Patiko? Pasidalinkite!

Kam skirtas šis video ciklas?

Šis video ciklas skirtas išskirtinai tik tiems žmonėms, kurie nori plėsti savo akiratį, sąmoningumą, dvasingumą, kuriems moralė, dorovė ir sąžinė yra šio pasaulio dimensija.

Ne paslaptis, jog beveik visų manipuliacinių metodų principas remiasi tuo, jog yra išnaudojamos įvairios žmogaus psichikoje esančios problemas (skylės). Todėl tiems, kurie nesiruošia tų skylių lopyti, šis video ciklas bus tiesiog neefektyvus. Labai rekomenduoju visą toliau pateiktą metodinę medžiagą apie manipuliaciją naudoti išskirtinai tik savigynai, tik tam, jog jūs patys mokėtumėt atpažinti įvairius manipuliacijos metodus ir gebėtumėt nuo jų apsisaugoti.

Dviejų tipų informacija ir pagrindinė jos paskirtis

Informacija gali būti dviejų tipų: dalykinė ir ideologinė. Dalykinė informacija – tai konkretūs faktai, statistika, instrukcija ar metodika kaip kažką konkrečiai padaryti. Ideologinė informacija yra ta dalis informacijos, kuri mus įkvepia, suteikia mums motyvacijos kažką daryti, pažadina mūsų emocijas, sugraudina ar prajuokina, sukelia pyktį ar džiaugsmą.

Pagrindinė informacijos paskirtis yra informuoti žmogų (dalykinė informacija) o ne jį formuoti (ideologinė informacija). Informacija turėtų būti mūsų įrankis ir jokiais būdais ne atvirkščiai (mes tapti jos įrankiu).

Išmokime iš bendro informacinio srauto atskirti šias dvi informacijos rūšis. Su informacija dirbame grynai dalykiškai, be emocijų. Nuolat stebime savo vidinę būseną, ypač, kai dirbame su ideologine informacija. Stebime, ar ji nebando žaisti su mūsų emocijomis ar ji nenuteikinėja mūsų prieš kažką, ar ji nenori priversti mus kažką daryti ir ar apskritai ji yra logiška ir argumentuota. Galiausiai, užsiduokime sau klausimą – ar ji atneš mums kokios nors konkrečios naudos? Pavyzdžiui, ar mums atneš naudos tai, jei staiga mes kažko pradėsim nekęsti ir/ar su kažkuo pradėsim konfliktuoti, kariauti? O gal naudą iš viso to turės būtent informacijos autorius? Atsiminkime – kur du pešasi, trečias laimi.

Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į patyčias. Be galo dažnai manipuliatoriai naudoja patyčias tam, kad sumenkintų kažkieno autoritetą. Šiandien išjuokti bet kokį žmogų yra labai paprasta, nes daugumos žmonių moralė yra gana žemo lygio ir jie lengvai užkimba ant šio kabliuko. Tačiau susimąstykite apie tai, jog patyčios yra formuojamo tipo informacija, ir žmonės, kurie pradėjo juoktis iš “pajuokos objekto”, ką tik leido, jog jiems kažkas suformuotų jų nuomonę. Klausimas tik vienas: kas šioje situacijoje yra tikroji auka?

Pagrindinė mūsų taisyklė ir susitarimas – jokių asmeniškumų

Pradedant bet kokią rimtesnę diskusiją, turi būti nustatytas pagrindinis susitarimas, jog diskusijų metu nebus nukrypta į jokius asmeniškumus. Argumentuotai galime kritikuoti ir nesutikti su žmogaus nuomone, pozicija, jo argumentais, poelgiais. Tačiau jokiu būdu negalima pereiti į asmeniškumus ir kritikuoti paties žmogaus, jo asmeninių savybių, išvaizdos ar panašiai. Tai jau būtų noras formuoti nuomonę apie patį žmogų, o nuomonės formavimas jau yra manipuliacijos dalis.

Naudodamas asmeniškumus, manipuliatorius  gali labai lengvai nuvesti žmones nuo rimtos diskusijos į beprasmius ginčus, sutrukdyti žmonėms rasti bendrą kalbą, juos supjudyti ir supriešinti. Todėl žmonės, kurie negali apsieiti be asmeniškumų, turėtų būti pašalinti iš diskusijos.

Kas yra manipuliacija?

