Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvai suorganizavus “nepriklausomybę” daugelis ją iškart pasinaudojo ir pabėgo iš savo nepriklausomos šalies. Pabėgo ne šiaip pasižiūrėti, kaip ten jie Europiečiai gyvena, o tiesiog apsigyventi ir dirbti.

Pirmieji Lietuvos pabėgėliai svetimose šalyse ponais tikrai nebuvo laikomi, jie buvo o kai kur ir tebėra laikoma žemesne kasta.

Pabėgėliai nelegaliai dirbdavo fabrikuose, restoranuose , statybose ypač Anglijoje, visiškai nelegaliai. Baisiausiai yra tai, kad lietuviai vieni kitus reketuodavo, “nalogindavo”.

Sunkūs buvo laikai, kai gatvėje turėdavai vaidinti Anglą, nes lietuviškai bijodavai kalbėti, kad tavęs nesusektų. Tokie buvo žiaurūs laikai, kai atvykusius lietuvius laikė “darbo negrais” ir plius savi savus tratindavo.

Tas pats buvo  su latviais ir su lenkais. Laikai buvo labai žiaurūs ir tikrai nelengvi atvykusiems ieškoti geresnio gyvenimo.

Po to kai už alaus butelį ir skalbimo miltelius žmones įviliojo į Europos sąjungą, reikalai pagerėjo ir baigėsi reketavimas, o į juodadarbį lietuvį pradėta žiūrėti šiek tiek pagarbiau, bet vergais prekyba išliko.

O jeigu pakalbėti apie žmonių (vergų) prekybą , kad ir toje pačioje Anglijoje, kai latvių ir lietuvių gaują įsteigę veikėjai prekiavo latviais ir lietuviais. Ir tai vyko visai nesenai!

ES vergų prekyba: Anglijoje prekiavo latviais ir lietuviais

Šiandien Lietuviai gali atsilyginti tuo pačiu, o jie žinoma tai ir daro. Daro tai su ukrainiečiais. Vargšais apgautais žmonėmis, kurie patikėjo ES medaus upėmis ir byrančiais iš dangaus pinigais.

Jeigu lyginti lietuvį su ukrainiečiu, tai lietuvis daug darbštesnis nei ukrainietis, todėl lietuviams visa tai pergyventi buvo lengviau. Atvykę iš Ukrainos statybininkais save vadinantys vyrukai dažnai dirba už minimumą, nes nepraeina lietuviškų reikalavimų. Lietuviškose krovinių pervežimų kompanijose jau apie 70% vairuotojais dirba ukrainiečiai.

Jiems mokama mažiau, o lietuviai dėl to labai nervinasi, nes lietuviams reikalaujantiems iš darbdavio ES atlyginimų yra parodomos durys ir paaiškinama, kad “ukrainiečių eilė stovi į tavo vietą”. Daug maž taip: nepatinka, eik lauk!

Vieni kitus tratina ir vaidina brolišką draugystę ir vienybę

Tratin|ti, tratina, tratino šnek. smarkiai ką daryti (daužyti, kapoti, vežti, šaudyti ir kt.): Šalmus kardais tratino. Vyrai malkas tratina (kapoja). Tratinti medžius iš miško. tratinimas.

Kiek besistengtų lietuvis tarkim, kad ir toje pačioje Vokietijoje, jis visada bus trečiarūšis arba geriausiu atveju antrarūšis. Kiek besistengtų ukrainietis Lietuvoje, jis taip pat bus antrarūšis.

Žinoma ant manęs pyks jaunoji avinais padarytoji karta, bet Tarybiniais laikais Tarybų sąjungoje tokios diskriminacijos ir prekybos žmonėmis nebuvo!

Estija prakalbo apie ukrainiečių srautų apribojimus

Praeitą savaitę Estijos URM vadovas pasiūlė apriboti ukrainiečių srautus. Estai jau pajuto. Estijoje likusias estų kurie dirba Anglijose vyrų žmonas, kuo puikiausiai “prižvelgia” atvykę ukrainiečiai. Jie taip pat “muša” žemyn atlyginimus, kuo labai nepatenkinti vietos gyventojai. Vienu žodžiu: “Krymas yra Ukrainos, bet jūs pas mus nevažiuokite”. Tokį solidarumą reiškia Ukrainai Estija.

Žinoma, kad tai tėra mano asmeninė nuomonė, su kuria Jūs neprivalote sutikti.

Vaidas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!