Patiko? Pasidalinkite!

Kuo toliau, tuo labiau jaučiasi rinkimų pulsas. Atrodo, šiemet dalyvavimas juose taps ar tik ne rekordinis. Žmonės pagaliau keliasi iš letargo būsenos, ir tik laiko klausimas, ar spėsime jo atsikratyti iki rinkimų pradžios. Žiniasklaidoje vis dažniau girdisi žodinis apsikapojimas, kur lietuviai stojasi piestu prieš judošius. Pastaruosius nesunku nustatyti pagal vartotojo vardą. Lietuviai juos kuriasi lietuviškus, išskyrus vieną kitą parsidavėlį parchoms ar vos tik išmokusį rašyti pyplį.

Taip, šį sykį turime ar tik ne paskutinį šansą nepakliūti į kumpanosių vergiją, iš kurios vėliau galime ir nebeištrūkti.  Šitie jau susiglemžė viską, ką tiktai gali, tikėdamiesi, jog svetimais parašais užgrobtą kvailų tautiečių turtą dabar jau įstatymiškai persirašytų sau.

Pavyzdžiui, rusams, kurių niekaip nesugeba parklupdyti amerikono-izraelietiški šovinistai, dvasinis išsigimimas negresia. Va kur tikra tautos stiprybė! Nepaisant to, jog Rusijos piliečiai gyvena skurdžiau už mus, jiems nė galvon nešauna parduoti savo šalį kumpanosių banditų išdraskymui. Užtat judošiai ten apie pilietybės referendumą net kriuktelti bijo.

Rusai – patriotišiausia tauta. Deja, labiau parsidavėliškų nei lietuviai man nežinoma. Tokių tikrai yra, tiesiog jie savęs nesigarsina. O mūsiškiams taip ir knieti pasigirti, kokie jie menkystos. Gerai dar, kad ne visa tauta, o tik jos atplaišos. Tikrai nejaukiai pasijauti, kai dėl vieno kito subinlaižos tenka raudonuoti už visa tautą. Iš tokių reikėtų netgi Lietuvos pilietybę atimti!

Taigi, tai gali būti paskutinė galimybė atsikovoti Lietuvos laisvę.Ir netikėkit tais, kurie ne savo balsu klykia, jog esame laisvi. Kokie “laisvi”, jei mūsų Konstituciją karpo, kaip kas netingi? Stojimui į ES, pvz., užbėgdami atsisakymui už akių, konstitucinis teismas (rašau mažosiomis raidėmis, nes didžiąsias reikia užsitarnauti) buvo skirtos jau dvi dienos, dabar antrą balsavimo dieną jau norima perkelti savaitėmis į priekį. Kaip sakoma, apetitas kyla bevalgant. Tai galbūt tie, kurie per tą laiką numirs, bus paskelbti pusiau gyvi, pusiau mirę? Kitaip tariant – zombiais. Pažiūrėsim, kuriuo keliu pasuks mūsų kol kas garbės vargu ar nusipelnęs (tai yra – avansu taip pavadintas) teismas?

Noriu tikėti, kad pasinaudosime paskutine galimybe amžių sandūroje antrąkart atsikovoti savo nepriklausomybę.

Jokių dvigubų pilietybių! Lauk vagis, banditus, parsidavėlius ir korupcionierius iš valdžios ir iš valstybės teritorijos! Lietuva bus laisva!

Voldemaras Zacharka,

voldzak@gmail.com


Patiko? Pasidalinkite!