Patiko? Pasidalinkite!

Pastarieji kandidatų į prezidentus debatai ir vėl parodė, kad rusai lietuviams – vis dar didžiausias siaubas, o Rusijos pastangos apsaugoti tautiečius svetur yra suvokiamos kaip pavojus, nuo kurio reikia saugotis NATO ir JAV tankais ir naikintuvais.

Net vienintelė kandidatė moteris, Ingrida Šimonytė, debatų metu laikėsi priešiškos pozicijos ir apie galimybę atnaujinti ryšius su Kremliumi, neužsiminė nei žodeliu, priešingai, sakė, kad reikia ruoštis karui, šaukti į kariuomenę ne tik vyrus, kaip dabar, o ir moteris, šios galėsiančios bent košės kariams išvirti.

Tokie paranojiškai liguisti pareiškimai kelia klausimą ar nelaukia rusų tautinės mažumos Lietuvoje sunkūs ir tamsūs laikai, kai bus lauk raunama rusų kalba ir kultūra, o rusės moterys Šimonytės paliepimu stos prie katilo ir maišys košę lietuvių kariui, ietimi mojančiam į Rusijos pusę?

Akivaizdu, kad šioji kandidatė laikysis griovėjiškos politikos, kurią pradėjo Dalia Grybauskaitė.

Būtent pastarosios prezidentės dėka dviejų ilgamečių partnerių Lietuvos ir Rusijos santykiai pradėjo negaluoti, kol pasiekė kritinį tašką. Lietuva tapo amerikiečių marionete ir įkaite, o kartu į priespaudą pakliuvo ir rusų tautinė mažuma.

Jei kiti kandidatai dar laikosi kiek santūriau ir atrodo sukalbami, tai ponia Šimonytė, panašu, mielai Lietuvą apjuos spygliuotomis vielomis ir apstatys karo mašinomis už tuos pačius pensininkų pinigus, kuriuos taip puikiai jau parodė mokanti atimti.

Atėmusi iš senolių paskutinį duonos kąsnį, pardavė savo šalį kapitalistams, įklampino į milžiniškas skolas, ligi šiol smaugiančias ir gležnus jautriausių socialinių grupių pečius.

Belieka tikėtis, kad klaida nepasikartos ir laimės blaivus protas, gebantis vesti dialogą, ieškoti kompromiso ir išgirsti tautos nuoskaudas, kurias šiuo metu užgožia amerikiečių komandavimas ruoštis karui ir kasti bunkerius.

Su tokia Lietuva ir tokią užsienio politiką žadančia prezidente kalbos neras net pats geriausias derybininkas, o ką tada kalbėti apie tautinių mažumų grupeles, jau ir taip užguitas nacionalistų lozungų, skambančių per kiekvieną valstybinį minėjimą.

Galiausiai, pati Žmonių partijos kandidatė rašo savo rinkiminėje programoje štai ką:

„Rusija, ar veikiau – Kremlius, yra grėsmė. Nėra prasmės tikėtis pokyčių Rusijos laikysenoje jai vadovaujant V. Putinui, vadinasi, bet kokie santykių pokyčiai ieškant kokio nors dialogo ar tariamai geresnių santykių, bet koks pragmatizmas įmanomi tik mums darant nuolaidas savo principų sąskaita. Tai nėra priimtina.“

Jokių pokyčių, jokio dialogo. Taip sakant, nieko naujo.

Eglė Grigė


Patiko? Pasidalinkite!