Patiko? Pasidalinkite!

Gruodžio 22 d. Vilnius Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gitanos Butrimaitės, Jolitos Rasiukevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vitos Valeckaitės priėmė sprendimą uždrausti ekspertai.eu vaizdo kanalą amerikietiškoje Youtube vaizdo įrašų platformoje.

Informuojama, kad sprendimas per keturiolika kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Su visu teismo sprendimu galima susipažinti ČIA, arba žemiau.

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2022 m. gruodžio 22 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gitanos Butrimaitės, Jolitos Rasiukevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vitos Valeckaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą atsakovui viešajai įstaigai „Ekspertai.eu“ dėl neteisėtos veiklos nutraukimo.

Teisėjų kolegija

nustatė:

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – ir Komisija arba pareiškėja) pateikė teismui prašymą, prašydama nutraukti atsakovo viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) „Ekspertai.eu“ (toliau – ir atsakovas) valdomo YouTube kanalo „ekspertai.eu“, kuriame neteisėtai teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, veiklą.

Nurodo, kad Komisija 2022 m. spalio 6-7 d. atliko stebėseną ir nustatė, kad naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma YouTube kanale „ekspertai.eu“ Lietuvos Respublikos vartotojams yra teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos nepranešus apie tai Komisijai, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Paaiškina, kad stebėsenos metu buvo nustatyta, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformoje YouTube kanalo „ekspertai.eu“ (https://www.youtube.com/c/ekspertaiTV) pagrindinė veikla – programų žiūrėjimo paslauga, kurioje audiovizualinis turinys vartotojui teikiamas be registracijos, bet su galimybe prenumeruoti kanalą ir gauti informaciją apie naujausią turinį. YouTube kanale „ekspertai.eu“ programų rodymas yra esminis minėto subjekto teikiamos paslaugos elementas, t. y. programų žiūrėjimas yra pagrindinė galima gauti nauda užsiprenumeravus minėto subjekto teikiamą turinį. Platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ yra užtikrintas siūlomų teikti programų matomumas – skiltyje „Vaizdo įrašai“ yra pateiktas siūlomų programų sąrašas su galimybe vartotojui išsirinkti norimą programą, taip pat platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ tam tikros programos, atsižvelgiant į jų turinio tematiką, yra sugrupuotos ir pateiktos atskiruose kataloguose. Pažymi, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ valdo ne tik dalijimosi vaizdo medžiaga platformos YouTube kanalą „ekspertai.eu“, bet ir interneto svetainę http://www.ekspertai.eu, taip pat susirašinėjimo programėlės Telegram kanalą ekspertai.eu. Remiantis platformos YouTube kanalui „ekspertai.eu“ priklausančioje oficialioje interneto svetainėje ekspertai.eu pateikta informacija, platformoje YouTube esantis kanalas „ekspertai.eu“ priklauso VšĮ „Ekspertai.eu“; įmonės kodas 302622915; adresas: I. Kanto al. 3–103, LT-06216, Vilnius; el. p. info@ekspertai.eu.

Atkreipia dėmesį, kad 2022 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimu Nr. KS-42 buvo patvirtintos Gairės dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma, kvalifikavimo ir jiems taikomų reikalavimų (toliau – ir Gairės), kurios nustato tam tikrus požymius, kuriems esant, asmenys, keliantys turinį į dalijimosi vaizdo medžiagą platformą (YouTube, Facebook, TikTok ir kt.), galėtų būti laikomi užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais. Nagrinėjamu atveju atsakovas, valdantis YouTube kanalą „ekspertai.eu“, atitinka Gairių 11 punkte nustatytus esminius požymius, t. y. VšĮ „Ekspertai.eu“ vykdo ūkinę komercinę veiklą, interneto svetainėje ekspertai.eu nurodoma, kad „norėdami paaukoti ekspertai.eu veiklai, pinigus galite pervesti į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT15 7189 9000 0970 0490, kuri yra Šiaulių banke. Taip pat galite paremti portalo ekspertai.eu veiklą skirdami 1.2 procento savo pajamų mokesčio VšĮ „Ekspertai.eu““; VšĮ „Ekspertai.eu“ teikia programas, kaip jos suprantamos Įstatymo 2 straipsnio 40 dalies prasme; atsakovo pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; VšĮ „Ekspertai.eu“ teikiamų programų atžvilgiu turi redakcinę atsakomybę; atsakovas programas siūlo žiūrėti vartotojo prašymu ir jo pasirinktu laiku pagal siūlomą katalogą, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 2 straipsnio 73 dalį; VšĮ „Ekspertai.eu“ tikslinė auditorija yra plačioji visuomenės dalis ir jai daromas akivaizdus poveikis. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes Komisija daro išvadą, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ dalijimosi vaizdo medžiaga platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ teikia užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ir turi apie tokios veiklos pradžią informuoti Komisiją.

