Patiko? Pasidalinkite!

Žemaitiška liaudies daina iš Palangos, dainuoja Loreta Mukaitė-Sungailienė.

Dainos žodžiai:

Auga keime dagilelis /

Keime keimelie tėtušio dvarelie /

Mirė mano motinelė, mirė mano sengalvelė /

Palikau veina, veina siratelė /

Aš nueisiu ont kapelių /

Verksiu kukousiu gegutės balseliu /

Kelkis, kelkis motineli, kelkis kelkis sengalveli /

Nuramink širdelį vargšei siratelei //


Patiko? Pasidalinkite!