Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvoje ir toliau sukasi represijų ratas. Profašistinis režimas tikrai ,,veikia“, jau toks lietuviškas ,,demokratijos rojus“, kad iš jo į Vakarus pabėgo apie du milijonai žmonių (tai emigracijos procesų tyrėjo docento E. Satkevičiaus duomenys. Ko gero tikri, nes režimui tarnaujanti statistikos žinyba visus formaliai mūsų šalyje registruotus žmones priskiria čia gyvenantiems, nors daug tokių žmonių tik registruoti Lietuvoje, o faktiškai gyvena Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Ispanijoje ir kituose užsienio kraštuose ). O represijos puikus būdas dar labiau išvalyti Lietuvą. Korumpuoti klanai matyt tikisi-gal persekiojami žmonės irgi pasitrauks iš Lietuvos?

Nuo birželio 6 d. Vilniuje vyks politinio teismo proceso (taip vadinamos ,,antikonstitucinės bylos“) tęsinys. Šių metų vasario gale pirmas šio proceso etapas baigėsi Klaipėdos apygardos teisme. O. Titorenko ir Ž. Razminas nuteisti devynių mėnesių lygtinio įkalinimo bausmėmis, o G. Grabauskas išteisintas. Prokurorai jau paliko ramybėje O. Titorenko, o teismo verdiktą G. Grabausko ir Ž. Razmino atžvilgiu apskundė, tad byla bus svarstoma LR Apeliaciniame teisme. Birželio 7 d. Vilniuje toliau vyks žurnalisto ir leidėjo P. Masilionio teismas. Jis teisiamas už taikią veiklą-tiesiog išvertė i lietuvių kalbą ir išleido G. Sapožnikovos knygą ,,Išdavystės kaina“. Birželio 12 d. Vilniaus apylinkės teisme vyks žurnalisto V. Klopovskio teismas. Šis patyręs 76 metų žurnalistas balandžio mėnesį pats patyrė policijos darbuotojų smurtą-iš jo atimta kamera, jam laužiamos rankos, uždėti antrankiai, panaudotas elektrošokas. Ir dar fabrikuojama byla už tai, jog neva V. Klopovskis neklausė pareigūnų nurodymų.

Nuo 2017 m. balandžio 25 d. Klaipėdos apygardos teisme ilgai vyko politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Teisiamųjų suole sambūrio ,,Būkime vieningi“ narys O. Titorenko, šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas ir Socialistinio Liaudies fronto (SLF) narys G. Grabauskas, kiek vėliau -2017 m. liepos 1 d. išrinktas SLF pirmininku. Ši byla primena XIX amžiaus pabaigoje Prancūzijoje vykusią rezonansinę bylą-tuomet Dreifuso procesas atskleidė kaip fabrikuojamos bylos, kaip politinis elitas klastoja dokumentus ir vykdo susidorojimus su jiems nepatinkančiais piliečiais.

17349874_504241753299463_4975923026988416365_o

,,Antikonstitucinė byla“ irgi akivaizdžiai parodo, kad Lietuvos politinis elitas, korumpuoti prokurorai ir saugumiečiai pamina žodžio ir informacijos laisvę, fabrikuoja bylas bei susidoroja su opozicijos atstovais. O. Titorenko, Ž. Razminas ir G.Grabauskas užsiėmė taikia pilietine veikla, jie pasisakė už taiką, už teisingumo atkūrimą Lietuvoje, už nacionalinę valiutą-litą, prieš euro įvedimą, prieš Lietuvos narystę agresyviame NATO bloke. Ilgai buvo teisiamas ir minėtų trijų piliečių kolega V. Lekstutis, jis persekiotas už tai, kad neva jo straipsniai įžeidžia konservatorius ir liberalus, be to, šis aktyvus klaipėdietis dėl to buvo Aukščiausio teismo išteisintas.

Lietuvoje nuožmiai persekiojami Socialistinio Liaudies fronto nariai ir kitų opozicinių organizacijų atstovai

Tai buvo taiki veikla, tad kaip vertinti šių piliečių persekiojimus? Tokie dalykai ne tik neteisėti, bet ir nusikalstami, politinės bylos-tai provokacija prieš Lietuvą. Sufabrikavus bylas, per pastaruosius šešerius metus jau nuteisti A.Paleckis, D. Raugalienė, D. Šulcas ir kai kurie kiti patriotai, po teismus buvo tampomi, bet išteisinti J. Lekas, E. Satkevičius , G. Grabauskas ir kai kurie kitų jų bendražygiai, daugiau nei metus laiko už grotų buvo kankinama aktyvi SLF narė Skaista Rakauskienė. Paleidus į laisvę, ji neužilgo mirė, už grotų palaužta S. Rakauskienės sveikata. Aktyviam SLF nariui Igoriui Krinickiui buvo grasinama, po kurio laiko jis buvo užpultas, sunkiai sužalotas ir vėliau mirė ligoninėje. Pereitais metais oficialios žinybos persekiojo ir SLF Anykščių skyriaus vadovą A. Janyšių-už tarybinių karių kapinių priežiūrą jam skirta 75 eu bauda. Visi paminėti piliečiai-Socialistinio Liaudies fronto nariai arba rėmėjai, akivaizdu, jog ši kairioji organizacija yra slaptųjų tarnybų taikiklyje. Su persekiojimais susidūrė ir žurnalistas A. Sutkus, Anglijoje gyvenantis iš Lietuvos kilęs žurnalistas S. Zagurskis bei kiti aktyvūs piliečiai.