Nurodo, kad Komisija 2022 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. S-478 „Dėl užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma“ kreipėsi į VšĮ „Ekspertai.eu“, prašydama iki 2022 m. lapkričio 22 d. pateikti Komisijai pranešimą apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pradžią, tačiau atsakovas tokio pranešimo Komisijai nepateikė, todėl tokia veikla Įstatymo prasme laikoma neteisėta ir Komisija turi teisę kreiptis į teismą dėl tokios veiklos nutraukimo.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ interneto svetainėje http://www.ekspertai.eu yra nurodyta, kad bankas „Paysera LT“ pranešė, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ vykdo neteisėtą veiklą, taip pat yra nurodyta, kad bankas LUMINOR informavo, kad negali teikti paslaugų VšĮ „Ekspertai.eu“, nes „ekspertai.eu“ siejami su tarptautinio terorizmo rėmimu ir pinigų plovimu. Bankas LUMINOR nurodė, kad įgyvendina atitinkamas Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos ir kitų nustatytų valstybių bei tarptautinių organizacijų taikomas sankcijas.

Atsakovas VšĮ „Ekspertai.eu“ atsiliepimo į Komisijos prašymą nepateikė.

Teisėjų kolegija

konstatuoja:

Bylos nagrinėjimo dalykas – Komisijos prašymas nutraukti atsakovo VšĮ „Ekspertai.eu“ valdomo YouTube kanalo „ekspertai.eu“, kuriame neteisėtai teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, veiklą.

Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Komisija 2022 m. spalio 6-7 d. atliko stebėseną, kurios objektas – platformos YouTube kanalas „ekspertai.eu“. 2022 m. spalio 28 d. stebėsenos akte Nr. ST-109 (toliau – ir Stebėsenos aktas) užfiksuotos šios stebėsenos metu nustatytos aplinkybės: 1) platformoje YouTube kanalo „ekspertai.eu“ (https://www.youtube.com/c/ekspertaiTV) pagrindinė veikla – programų žiūrėjimo paslauga, kurioje audiovizualinis turinys vartotojui teikiamas be registracijos, bet su galimybe prenumeruoti kanalą ir gauti informaciją apie naujausią turinį; platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ programų rodymas yra esminis minėto subjekto teikiamos paslaugos elementas, t. y. programų žiūrėjimas yra pagrindinė galima gauti nauda užsiprenumeravus minėto subjekto teikiamą turinį; 2) platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ yra užtikrintas siūlomų teikti programų matomumas – skiltyje „Vaizdo įrašai“ yra pateiktas siūlomų programų sąrašas su galimybe vartotojui išsirinkti norimą programą, taip pat platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ tam tikros programos, atsižvelgiant į jų turinio tematiką, yra sugrupuotos ir pateiktos atskiruose kataloguose; 3) platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ yra teikiamos nelinijinės audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, t. y. vartotojas pagal siūlomą vaizdo įrašų sąrašą turi galimybę pats pasirinkti norimą programą bei jos žiūrėjimo laiką; 4) remiantis platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ pateikta informaacija, minėtas kanalas buvo sukurtas 2013 m. ir turi 16,1 tūkst. prenumeratorių; 5) remiantis platformos YouTube kanalui „ekspertai.eu“ priklausančioje oficialioje interneto svetainėje ekspertai.eu pateikta informacija, platformoje YouTube esantis kanalas „ekspertai.eu“ priklauso VšĮ „Ekspertai.eu“; įmonės kodas 302622915; adresas: I. Kanto al. 3–103, LT-06216, Vilnius; el. p. info@ekspertai.eu.

