sūnaus Karolio Venckaus sukurtą iškraipytą Lietuvos Respublikos himno tekstą, kurį jos nepilnametis sūnus K. Venckus su kitais tyrimo metu nenustatytais mažamečiais asmenimis viešai sugiedojo prie Kaimo apygardos prokuratūros pastato, adresu Laisvės ai. 32, Kaune 2010-02-10 d., apie 17.00 vai. vykusio nesankcionuoto mitingo metu.

Šiuose Neringos Venckienės veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 127 str.

Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-2-00103-11 yra sudarytas iš viso penkių į vieną sujungtų ikiteisminių tyrimų: 2014-11-06 LR generalinės prokuratūros ir 2015-02-25 Kaimo apygardos prokuratūros nutarimais buvo sujungti į vieną ikiteisminiai tyrimai Nr. 20-9-00911-14, 01-2-00041- 14, 01-2-00045-12, 01-2-00089-09 ir 01-2-00103-11. Savo ruožtu prijungtasis ikiteisminis tyrimas Nr. 20-9-00911-14 buvo atskirtas iš ikiteisminio tyrimo Nr. 65-1-01240-11, N. Venckienės atžvilgiu dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 167 str. 1 d., 167 str. 1 d.; 167 str. 1 ; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 154 str. 1 d. 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 168 str. 1 d. 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d; 122 str., 313 str. 2 d., 231 str. 1 d., 228 str.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, kad įtariamoji Neringa Venckienė padarė šias jai inkriminuotas nusikalstamas veikas: pareiškimai ir pranešimai apie nusikalstamas veikas, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai, dokumentai, vaizdo įrašai, teismų sprendimai, informacija viešojoje erdvėje, kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys.

2014-10-15 dar ikiteisminiame tyrime Nr. 65-1-01240-11 buvo priimtas nutarimas pripažinti Neringą Venckienę įtariamąja dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 167 str. 1 d., 167 str. 1 d.; 167 str. 1 ; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 154 str. 1 d. 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 168 str. 1 d. 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d.; 167 str. 1 d; 122 str., 313 str. 2 d., 231 str. 1 d., 228 str. padarymo. Tačiau, kadangi N. Venckienė pasislėpė nuo tyrimo, pranešimas apie įtarimą jai nebuvo įteiktas, 2014-10-16 priimtas nutarimas paskelbti jos paiešką.

Taip pat, 2012-12-10. ikiteisminiame tyrime Nr. 01-2-00103-11 (iki kitų ikiteisminių tyrimų prijungimo), buvo surašytas pranešimas apie įtarimą Neringai Venckienei, padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 232 str., 245 str., 231 str. 1 d., 140 str. 1 d., 163 str., 286 str. ir šis pranešimas apie įtarimą N. Venckienei buvo įteiktas, tačiau ji atsisakė duoti parodymus, o vėliau nuo tyrimo pasislėpė ir nuo 2013-05-10 paskelbta jos paieška. Paiešką vykdo Kauno apskrities Vyriausiasis policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos Pirmojo skyriaus vyresnioji tyrėja Asta Molienė, paieškos bylos Nr. 20-07-0168-13.

Sujungtame ikiteisminiame tyrime 2015-05-22 surašytas apibendrintas pranešimas apie įtarimą N. Venckienei, tą pačią dieną priimtas nutarimas pripažinti N. Venckienę įtariamąja.

Iki tyrimų sujungimo, ikiteisminiame tyrime Nr. 65-1-01240-11 pagal prokuroro pareiškimą 2014-10-21 d. nutartimi Kauno apylinkės teismas paskyrė paieškomai įtariamajai Neringai Venckienei kardomąją priemonę – suėmimą, nenustatant termino.

Kadangi šiuo metu yra pasikeitęs ikiteisminio tyrimo numeris, taip pat ir inkriminuojamų N. Venckienei nusikalstamų veikų skaičius, aplinkybių apimtis, be to, ketinama kreiptis teisinės pagalbos prašymais į užsienio valstybes dėl N. Venckienės išdavimo Lietuvos Respublikai, reikalinga, suėmimo skyrimo klausimą spręsti iš naujo – nutartyje išdėstyti motyvai turi apimti visą įtarimų apimtį ir iš naujo įvertintas suėmimo skyrimo pagrindas.

Kardomoji priemonė – suėmimas Neringai Venckienei skirtina, kadangi švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti LR BPK 119 str. numatytų tikslų – užtikrinti įtariamosios dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą.

Taip pat atsižvelgtina į įtariamajai inkriminuotų nusikalstamų veikų skaičių, sunkumą — N. Venckienė įtariama padariusi 5 apysunkes ir 34 nesunkias nusikalstamas veikas, už daugumą jai inkriminuotų nusikalstamų veikų įstatymas numato terminuoto laisvės atėmimo bausmę; įtariamosios N. Venckienės asmenybę – neteista, ilgą laiką dirbo teisėja, šiuo metu neturi legalaus pragyvenimo šaltinio Lietuvos Respublikoje, išsituokusi, nesaistomas stipriais socialiniais ryšiais, neabejotinai turi ryšių ir gyvenamąją vietą užsienyje, po nusikalstamų veikų padarymo pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo žinodama, kad yra traukiama baudžiamojon atsakomybėn ir susipažinusi su jai įteiktu pranešimu apie įtarimą.

Dėl to, kas paminėta, pagrįstai manoma, kad yra suėmimo pagrindas – įtariamoji Neringa Venckienė bėga, pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, taip bandydama išvengti grebiančios bausmės už penkias apysunkes ir 34 nesunkias nusikalstamas- veikas, ji nesaistoma darbo vieta, gyvenamąja vieta ar kitais stipriais socialiniais ryšiais.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 119 str., 121 str. 4 d., 122 str. ir 123 str. 2 d.,

p r a š a u:

skirti įtariamąja! Neringai Venckienei kardomąją priemonę – suėmimą.

Prokuroras

Darius Jakutis

Parengė Linas Naujelis 


Patiko? Pasidalinkite!