Patiko? Pasidalinkite!

(VMI) nurodo, kad 2017 metais 231 asmuo deklaravo 2016 metais turėjęs turto siekiančio nuo 1 iki 10 mln. eurų. Jei įskaičiuotume ir tuos, kurie pasiėmę paskolas, skaičius siektų 278. 2018 metais milijoninius turtus, sukauptus 2017 m., deklaravo jau 329 asmenys. Įskaičiuojant ir tuos, kurie pasiėmę paskolas – 390.

„Euromonitor International“ skaičiuoja, kad Lietuvoje šiandien iš viso turime 337 milijonierius, kurie valdo 5 mln. dolerių ar didesnės vertės turtą.

Neatsilieka ir ubagai – jų kasmet daugėja

Statistikai skelbia, kad apie 0,645 mln. arba apie 23% šalies gyventojų pernai gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Per metus nuo 2017-ųjų skurdo rizikos lygis šalyje nepakito. Skurdo rizikos riba 2018 m. buvo 345 Eur vienam žmogui.

Žemiau skurdo ribos

Vidutinė senatvės pensija jau kelerius metus yra mažesnė už skurdo rizikos ribos ir šis skirtumas kasmet didėja. Vieni gyvenantys senatvės pensininkai, gaunantys vidutinę ar šiek tiek didesnę už vidutinę senatvės pensiją ir neturintys kitų pajamų, atsiduria žemiau skurdo rizikos ribos“, – konstatuoja statistikai.

Ubagai patys kalti

Lietuvoje skursta kas penktas žmogus. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė sako, kad šalyje vis dar manoma, kad dėl skurdo kalti patys skurstantieji.

Dar išskirčiau, jog pati mūsų visuomenė skurdą suvokia kaip pačių skurstančiųjų problemą. Lietuvoje skursta kas penktas žmogus, o tai iš tiesų yra labai didelis skaičius žmonių, bet vis dar manoma, kad jie yra patys dėl to kalti. O kadangi „jie patys yra dėl to kalti“, mes, kaip visuomenė, duodam valdžios institucijoms „įrankį“ nieko dėl to nedaryti – „tegul patys skurstantieji savo problemas ir sprendžia“.

Tačiau, jeigu pati visuomenė garsiai kalbėtų, jog skurstantieji taip pat yra mūsų žmonės ir mes turime jais rūpintis, nes jie pakliuvo į tą situaciją nesvarbu dėl kokių priežasčių, tai tada atsirastų tam tikras spaudimas, valdžia veiktų ir sprendimai būtų priimti, – sako Aistė Adomavičienė.

Lietuva gyventų geriau jei nepultų Rusija

Žinoma, kad dėl visko kaltas V. Putinas ir visa Rusija. Čia ant tiek viskas aišku, kad nėra prasmės į tai gilintis ir analizuoti. Todėl reikia šiek, tiek palaukti, kol ji “numirs” ir mes tada pradėsime gerai gyventi. Nepamirškime, kad Amerika viską daro, kad Rusiją “numirtų” ir mes gyventume geriau. Svarbiausia, neprarasti tikėjimo!

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!