Patiko? Pasidalinkite!

Netikėtai paviešinti dokumentai rodo, kad 1988 metais, Lietuvai pradedant atkurti nepriklausomybę, dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda įstojo į komunistų partiją

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio judėjimo pradžia paprastai laikomas Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3 d. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės, iš jų 17 priklausė Komunistų partijai. Ypatingą vaidmenį atliko savilaidinė LPS spauda, kurios židiniu iki rudens buvo „Sąjūdžio žinios“ (redaktorius Arvydas Juozaitis).

Steigiamasis LPS suvažiavimas įvyko 1988 m. spalio 22–23 d. Į LPS steigiamąjį suvažiavimą išrinkti 1027 delegatai, kuriuos išrinko Sąjūdžio rėmimo grupės iš visų LTSR rajonų. Suvažiavime užsiregistravo 1021 delegatas. Pagal socialinę sudėtį vyravo tarnautojai, iš jų gausiausia mokslininkų ir menininkų grupė – 283. Net 693 delegatai buvo su aukštuoju išsilavinimu. Delegatai atstovavo maždaug 1000 rėmimo grupių, Sąjūdžio veikloje dalyvavo apie 180 tūkstančių žmonių.

Pasirodo, kad Gitanas Nausėda sąmoningai nuslėpė nuo visuomenės (nes, neva, tai viešinti neprivaloma) ir savo biografijoje nenurodė, kad 1988 metais (kuomet jau visi kalbėjo apie nepriklausomą Lietuvą) jis įstojo į komunistų partiją. Apie tai pranešė gerai žinomas Landsbergių propagandistas Dovydas Pancerovas.

Visa tai galima vadinti vidinėmis kovomis, kuomet valdantys informaciją ją tiesiog tinkamu metu paviešina. Tikėtina, kad Nausėda šį kartą visuomenės akyse taps menkysta, kuris slėpė faktus apie buvimą komunistų partijoje. Tuo labiau, kad jis save pateikia kaip Sąjūdžio bendramintį ir palaikytoją… Ar Landsbergių šaika tokiu būdu jau valo kelią Ingridai Šimonytei?

Kad ir kiek Gitanas Nausėda stengėsi įtikti šeimininkui, jam to padaryti nepavyko, todėl gali būti, kad jis šiuo skandalu po truputį žengia link politinio sąvartyno į Rolando Pakso draugiją.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!