Patiko? Pasidalinkite!

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jovitos Einikienės, Sauliaus Jakaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (nuotoliniu būdu) išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) prašymą atsakovei viešajai įstaigai „Ekspertai.eu“ dėl neteisėtos veiklos nutraukimo ir 2023 m. birželio 9 d. paskelbė sprendimą.

„Komisijos prašyme nurodytos formalios aplinkybės, be to, visiškai neištirtos, iš esmės neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl atsakovės veiklos nutraukimo.

Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nebuvo nustatyta nei atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų kliudžiusi Komisijai vykdyti tyrimą, būtų slėpusi šioje byloje nustatytą Įstatymo pažeidimą ir pan. Nors atsakovė savo veiklą ir tęsia toliau, tačiau akivaizdu, kad ji iki šiol laikėsi pozicijos, jog pažeidimas iš viso nebuvo padarytas. Tad ši aplinkybė negali būti pripažįstama kaip jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė.

Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad, visų pirma, šiuo atveju atsakovės padarytas pažeidimas, t. y. apie savo veiklos, teikiant užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, pradžią nepranešimas Komisijai, nelaikytinas ypač pavojingu. Antra, nors atsakovės pažeidimas (aptariama veikla nuo jos pradžios 2013 m.) tęsiasi pakankamai netrumpą laiką, tačiau realiai Komisija tik 2022 m. lapkričio 8 d. raštu buvo paprašiusi atsakovės iki 2022 m. lapkričio 22 d. pateikti jai atitinkamą Pranešimą. Tad nuo šio termino skaičiuojat atsakovės daromo pažeidimo trukmę, ji nėra ženkli. Trečia, byloje nenustatyta, kad atsakovės padarytas pažeidimas būtų sukėlęs kokių nors sunkių neigiamų teisinių pasekmių, Komisija net nesiremia aplinkybėmis, kad, pvz., atsakovės kuriamas turinys pažeistų teisės aktų reikalavimus, darytų asmenims neigiamą poveikį ar pan.

Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovei Komisijos prašomos poveikio priemonės, t. y. nutraukti veiklą, kuri iš esmės yra griežčiausia poveikio priemonė, taikymas būtu neadekvati ir neproporcinga padarytam pažeidimui. Be to, teisėjų kolegija dar pažymi, kad byloje yra duomenys, taip pat matomi teismų informacinėje sistemoje LITEKO (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. gegužės 23 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-141-365/2023), jog kitam subjektui – Artūrui Orlauskui – iš esmės už analogišką pažeidimą buvo taikyta kita poveikio priemonė – įspėjimas, kuri iš esmės yra viena iš švelniausių poveikio priemonių. O nagrinėjamoje byloje Komisija teismo prašo nutraukti atsakovės veiklą, t. y. taikyti pačią griežčiausią poveikio priemonę. Komisija šios aplinkybės niekaip nepagrindė, tad kyla klausimas, ar pagrįstai atsakovė yra išskiriama iš kitų tokioje pačioje situacijoje esančių subjektų, ar ji nėra nepagrįstai diskriminuojama“, – rašoma teismo dokumente.

Informuojama, jog „atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Komisijos prašymas yra nepagrįstas, tad jis atmetamas“.

„Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi bei 133 straipsniu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 20 dalimi, nusprendžia: pareiškėjos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą nutraukti neteisėtą veiklą atmesti“, – paskelbė teismas (su visu teismo sprendimu galima susipažinti ČIA).

Atkreipiamas dėmesys, kad šis „sprendimas per 14 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą“.

Ekspertai.eu primena, kad LRTK šiuo metu vadovauja Rimantas Bagdzevičius.


Patiko? Pasidalinkite!