Patiko? Pasidalinkite!

Palūkanos (angl. Interest)

Pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, padėtą indėlį, įsigytus skolos vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį reikalavimą, t. y. sutartyje nustatytas procentas, skaičiuojamas nuo padėto indėlio, suteiktos paskolos dydžio, skolos vertybinių popierių nominaliosios vertės arba perduoto naudotis turto ar kito skolinio reikalavimo vertės.

Palūkanų dydis, kitaip dar vadinamas palūkanų norma, išreiškiamas procentais (paprastai metiniais) nuo investuotos sumos. Ekonominė palūkanų esmė yra grąža už vartojimo nukėlimą į ateitį.

Pavyzdys

Jei skolintumėtės 1.000€ su 3% metinių palūkanų, po metų tektų sumokėti 1.030€: grąžinti 1.000€ paskolos ir sumokėti 30€ palūkanų.

Biblijoje rašoma: neskolink ,,broliui tavo už palūkanas nei sidabro, nei duonos, nei ko nors kito, ką galima skolinti už palūkanas“. Būtent, broliui, o kitiems…

Šis paliepimas, beje, keliomis variacijomis pakartotas įvairiose Senojo Testamento knygose, kurios yra šventos tiek judėjams, tiek krikščionims. Islame pranašo Muchamedo žodžiais palūkininkai yra Alacho prakeikti.

Šiame trumpame filme parodoma kita bankinės sistemos pusė.


Patiko? Pasidalinkite!