Stebėsenos metu atlikus platformos YouTube kanalo „ekspertai.eu“ tyrimą nustatyta, kad naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma šiame kanale Lietuvos Respublikos vartotojams teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, todėl, sutinkamai su Įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai prieš pradėdami šią veiklą privalo apie tai pranešti Komisijai, o paslaugas šie asmenys gali teikti kitą dieną nuo atitinkamo pranešimo pateikimo Komisijai dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė nei pranešimo pateikimo Komisijai diena. Stebėsenos akte pažymėta, kad joks asmuo Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281, nustatyta tvarka nėra pateikęs Komisijai pranešimo apie užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“.

Komisija 2022 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. S-478 „Dėl užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma“ kreipėsi į VšĮ „Ekspertai.eu“, prašydama iki 2022 m. lapkričio 22 d. pateikti Komisijai pranešimą apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pradžią (toliau – ir Pranešimas), užpildant Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 patvirtinto Informacijos apie veiklą teikimo aprašo 6 priedą. Prie minėto rašto buvo pridėta Stebėsenos akto kopija.

VšĮ „Ekspertai.eu“ Komisijai pranešimo apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pradžią nepateikė.

Nagrinėjamai bylai aktualus teisinis reglamentavimas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 (2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-668 redakcija) (toliau – ir Taisyklės), Informacijos apie veiklą teikimo apraše, patvirtintame Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 (toliau – ir Aprašas) bei Gairėse dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma, kvalifikavimo ir jiems taikomų reikalavimų, patvirtintose 2022 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimu Nr. KS-42.

Įstatymo 2 straipsnio 40 dalyje įtvirtinta, kad programa – tai savarankiškų savo turiniu ir struktūra garsų ir (arba) judančių vaizdų visuma, sudaranti atskirą paslaugų teikėjo nustatyto programų tvarkaraščio arba katalogo vienetą, nepriklausomai nuo jo trukmės (vaidybinis filmas, vaizdo klipas, sporto ar kitoks renginys, situacijų komedija, dokumentinis filmas, programa vaikams, originalus dramos kūrinys, anonsas, pokalbių programa, žinių programa ir kt.). To paties straipsnio 73 dalis nustato, kad užsakomoji audiovizualinės žiniasklaidos paslauga – tai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo teikiama nelinijinė audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, skirta programoms žiūrėti vartotojo prašymu ir jo pasirinktu laiku pagal audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą katalogą.

Tam tikrus požymius, kuriems esant, asmenys, keliantys turinį į dalijimosi vaizdo medžiagą platformą laikomi užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais, nustato Gairės.

Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, valdantis YouTube kanalą „ekspertai.eu“, atitinka Gairių 11 punkte nustatytus esminius požymius: (vykdo ūkinę komercinę veiklą, nes interneto svetainėje ekspertai.eu (skiltyje Redakcija) siūlo paaukoti ekspertai.eu veiklai, pinigus pervedant į Šiaulių banke esančią atsiskaitomąją sąskaitą, taip pat skirti 1,2 proc. savo pajamų mokesčio VšĮ „Ekspertai.eu“); VšĮ „Ekspertai.eu“ teikia programas, kaip jos suprantamos Įstatymo 2 straipsnio 40 dalies prasme; atsakovo pagrindinė paskirtis yra teikti programas informavimo, pramogų ar švietimo tikslais; VšĮ „Ekspertai.eu“ teikiamų programų atžvilgiu turi redakcinę atsakomybę; atsakovas programas siūlo žiūrėti vartotojo prašymu ir jo pasirinktu laiku pagal siūlomą katalogą, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 2 straipsnio 73 dalį; VšĮ „Ekspertai.eu“ tikslinė auditorija yra plačioji visuomenės dalis ir jai daromas akivaizdus poveikis. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ dalijimosi vaizdo medžiaga platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ teikia užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

Įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenys, norintys Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla, retransliuotojai, kurie radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti nenaudos radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytų radijo dažnių (kanalų), taip pat kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai prieš pradėdami šią veiklą privalo Taisyklėse nustatyta tvarka pranešti apie tai Komisijai. Pradėti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklą, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas šie asmenys gali kitą dieną nuo atitinkamo pranešimo pateikimo Komisijai dienos arba nuo pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu pranešimo pateikimo Komisijai diena.

