Patiko? Pasidalinkite!

Vytautas Landsbergis šaiposi iš tuometinių laikų, kai Lietuvoje veikė kolūkiai, o juose dirbo žmonės. Šiuo pasišaipymu yra bandoma „ikąsti” ir Aleksandrui Lukašenkai, nes Baltarusijoje kuo puikiausiai veikia virš 800 kolūkių, kurie šiandien vadinasi agro miesteliai.

Kiek pas Vytautą neapykantos ir džiaugsmo sugriovus kaimus ir pavertus juos griuvėsiais. Iš kur visa tą neapykanta Lietuvai?! Gal Vytautas nemėgsta kaimiečių, nes pats savo blėnius rašinėja iš Wilniaus centro.

Vytautas Landsbergis
DIDŽIAJAME KOLŪKYJE
Pelnėm gausių triukšmadienių.
Gal užrašys mum brigadnykas tą.
Kai ateis apskaita
daugiametinė mikliai
bei tiksiiai, nikliau,
praskambės mūs rodikliai.
Jei neužrašė Jonas —
gal atžymės rajonas.
Egidijus Paulauskas

Patiko? Pasidalinkite!