Patiko? Pasidalinkite!

Alkoholis – C2H5OH yra stipriai veikiantis mutageninis, neurotropinis, protoplazminis, kancerogeninis, teratogeninis, hiperten-zinogeninis, depresinis, narkotinis nuodas.

1975 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 28 sesija pripažino alkoholį narkotiku, ardančiu sveikatą. (veikia kaip protoplazminis nuodas. o narkotinė savybė – po kelių kartų atsiranda prisirišimas, kuris vadinamas alkoholine priklausomybe).

„Alkoholis priklauso riebios prigimties narkotinėms medžiagoms, kurios paraly- žiuojančiai veikia į kiekvieną gyvą ląstelę … ypač į galvos smegenų žievės ląsteles … daro paralyžiuojantį poveikį į centrinės nervų sistemos (CNS) aukščiausius skyrius ir nebestabdo žemesniųjų skyrių mechanizmų. tuo paaiškinamas (alkoholio) paveikto žmogaus elgesys, nes stabdomasis procesas aukštuosiuose skyriuose jau nukentėjo.“ А. Н. Тимофеев „Нервно-психические нарушения при алкогольной интоксикации“ (Л., 1955 г.).

„Alkoholis priklauso prie narkotinių nuodų, kuris iš visų kūno audinių labiausiai veikia į CNS. (А. И. Введенский: „О вменяемости алкоголиков”, М., 1935 г).

V. K. Fiodorovas, artimiausias i. P. Pavlovo mokinys, straipsnyje „О начальном влиянии наркотиков (алкоголя и хлоралгидрата)” tvirtina, kad „alkoholis yra narkotikas ir kaip kiekvienas narkotikas turi savo ypatumus, ir tik detalėse skiriasi nuo kitų narkotikų: visos alkoholio poveikio fazės į CNS yra ištemptos … euforija naudojant alkoholį labiau matoma, kuo ir paaiškinama žmogiškos visuomenės trauka prie alkoholio.“ („Труды физиологической лаборатории И. П. Павлова”, 1949 г.).

„Alkoholio veikimas į organizmą visuose jį turinčiuose gėrimuose (degtinės, likeriai, vynai, alūs ir t.t.) panašus į narkotinių medžiagų ir tipinių nuodų (tokių kaip chloroformas, efyras, opijus ir kt.) veikimą.“Н. Е. Введенский (П. С. П., т.7, Л., 1963 г., ст. „О действии алкоголя на человека”).

В.Т.Кондратенко и А.Ф.Скугаревский knygoje „Алкоголизм“ (Минск, 1983 г.) rašo: „Pagrindinis farmakologinis alkoholio veikimas į centrinę nervų sistemą yra narkotinis.“

Tarybinis standartas ГОСТ 18300-72: „etilo spiritas – lengvai užsiliepsnojantis, bespalvis skystis su specifiniu kvapu, priskiriamas prie stipriai veikiančių narkotikų, pradžioje sukeliančių sužadinimą, o po to CNs paralyžių.“

Tarybinis standartas №1053 ГОСТ 5964-82: „alkoholis – etilo spiritas, priklauso stipriai veikiantiems narkotikams.“ Большая Советская энциклопедия т.2 стр.116: alkoholis priklauso stipriai veikiantiems narkotikams.“

Visos Rusijos kovos su girtavimu suvažiavimas 1910 m. (tarp delegatų buvo 150 gydytojų ir mokslininkų medikų) nutarė: „maistiniu produktu gali būti tik absoliučiai nekenksmingas organizmui dalykas. alkoholis, kaip narkotinis nuodas, bet kuriose dozėse, atneša žmogui milžinišką žalą. Nuodydamas ir ardydamas organizmą, jis sutrumpina žmogaus gyvenimą vidutiniškai 20 metų.

XI-tas rusų gydytojų suvažiavimas Pirogovske dar 1915 m. priėmė rezoliuciją: „alkoholis negali būti priskirtas prie maistinių medžiagų. apie tai būtina supažindinti gyventojus.“


