Patiko? Pasidalinkite!

LDiena.lt mano kukliame asmenyje sudalyvavo protesto mitinge prie Lietuvos Radijo ir Televizijos centro, kuriame visuomenės atstovai protestavo prieš homoseksualizmo lobistų ir pederastijos propagandstų užvaldytą valstybinį transliuotoją bei jų antivisuomeninę veiklą.

Visas reportažas pateikiamas toks, kaip buvo užfilmuotas, todėl neišvengiama broko, tačiau gerbiamas žiūrovas pamatys kaip viskas vyko LDiena.lt akimis autentiškai, neiškarpant, neiškraipant ir nepagražinant situacijos.

Kad būtų patogiau, pristatau video siužetų turinį:

1 dalis. „INTRO. Mentai už kampo“
2 dalis. „Profesionalūs HOMOpropagandistai“

3 dalis. „HOMOaktyvistės provokacija prieš LDieną.lt“
4 dalis. „Ideologiniai HOMOaktyvistai ir jų rauda“
5 dalis. „Mitinguotojai už šeimą ir už valstybinę LRT“
6 dalis. „Mitingo finalinės kalbos ir palinkėjimai LRT“
7 dalis. „Pilnas Astros Genovaitės Astrauskaitės interviu TV3“
8 dalis. „Astros Genovaitės Astrauskaitės interviu LDiena.lt“
9 dalis. „Mariaus Kundroto interviu LDiena.lt“
10 dalis. „Per 3min: Epilogas ir situacijos su LRT apibendrinimas“

1 dalis. „INTRO. Mentai už kampo“

Pakeliui į mitingą, už Vienožinskio dailės mokyklos kampo sutikau stovinčius policijos ekipažus kovinėje parengtyje… Ką semsim, chebra? Reikia išsiaiškinti:

2 dalis. „Profesionalūs HOMOpropagandistai“

Atsiprašau už garso kokybę! Vaizdas bus papildytas subtitrais!

Kokius lozungus deklaruoja profesionalūs homoseksualistinių vertybių platintojai ir gynėjai?

Homoseksualisto mamos pozicija. Būtent ši moteriškė suorganizavo moksleivius prieš mitingą išreikšti ant šaligatvio savo prohomoseksualistinę poziciją, kurią policijos liepimu homojaunuoliai turėjo nušveisti.

Homoplakatų laikytojai, kurie nežino, ką nori pasakyti savo plakatais. O nežino todėl, kad jiems davė komandą čia ateiti ir davė iš anksto paruoštus plakatus, o ką kalbėti – neinstruktavo.

Homoaktyvistės ir antimitingo organizatorės pasakojimas apie graudžią homoseksualistų patirtį mūsų “homofobiškoje” visuomenėje. Nepaklausiau esminio klausimo – kuri kontora apmokėjo jos šeštadieninio darbo viršvalandžius? Juk nekošeris būtų per Šabatą su gojais terliotis už dyką…

3 dalis. „HOMOaktyvistės provokacija prieš LDieną.lt“

Toliau aiškinuosi, ką homopropagandistai nori išreikšti savo antiplakatais.

Bandydama kompensuoti savo seksualinį nepasitenkinimą ir norėdama užčiaupti burną Liaudies Žiniasklaidai, viena iš homoseksualistų antimitinguotojus koordinuojanti HOMOaktyvistė pabandė užsiundyti policiją.

Provokacija nepavyko.

Košerinės išvaizdos homoaktyvistas iš pradžių bandęs lįsti į kadrą, suprato, kad atviroje diskusijoje nepavyks prastumti savo propagandos, todėl gėdingai pabruko uodegą ir liepė kitiems homoklapčiukams užsisiųti burnas, kad kas nors ko nors netyčia neleptelėtų:

4 dalis. „Ideologiniai HOMOaktyvistai ir jų rauda“

Antroji HOMOprotestuotojų grupelė, sudaryta iš naivių propederastintų jaunuolių ir juos prižiūrinčios košerinės tautybės personos, atsivedusios pasihomoseksualinti savo nepilnametį vaiką.

Būtent šita grupelė savo rankutėmis bandė prieš mitingą “užsižymėti” vietą užrašais ant šaligatvio kreidelėmis. Policija mitingo organizatorių prašymu privertė juos išvalyti savo homolozungus.

Būtent šituos neįgaliukus masiniai durnalistai vadino “protestuotojai su gitaromis”, nors gitara buvo tik viena, o dainorėlių vokaliniai gabumai sukėlė man ir aplinkiniams gilią dvasinę kančią:

5 dalis. „Mitinguotojai už šeimą ir už valstybinę LRT“

Bendras mitingo vaizdas.
00:49 LRT vadovybės pareiškimas, kodėl jie nekviečia į savo diskusijas jokių kitos nuomonės atstovų. Būtina tai išgirsti! Tiesiog, kad žinotumėm, kaip į mus žiūri aukštesnės rasės ypatos, gyvenančios iš mūsų pinigų:

6 dalis. „Mitingo finalinės kalbos ir palinkėjimai LRT“

Paskutinis mitinguotojų žodis LRT atžvilgiu, padėka policijai ir kvietimas nepasiduoti HOMOlobistų atakai prieš visuomenę ir valstybę.

Tikslus įvertinimas, kiek kainuoja LRT pakirkšnučių ir presstitučių sąžinė:

7 dalis. „Pilnas Astros Genovaitės Astrauskaitės interviu TV3“

Pilnas, neiškarpytas vienos iš mitingo organizatorių Astros Genovaitės Astrauskaitės interviu TV3 žurnalistui.

TV3 iš viso šito interviu parodė tik vieną vienintelį Astros atsakymą į neesminį žurnalisto klausimą.

O kaipgi kiti klausimai? Ar jie neverti plačiųjų masių dėmesio?

NEMANAU:

8 dalis. „Astros Genovaitės Astrauskaitės interviu LDiena.lt“

LDiena.lt ir Astros Genovaitės Astrauskaitės pokalbis apie tai ar įmanoma pakeisti situaciją su HOMOpropagandistų užvaldytu Lietuvos Radiju ir Televizija:

9 dalis. „Mariaus Kundroto interviu LDiena.lt“

Marius Kundrotas atsako į LDiena.lt klausimą kas Lietuvai kelia didesnį pavojų: pederastai ar Rusija?

Marius Kundrotas renkasi homoseksualistinius Vakarus, nepaisant jų taip vadinamų “vakarietiškų vertybių”.

Kodėl?

10 dalis. „Per 3min: Epilogas ir situacijos su LRT apibendrinimas“

Mintys po mitingo. Ar įmanoma pakeisti situaciją su taip vadinamu “valstybiniu transliuotoju” LRT?

Kodėl Ramūnui Karbauskiui nepavyko perimti LRT valdymo?

Koks realus variantas pašalinti iš LRT dabar ją užgrobusio Landsbergių partijos – skandinavų judo oligarchato ir HOMOlobistų aljanso marionetes?

15min.website


Patiko? Pasidalinkite!