Patiko? Pasidalinkite!

Taip premjeras S. Skvernelis kalbėjo „valstiečių suvažiavime Prienuose:

Lietuvai reikia prezidento lyderio.

Stebėti iš šono vykstančius procesus, laukti, kur pakryps visuomenės nuomonė ar ką pasakys vadinamieji „nuomonių formuotojai“, tik po to reaguoti, kaip patogiau ir asmeniškai naudingiau, kaip palankiau reitingams – tai ne lyderio, o prisitaikėlio ir veidmainio politika“.

  „Arba susitelksime ir laimėsime, arba leisime, kad mus grąžintų į beveidę ir bejausmę, šaltą ir abejingą žmogui politiką“.

 „Negalime taip lengvai griauti to, ką pavyko pasiekti per dvejus metus“

Neabejotina, kad „valstiečiams“ per du metus pavyko pasiekti palyginti tikrai  daug.

Tiktai yra, kaip yra –  penktąją koloną atstovaujanti žiniasklaida,  ir Seimo opozicija  per savo „gavnomiotus“  ir „bezdukus“ vienu choru vykdo  visuomenę klaidinančią propagandą, kuri yra žymiai pavojingesnė už Maskvos.

Galima sutikti, kad Lietuvai reikia Prezidento lyderio, tiktai kaip tą lyderystę suprasti, nes tik pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą Lietuva yra parlamentinė respublika?

O tai rodo, kad Lietuvos Konstitucijos kūrime dalyvavo ir KGB agentai, nes kitaip nereiktų ir Konstitucinio teismo išaiškinimo, ir nebūtų taip, kaip yra dabar …

O kad iš esmės dabartinė Prezidentūra yra šalta,  bejausmė,  abejinga žmogui, perdėm biurokratinė, LR Konstitucijos reikalavimų nepaisanti valdžios institucija, nesuvokia tiktai iš sovietinio feodalizmo pančių vis dar  neišsivaduojanti liaudis.

Neginčijamai Prezidentas –  šalies vadovas, turi būti LIETUVOS PILIETIS, kaip sakoma, pilietis iš didžiosios raidės.

Ir šio  reikalavimo visiškai užtenka.

Jeigu prezidentas – vyriausiais kariuomenės vadas, išvykdamas iš šalies nevykdo LR Konstitucijos – Seimo Statuto nustatyta tvarka  nepaskira Seimo pirmininką jį pavaduoti – tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Jeigu prezidentas uzurpuoja premjero teisę atstovauti Lietuvą ES institucijose – tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Jeigu prezidentas visiškai (tiek laiškais, tiek asmenišku priėmimuatsiriboja nuo visuomenės –   tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Ir t.t.

 Kaip ir klausimas – Ar Saulius Skvernelis gali užtikrinti, kad jis, būdamas Lietuvos Prezidentu, bus  LIETUVOS PILIETIS, jeigu jau dabar jis  nėra LIETUVOS PILIETIS, nes (ir kaip premjeras, ir kaip Seimo narys) bijo susitikti su vartotojų asociacijų atstovais.

 Ir jis ne jų bijo, o bijo informacijos iš rankų į rankas, kaip sakoma, apie totalinį Valstybinį reketą.

 Tai kaip jis elgsis tapęs prezidentu ???

Todėl ir klausimas, ar po prezidento rinkimų  nebus taip, kaip toje rytiečių pasakoje, – „Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas….”.

Antanas Miškinis


Patiko? Pasidalinkite!