Manipuliacijos esmė – informacijos pagalba priversti žmogų savo noru daryti tai, kas jam iš tikro yra visiškai nenaudinga, ir po ko jis  dažniausiai atsiduria tiesiog pralaimėtojo pozicijoje. Manipuliatorius siekia išnaudoti savo aukas kaip resursą savo konkretiems tikslams pasiekti. Suklaidintos aukos apie tikruosius manipuliatoriaus tikslus nieko nenutuokia. Manipuliacija, skirtingai negu propaganda, turi paslėptą motyvą.

Kodėl vertėtų įgyti imunitetą nuo manipuliacijos?

Beveik visos mūsų šiandieninės problemos yra susijusios su žmonių tarpusavio santykiais. Žmonėms sunku tarpusavyje sutarti, nes dažnu atveju jie ir patys savo viduje turi vidinių konfliktų. Vidiniai konfliktai dažnai atsiranda tada, kai žmoguje konfliktuoja vyriškas pradas (protas, logika) ir moteriškas pradas (jausmai, emocijos). Šie vidiniai konfliktai dažniausiai atsiranda tuomet, kai vaikai užauga nepilnose ar neharmoningose šeimose. Santykiai tarp abiejų tėvų ir vaikų santykiai su abejais tėvais ir yra tas žmogaus pasaulėjautos pamatas, ant kurio vėliau statosi ir visa jo pasaulėžiūra. Taigi, logiška, jog bet kokios sveikos visuomenės vienas iš pagrindinių siekių turėtų būti toks, kad joje gyventų kuo daugiau darnių ir harmoningų šeimų. Ne veltui ir mūsų Konstitucijoje yra teigiama, jog šeima yra valstybės pagrindas.

Norint pavergti ar sunaikinti kokią nors tautą ar valstybę, visų pirma, reikia sugriauti jos pagrindą – darnias šeimas. Šiam tikslui pasiekti šiandien visai nebūtini nei tankai, nei automatai, nei kokia nors kita karinė technika. Mes šiandien gyvename informaciniame amžiuje, kuriame pats galingiausias ginklas ir yra pati informacija bei jos pateikimo forma. Todėl, norint sugriauti šeimos institutą valstybėje, užtenka tiesiog per masines informacijos sklaidos priemones patrauklioje formoje pateikti tokią informaciją, kuri žmonėms formuotų iškreiptą supratimą apie šeimą bei jos svarbą. Pavyzdžiui, propaguoti palaidą gyvenimo būdą, laisvą seksą, alkoholį, bevaikių šeimų modelį, homoseksualizmą. Patį žmogų reikia įtikinti, jog tokia informacijos sklaida yra “žodžio laisvė” ir kad už “savo laisvę” (už savo teisę gyventi palaidą gyvenimo būdą) reikia kovoti.

Dažniausiai, informacijos apnuodyti jaunuoliai už tokias “savo teises ir laisves” pradeda kovoti su savo pačių tėvais, atsiranda ir kartų konfliktai. Galiausiai, išsikovoję savo “laisvę”, jaunuoliai patys nuo jos ir nudega. Neatsakingai pradėtos šeimos griūva kaip kortų nameliai, todėl vaikai dažniausiai auga be savo tėčių, tėčiai “sėda ant alimentų”, o mamos dažnu atveju tampa tėčiais ir praranda savo moteriškumą. Tuo tarpu, vaikų pasaulėjautoje visiškai išsikreipia vyriškumo ir moteriškumo samprata. Visuomenė, kur tokių šeimų dauguma, tiesiog pradeda pūti ir irti. Daugumai šis puvimo ir irimo procesas labai skausmingas ir visiškai nenaudingas.

Taigi, šiandien manipuliacija yra bene pats pagrindinis ginklas, ardantis šeimas, skaldantis visuomenę, trukdantis žmonėms susivienyti ir išreikšti savo valią, sukeliantis ir palaikantis karus. Būtent šio ginklo mums labiausiai ir reikia saugotis. Apsisaugoti nuo manipuliacijos galima tik išmokus ją atpažinti.

Kas bus toliau?

Kitoje dalyje mes nersime tiesiai į žmogaus psichologiją ir susipažinsime su manipuliacijos pagrindu: žmogaus psichikos gynybos mechanizmais ir jų veikimo principais. Keletą jų aptarsime bei pateiksime praktiškų pavyzdžių.


Patiko? Pasidalinkite!