Patiko? Pasidalinkite!

Daugelį metų Remigijus Šimašius buvo bebaimis politikas…

Vadovaudamas Teisingumo ministerijai, R. Šimašius Baltarusijai atskleidė duomenis apie žmogaus teisių gynėjo Alesio Beliackio pinigus, laikomus mūsų šalies bankuose. Baltarusijos opozicionierius Alesis Beliackis buvo sulaikytas Minske.

Šimašius buvo paskutinis žmogus, matęs gyvą kaltinamąjį pedofilija Andrių Ūsą.

Praeitais metais R. Šimašius irgi buvo išskirtinis – Lukiškių aikštėje, privežęs smėlio, įrengė pliažą.

Ko išsigando R. Šimašius dabar? Bijo Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo? Kodėl neleidžia organizuoti mitingo prie Seimo birželio 15-16-17 dieną?

Būdamas teisininku, R. Šimašius turi žinoti Konstitucijos 36 straipsnį, kad negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus (1 dalis).

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduojamas teisės rinktis be ginklo į taikius susirinkimus užtikrinimo sąlygas ir valstybės bei visuomenės saugumo, viešosios tvarkos, žmonių sveikatos ir teisės aktuose įtvirtintų dorovės principų, kitų asmens teisių ir laisvių apsaugos tvarką organizuojant susirinkimus ar vykdant pavienio asmens akciją, taip pat atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus. Asmenų teisė ir laisvė rinktis be ginklo į taikius susirinkimus ar vykdyti pavienio asmens akciją gali būti laikinai apribojama įvedus karo ar nepaprastąją padėtį (1 str. 1 dalis).

Tai šiuo metu, R. Šimašiaus nuomone, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis?!

Susirinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis reglamentuoja susirinkimo sąvoką: susirinkimas – taikus asmenų susibūrimas, skirtas jų pažiūroms ir nuomonei viešai laisvai reikšti ir asmenybės pilietinio aktyvumo raiškai visuomenėje ir valstybėje užtikrinti.

Susirinkimų įstatymo 7 straipsnio 7 dalis reglamentuoja, kad

Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmai (neveikimas) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Manau, tikslinga cirkininko, išdavusio Baltarusijai opozicionierių, palydėjusio Andrių Ūsą į paskutinę kelionę, įrengusio pliažą sostinės aikštėje, kurioje buvo žudomi žmonės, veiksmus dėl atsisakymo leisti organizuoti mitingą prie Seimo apskųsti Lietuvos Respublikos administraciniam teismui.

Tokius R. Šimašiaus veiksmus turėtų nagrinėti ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnio 1 dalis sako, kad kiekvienas turi teisę laisvai rengti taikius susirinkimus.


Patiko? Pasidalinkite!