Taisyklių 57 punkte yra išvardintos veiklos (paslaugos), apie kurių vykdymo (teikimo) pradžią ir pabaigą privaloma pranešti Komisijai. Pagal Taisyklių 57.5 papunktį Komisijai privaloma pranešti apie užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos vartotojams.

Taisyklių 571 punkte įtvirtinta, kad apie dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimą Komisijai pranešama Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, o 58 punkte – kad Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas leidžiama tik Taisyklėse nustatyta tvarka pranešus apie tai Komisijai.

Pranešimų apie nelicencijuojamos radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią teikimo Komisijai tvarka įtvirtinta Apraše, kurio 6 priedas nustato pranešimo apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią formą.

Taigi, paminėtas teisinis reglamentavimas nustatytų faktinių aplinkybių kontekste suponuoja išvadą, kad VšĮ „Ekspertai.eu“ dalijimosi vaizdo medžiaga platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“ teikia užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ir turi apie tokios veiklos pradžią informuoti Komisiją. Kaip nurodoma Stebėsenos akte, joks asmuo Taisyklėse nustatyta tvarka nėra pateikęs Komisijai pranešimo apie užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą platformos YouTube kanale „ekspertai.eu“. Atsakovas atsiliepimo į Komisijos prašymą nepateikė, taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis būtų įvykdęs Komisijos 2022 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. S-478 „Dėl užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo naudojantis dalijimosi vaizdo medžiaga platforma“ nustatytą įpareigojimą iki 2022 m. lapkričio 22 d. pateikti Komisijai pranešimą apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pradžią.

Įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 16 punkte nustatyta, kad Komisija kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėtai vykdomos transliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, neteisėtai vykdomo radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo nutraukimo. Įstatymo 48 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyta, kad Komisija turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo ir kitokios neteisėtos veiklos nutraukimo, jeigu asmenys, vykdantys nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veiklą, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai, taip pat retransliuotojai, kurie radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti nenaudoja radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytų radijo dažnių (kanalų), pradėjo vykdyti veiklą nepranešę Komisijai šio įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju atsakovas VšĮ „Ekspertai.eu“ vykdo neteisėtą užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą nepranešęs apie tai Komisijai, todėl Komisija turi teisę kreiptis į teismą dėl tokios veiklos nutraukimo.

Įstatymo 48 straipsnio 20 dalyje yra nustatyta, kad šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytais atvejais kreipdamasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, Komisija pateikia teismui objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstą prašymą dėl nelicencijuojamos transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklos laikino sustabdymo ar neteisėtos transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklos nutraukimo ir pateikia prašymo laikinai sustabdyti nelicencijuojamą ar nutraukti neteisėtą transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ar atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklą faktinį ir juridinį pagrindą patvirtinančių dokumentų kopijas ir kitą būtiną medžiagą.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, įvertinusi Komisijos prašyme nurodytas aplinkybes, kurios patvirtintos prie prašymo pateiktais dokumentais, daro išvadą, kad prašymas yra pagrįstas, todėl atsakovo valdomo YouTube kanalo „ekspertai.eu“, kuriame neteisėtai teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, veikla nutrauktina.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi bei 133 straipsniu, Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 20 dalimi,

nusprendžia:

Pareiškėjos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą tenkinti.

Nutraukti atsakovo viešosios įstaigos „Ekspertai.eu“ valdomo YouTube kanalo „ekspertai.eu“, kuriame neteisėtai teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, veiklą.

Sprendimas per keturiolika kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Teisėjos Gitana Butrimaitė, Jolita Rasiukevičienė, Vita Valeckaitė


Trys teismo teisėjos daug nesigilindamos ir tuo visiškai nesigėdydamos nepasivargino savo dokumente surašyti tiek daug nesąmonių, kad ekspertai.eu komentaras bus, tačiau kiek veliau.


Patiko? Pasidalinkite!