Patiko? Pasidalinkite!

Kartą į mišką pas laukines Bites atvyko Europos Sąjungos delegacija.

-Ko jūs norite? – necivilizuotai pasiteiravo ES atstovų neišauklėtos, laukinės miško Bitės.

-Mes norime pasiūlyti jums įstoti į ES. – atsakė Bitėms civilizuoti Europos Sąjungos atstovai.

-O kam mums tai? – nusistebėjo laukinės miško Bitės.

-Kaip tai „kam”? Iškart matyti, kad jūs – laukinės, bukos ir necivilizuotos Bitės. Juk išsiauklėjusios, tolerantiškos ir civilizuotos Bitės niekados nepradėtų uždavinėti tokių bukų ir kvailų klausimų. Juk tai juokinga – nežinoti, kokiu tikslu stojama į Europos Sąjungą! Jūs juk norite tapti civilizuotomis, europietiškomis Bitėmis, ar ir toliau norite likti bukomis, necivilizuotomis miško gyventojomis?

-Tai paaiškinkite mums, prašau, kokios naudos mes gausime iš narystės ES? – mandagiai pasidomėjo Bičių motinėlė.

-Tai bus viena ištisinė nauda! Pavyzdžiui, mes apginsime jus, kad šiaurės lokiai nevogtų iš jūsų medaus.

-Tai labai įdomu. Bet, tiesą sakant, mes ir pačios galime apsiginti. O jeigu nepasiseks apsiginti, tai bent jau atkeršysim… O ką siūlote jūs?

-Atkeršysit!? Iškart matyti, kad jūs – laukinės ir necivilizuotos. Visi tokio pobūdžio reikalai turi būti sprendžiami tik per humaniškus europietiškus teismus. Pavyzdžiui, jeigu link jūsų drevės ropščiasi nekviestas lokys ir jau ėmė kopinėti medų – ką reikia daryti?

-Mirtinai jį sugelti. Mes taip visada darome. – atsakė miško Bitės.

-Ne, šitaip negalima. Iškart matyti, kad esate laukinės ir netolerantiškos. Pirmiausiai reikia iškviesti Europos Komisijos atstovus, kad jie apžiūrėtų nusikaltimo vietą ir sudarytų teisės pažeidimo aktą. Žinoma, paslauga šita ne iš pigiausių. Bet užtat viskas bus pagal įstatymą.

-O kas toliau?

-Toliau Aktas, kurį pasirašys Europos Medaus komisija, pereis per visas mūsų instancijas, kur jį išnagrinės įvairių Europos komitetų atstovai, patikrins, ar jis atitinka Europos įstatymus, ar buvo laikomasi visų įmanomų mažumų teisių.

-Kaip tai suprasti?

-Labai paprastai. Galbūt tasai lokys, atėmęs iš jūsų medų, yra seksualinių mažumų atstovas, kuriam medaus vagystė savotiškai atstoja lytinį aktą. Tada jo veiksmai bus kvalifikuojami ne kaip medaus grobimas, o kaip seksualinių poreikių tenkinimas.

-Kitaip sakant, jo nebegalima bus nubausti? – nusistebėjo Bitės.

-Žinoma, ne. Jūs ką – nusistačiusios prieš mažumas? – apstulbo Europos Sąjungos atstovai.

-O kas toliau? Kas jeigu jis nepriklauso seksualinėms mažumoms? Mes juk turime apginti medų!

-Tuomet mes pasižiūrėsime, galbūt lokys priklauso kokiai nors religinei konfesijai, kurios atstovai privalo vartoti tik laukinį, natūralų medų, o jūs jam neleidžiate to daryti. Tokiu atveju lokio veiksmai irgi nebus laikomi medaus vagyste.

-O kas toliau?

-Toliau dokumentas bus nusiųstas į Europos Antikorupcinį komitetą, kad būtų patikrinta, ar neorganizavote šios medaus vagystės jūs pačios, kad išsisuktumėte nuo mokesčių.

-Kokie dar mokesčiai? – sukluso laukinės Bitės.

-Įprasti europietiški mokesčiai medaus gamintojams. Jūs turėsite mokėti juos už kiekvieną šimtinę gramų jūsų pagaminto medaus.

-Ir kam atiteks šitie mokesčiai?

-Akivaizdu, kam – jūsų gynimui nuo Lokių ir kitų kenkėjų. O taip pat moralinės žalos kompensavimui tiems Europos Sąjungos piliečiams, kurie negali vartoti medaus dėl alergijos ar kitų priežasčių.

-Argi mes kaltos, kad kažkas serga alergija medui? – dar labiau nustebo Bitės.

-Jūs, aišku, nekaltos dėl alergijos, tačiau jūsų, kaip bičių, egzistavimas bei paties medaus egzistavimas sukelia neįtikėtinas moralines kančias tiems Europos Sąjungos piliečiams, kurie negali vartoti medaus dėl alergijos. Dėl negalėjimo valgyti medų, jiems vystosi nepilnavertiškumo kompleksas. O kai kas netgi gali nusižudyti!

-Kaip gaila… – pratarė Bitės. – Ir kokios šių dvasinių kančių kompensacijos sumos?

-Įvairios. Nuo milijono iki kelių šimtų milijonų eurų, priklausomai nuo to, ar labai sunkus atvejis.

-O iš kur mes paimsime tuos milijonus kompensacijoms”?

-Žinote, gerbiamos laukinės, necivilizuotos Bitės, tai ne mūsų problemos. Nenorite mokėti mokesčių už medų – liaukitės jį gaminusios. Ir viskas. Nes kitaip atvažiuos eurokomisarai, aprašys visą jūsų turtą, parduos iš varžytinių – ir tokiu būdu kompensacijos bet kokiu atveju bus išmokėtos. Jeigu netgi pritrūks lėšų, jūs būsite pasiųstos priverčiamiesiems darbams. Ir jeigu nespėsite iki mirties atidirbti skolų, jas atidirbs jūsų vaikai, anūkai ir proanūkiai.

-Atleiskite, bet mes nebenorime stoti į jūsų Sąjungą. – prisipažino Bitės. – Jau geriau tegu kartą į metus ateina Lokys.


Patiko? Pasidalinkite!