Patiko? Pasidalinkite!

Žmonės, atsipeikėkit. Kitos tautos niekinimas jau peržengė visas ribas. Neapykanta kitai tautai jau peržengė visas ribas. Naikinti rusų kultūrą, rusų literatūrą, braukti visas knygas iš lentynų rusų kalba, naikinti rusų dramos teatrą, rusų klasikinę muziką… galų gale istorinius paminklus. Naikinti, naikinti, naikinti, naikinti… viską (tai naikinkit iki galo – visus TSRS laikais įgytus diplomus, parašytas mokslines knygas, pastatytus namus, ir nutiestus kelius. Bet ne – juk dvigubi standartai: šiuos kažkodėl paliekat). Vadinat visus rusų tautybės žmones ruZZZkiais. Jeigu tavo vardas ir pavardė rusiški, privalai užsidėti Ukrainos vėliavėlę arba nešioti geltonai mėlynus rūbelius. Kitaip tu – Lietuvos priešas. Nes mes esam Ukraina.

Man įdomu iš tikrųjų, ar patys ukrainiečiai stotų ginti Lietuvos atsitikus kokiai nelaimei. Man atrodo, kad jiems būtų giliai nei šilta, nei šalta dėl kažkokios mažytės Pabaltijo šalies su keliais milijonais gyventojų…

Jūs man pasakykit, lietuviai: ką jums padarė Čaikovskis? Ką jums padarė Dostojevskis? Ką jums padarė rusų dramos teatras? Ką jums padarė eiliniai rusų tautybės žmonės, gyvenantys Lietuvoje? Nieko? Jie tiesiog kalti, nes yra rusai? Tiesiog nekenčiu, nes jie rusai? O kur dingo “Lietuvoje tilpsim visi”?..

Kiekvienoje parduotuvėje būtinai turi būti ženklelis – “palaikau Ukrainą” – kaip lojalumo dabartinei valdžiai ženklas. Kiekvienoje viešoje vietoje turi kabėti Ukrainos vėliavėlė. Kai paklausi, kam – “Ai, kad nieks neprisikabintų”.

Kiekvienas lietuvis patriotas privalo paaukoti Tapinui (oi, atsiprašau, Ukrainai). Kitaip tu – Lietuvos priešas. Ir išvis – kaip drįsti neaukoti žmonių žudymui?!

Jūs bijot, kad rusai ateis. Aš bijau, kad mes patys susinaikinsim dar iki kieno nors atėjimo. Nereikės nei šautuvų – pensininkai ir skurde gyvenantys žmonės tiesiog išmirs iš bado. Arba iš šalčio. Nes nebepajėgs susimokėti už gyvybiškai svarbius dalykus. Pensininkai jau dabar skurde gyvena. Nenoriu galvoti, kas bus toliau. Bet dar parėkaukim “slava Ukraini”, skelbkim didesnes sankcijas ir toliau visaip erzinkim Rusiją. Griaukim paminklus. Darykim viską, kad išerzintume Rusiją ir ji greičiau ateitų. Kad taptume antrąja Ukraina. Ei, patriotai, nestabdom!!! Iki paskutinio lietuvio!!!

Lietuvos kaimas su keliais gyventojais visuomet loja garsiausiai. Kad visi išgirstų. Pažiūrėkit, kokį aš turiu balselį. Garsų. Moku paloti. Bet apsiginti nelabai. Nu bet kaip aš gražiai ir garsiai loju!

Dėl Dievo meilės, ką Lietuvai padarė Kinija??

Palojom – nukando vieną letenėlę. Palojom ant Baltarusijos – nukando kitą. Nu bet aš moku taip gražiai loti! Pažiūrėkit visi!

Nukando kaklą.

Nebeloju…

Eglė


Patiko? Pasidalinkite!