Po kratų prasidėjo korumpuotų politikų šmeižtas

Dreifuso procesas sukrėtė Prancūziją, vyko mitingai, piketai, buvo renkami parašai su reikalavimu išteisinti A. Dreifusą. Sprendžiant pagal įvairių juristų, visuomeninių organizacijų lyderių ir aktyvių piliečių pasisakymus, ,,antikonstitucinė byla“ sukėlė didelį atgarsį, žmonės tiesiog piktinasi politinių represijų vykdymu. Tai ne smulkmenos. Pradėjus šią bylą dar 2015-01-15 d., daug aktyvių piliečių buvo neteisėtai sekami, po to 2015-03-19 vykdytos masinės kratos vienuolikos Lietuvos piliečių būstuose( pas J. Valiukėną, O. Titorenko, Ž. Razminą, A.Mirgorodskį, M. Bartašiūnaitę, V. Lekstutį, G. Grabauską ir kt. ).

Išnešta labai daug asmeninių daiktų, darbo priemonių, kompiuterių, knygų, dokumentų, sutrikdytas ne tik šių piliečių, bet ir jų šeimų narių gyvenimas. Daiktai gražinti labai lėtai, dalimis. Kai kuriems per metus, o kai kuriems tik per du metus. Be to, vykdyta stambaus masto šmeižto kampanija, šie aktyvūs piliečiai šmeižiami ir žeminami, vadinami tariamais ,,Lietuvos priešais“, ,,Kremliaus agentais“, ,,vatnikais“ ir panašiai.

Korumpuoti politikai-kaip Anušauskas, Kubilius ir kiti jų bendrininkai tiesiog ciniškai melavo, per TV kanalus skleisdami įvairius pramanus.

Pateikiami ,,svarūs“ įrodymai: J.Misiūno –Žalio Velnio ir kitų nacistinių nusikaltėlių foto

Kokie gi įrodymai pateikti byloje, apart taikių proklamacijų prieš eurą? Štai tokie ,,svarūs“ įrodymai-kaip G. Grabausko bute kratos metu rastos nacistinių nusikaltėlių J.Misiūno-Žalio Velnio, K.Ališausko, J.Taparausko foto, laikraštis ,,Socialistinio Liaudies fronto žinios“, kuriame randasi E. Jagelavičiaus, G. Grabausko straipsniai bei įvairi kita informacija.

Į bylos medžiagą įtraukos ir knygos: padarytos knygų foto-kaip pas O. Titorenko rasta knyga ,,Tainaja sila vina“ ir kai kurios kitos knygos, G. Grabausko bute rasta knyga apie V.Leniną bei kitos knygos. Įdomu- kuo gi siejasi proklamacijos prieš eurą ir nacistinių nusikaltėlių foto? Šios proklamacijos ir įvairių iš knygynų pirktų ar dovanotų knygų foto?

Ar dar ilgai plauks korumpuotos valdžios ,,durnių laivas“?

Byloje gausu ir slaptųjų tarnybų pažymų. Štai VSD dokumentas.-,,LR Valstybės saugumo departamentas. 2015-02-25. Dėl informacijos pateikimo. Pirmasis hibridinio karo etapas yra informacinis karas, kai propagandos priemonėmis sukuriamos sąlygos situaciją šalyje kontroliuoti iš išorės-įvykdoma netradicinė okupacija. Pastaruoju metu Lietuvoje padaugėjo viešų renginių, kuriuose pasisakoma pries narystę NATO, Europos Sąjungoje. 2014 m. pavasarį pradėtos platinti proklamacijos, skatinančios priešiškumą geopolitinei orientacijai, šalies demokratinei santvarkai. Vakarų Lietuvoje veikiantis sambūris ,,Būkime vieningi” ( vadovai Vaidas Lekstutis ir Olegas Titorenko) palaiko agresyvius Rusijos veiksmus, pasisako už vienybę su Rusija ir Baltarusija, rengia viešas diskusijas, kuriose diskutuojama apie kultūrinį ir istorinį Žemaitijos savitumą. Aktyviai prorusiškame judėjime dalyvauja partijos ,,Socialistinis Liaudies frontas “ aktyvistai. Partijos pirmininko pavaduotojas Giedrius Grabauskas buvo pagrindinis akcijų prieš Lietuvos narystę NATO, vykusių 2014-10-17, 2015-02-04 ir 2015-02-15 Vilniuje bei Kaune organizatorius. Reportažą apie 2015-02-04 mitingą prie JAV ambasados Vilniuje vienas pirmųjų paskelbė rusišką propagandą Lietuvoje skleidžiantis interneto tinklapis ,,baltnews.lt“. Informacija apie šią akcija išversta į rusų kalba ir skelbiama Kremliaus kontroliuojamuose televizijos kanaluose“.

Štai iš tokių pažymų konstruojama byla. Rašytojas V.Petkevičius dar prieš keliolika metų parašė daug atgarsių sukėlusią knygą ,,Durnių laivas”. Tai kriminalizuotą Lietuvos elitą demaskuojanti knyga. Elito ponai labai pyko dėl šios knygos pasirodymo. Bet V. Petkevičius buvo teisus-juk elitas iki šiol vykdo neteisėtus veiksmus-organizuoja korupcinius nusikaltimus, politinius persekiojimus, garbina į Lietuvą įvestas vokiečių okupacines pajėgas. Ši ,,antikonstitucinė byla“ nukreipta prieš žodžio laisvę ir prieš opozicines organizacijas-Socialistinį Liaudies frontą, sambūrį ,,Būkime vieningi“ ir kitas už taikią Lietuvą bei prieš karo kurstymą pasisakančias pilietines struktūras. Tad iškelkime klausimą-ar dar ilgai plauks korumpuotos valdžios ,,durnių laivas“?

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!