Patiko? Pasidalinkite!

2019m. balandžio 8 d. advokatas profesorius, Sorbonos universiteto teisės mokslų daktaras Stanislovas Tomas vienu kūjo smūgiu užbaigė nesibaigiantį teisinį ginčą tarp Lietuvos valstybės ir žydų bendruomenės, nudaužydamas Jonui Noreikai (generolui Vėtrai) skirtą atminimo lentą ant Vrublevskių bibliotekos sienos Vilniuje.

Žydų bendruomenė per 11 metų teisiniu būdu nesugebėjo įrodyti, kad tokio asmens, kaip Jonas Noreika, viešas garbinimas kiršina lietuvius su žydais, o pasaulinės ir Europos Sąjungos teisės kontekste yra baudžiamosios teisės objektas. Tuomet, kai ši lenta buvo iškelta, Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos sudėtyje.

Po to, kai mūsų valstybė įstojo į Europos Sąjungą, mes privalome laikytis ir taikaus sambūvio su kitomis valstybės pagrindinių principų. Vienas iš jų – vengti kiršinamo pobūdžio akcijų, temų. Nacizmo nusikaltimų, Holokausto neigimas – viena iš visuotinai sutartų nusikaltimų.

Austrijoje vien už abejojimą Holokaustu ar jo aukų skaičiais numatyta 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Panašiai, nors kiek ir švelniau, baudžiama Vokietijoje, Prancūzijoje. Taikus sambūvis su kitomis tautomis neįmanomas, kai skirtingose valstybėse, kurios įeina į vieną sąjungą, yra toks skirtingas požiūris į vieną istorinį reiškinį ar nusikaltimą, kokiu ir yra Holokaustas.

Stanislovas Tomas ragina jokiu būdu nemėgžioti jo poelgio, bet tokiais atvejais, kaip šis – tai buvo vienintelis būdas užbaigti begalinį kiršinimo procesą. Teisininkas mano, kad iš pagarbos teisinei sistemai, už netradicinį ginčo išsprendimo būdą jis turėtų gauti piniginę baudą.

Tačiau jos dydis neturėtų būti didesnis už 1 centą. Jeigu bauda bus didesnė – Stanislovas Tomas prašys padėti ją susimokėti Pasaulio žydų bendruomenės. O tokiu atveju reikalas išrodys taip, jog Pasaulio žydai prašomi susimokėti baudą, jog juos naikino nacių kolaborantai… Laikas užbaigti nešvarius politikierių žaidimus ir pradėti spręsti reikalus civilizuotai. „Noriu, kad Tautos gyventų taikiai”, – sako advokatas, profesorius, Sorbonos universiteto teisės mokslų daktaras Stanislovas Tomas.


Patiko? Pasidalinkite!