Patiko? Pasidalinkite!

Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-1924(4), reglamentuodamas savivaldybių tarybų opoziciją ir mažumą, patikslindamas nuostatas dėl balsų skaičiavimo, dėl mero ir mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymo, dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad savivaldybių tarybų posėdžių protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Nustatyta, kad tarybų posėdžių metu daromi garso ir (ar) vaizdo įrašai, kurie saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat reglamentuoti atvejai, kada tokie įrašai nedaromi.

Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai savivaldybių tarybų narams, pretenduojantiems tapti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininkais, reglamentuojama Kontrolės komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo tvarka.

Pataisos priimtos už balsavus 87, prieš – 3, susilaikius 10 Seimo narių. Jos įsigalios kovo 15 d. Savivaldybės iki balandžio 1 d. savo interneto svetainėse turės paskelbti 2015 m. išrinktų savivaldybių tarybų visų posėdžių protokolus.

LRS inf.

 


Patiko? Pasidalinkite!