• 1990 m. 1700 Rusijos gydytojų kreipėsi į vyriausybę, prašydami oficialiai pripažinti alkoholį ir tabaką narkotinėmis medžiagomis ir pritaikyti jiems gyventojų apsaugos nuo narkomanijos įstatymą. (liko be atsako).
• Alkoholis yra narkotikas. O natūrali narkotiko tendencija – vartoti juos vis dažniau ir dažniau, o ne atvirkščiai. (16) p. 108
• Mes geidžiame narkotikų tik todėl, kad esame suklaidinti tikėjimo, jog jie suteiks mums realų malonumą ar pagelbės situacijoje. Kai kartą ši apgaulė pašalinama, dingsta ir geismas. (16) p. 164
• Pso skiria 3 alkoholizmo stadijas arba alkoholinę priklausomybę. Pirmoji, kai geriantis žmogus neįsivaizduoja Naujųjų metų sutikimo, šventės, ar draugų sutikimo be spiritinių gėrimų, bet vienas negeria. Antroji, kai ieško bet kokios priežasties išgerti. o jei neranda, geria vienas, geria slapta. trečia, – kai žmogus neįsivaizduoja gyvenimo be vyno ir nusileidžia į visuomenės dugną. (6)
• Saikingo gėrimo skelbėjų, priešingai nuo pilno alkoholio susilaikymo šalininkų didžiulė apgavystė yra tame, kad jie mano, neva, prie „saikingo“ spiritinių gėrimų vartojimo galima sulaikyti dabartinę žmoniją nuo alkoholio piknaudžiavimo. tai gilus klystkelis. visi duomenys, visa daugelio metų patirtis skirtingose šalyse nepaneigiamai įrodo šio požiūrio neatitikimą. ir jį gali ginti tik akli, vaikščiojančių minčių šalininkai, ir kvailų įpročių vergai. Utopininkai ne mes – visiško susilaikymo šalininkai, o visuotinio saikingumo skleidėjai. saikingas spiritinio gėrimo vartojimas veda link lėto, nepastebimo fizinio ir dorovinio tautos išsigimimo. augustas K. Forel, (Žymus mokslininkas, Ciūricho universiteto profesorius.) „studentas“ 1910 m., 12-13 p. (12)
• Aš niekada nebegalėčiau vėl tapti priklausomas, net jei mėginčiau iki savo gyvenimo pabaigos, nes iš tiesų priklausomybę sukelia ne pats narkotikas, o iliuzija, kad iš jo gaunate malonumą ar ramstį. tai būdinga visiems sukčiavimo triukams – kai kartą jį perprantate, nebepavyksta iš naujo juo įtikėti. (16) p. 244.
• Kodėl žmonės geria? Jei trumpai, tai geria todėl, kad tai narkotikas, plačiai reklamuojamas ir laisvai pardavinėjamas. Geria todėl, kad alkoholį padarė legalizuotu narkotiku ir pigiai parduoda. Geria todėl, kad nežino tiesos apie alkoholį. tai pagrindinė priežastis.
• Jei paklaustumėte 100 geriančių žmonių, kodėl jie geria, jūs, ko gero, negautumėte dviejų vienodų atsakymų. Ir vis dėlto pagrindinė priežastis nėra jokia paslaptis. Esmė yra paprasta: alkoholis – tai narkotikas, kuris legalizuotas, prieinamas ir įgavo labai plačią ir efektyvią reklamą.
• Ir Lietuvoje dirbama vynų, likerių, konjakų. Bei štai ką nesenai (1923 10 03 „lietuvos“ laikraštyje) pranešė prof. P. Juodakis apie tuos gėrimus. mūsų valstybinė chemijos laboratorija, kurios direktorius yra tas profesorius, ištyrė kelių mūsiškių dirbtuvių dirbamus svaigiuosius gėrimus ir rado baisių dalykų: vynuose, konjakuose ir likeriuose rado metilinio (medinio) alkoholio, anilinių dažų, aliuminio ir geležies, vario, cinko, dar gi kai kur net sacharino. Visos, tos priemaišos yra nuodingi daiktai. Pavyzdžiui, nuo metilinio alkoholio žmogus apanka. taigi tie gėrimai sveikatai yra labai kenksmingi. tačiau jie yra ramia sąžine dirbami ir pardavinėjami, o žmonės geriausiu noru tuos nuodus perka, didelius pinigus mokėdami, ir geria save žudydami. (18)
• Svaiginančiuose gėrimuose esančios mikropriemaišos yra šimtus kartų kenksmingesnės žmogaus organizmui nei etilo alkoholis.

ACETALDEHIDAS (acto aldehidas) – bespalvis aštraus kvapo skystis, gerai tirpstantis vandenyje ir alkoholyje. Ribinė kvapo jutimo koncentracija 0,0001 mg/l; esant 0,004 mg/l jaučiamas stiprus, aštrus kvapas. 0,1-0,4 mg/l koncentracija sukelia lengvą gleivinės susierzinimą; nuo didesnės koncentracijos padažnėja pulsas, naktimis prakaituojama.

ETILACETATAS (acto rūgšties etilo esteris) – malonaus kvapo, narkotizuojanti, nestipriai erzinanti gleivinę medžiaga, kurios kvapas jaučiamas esant 0,0006 mg/l. FUZELIAI – aukštesniųjų alkoholių mišinys. Jie gerai erzina gleivinę, odą ir kvėpavimo takus. apsinuodijus amilo alkoholiais (30-50 g) degina vidurius, pykina, vemiama, skauda galva.

METANOLIS (metilo alkoholis) – pati nuodingiausia priemaiša. tai bespalvis bū- dingo kvapo skystis, geras daugelio medžiagų tirpiklis, su vandeniu maišosi bet kokiu santykiu. Nuo mažo kiekio metanolio (5-10 ml) apankama, o didesnė nei 30 ml dozė – mirtina.

METILACETATAS (acto rūgšties metilo esteris) – lengvai narkotizuojanti, nestipriai erzinanti gleivinę medžiaga. Jo kvapas juntamas esant 0,0005 mg/l koncentracijai.

Blaivioji lietuva


Patiko? Pasidalinkite!