Patiko? Pasidalinkite!

Jeigu Stanislovas Tomas šią lentą būtų sudaužęs prieš kokius 6 metus, aš turbūt taip pat stovėčiau prie sienos, deginčiau žvakutes ir reikščiau neapykantą Stanislovui Tomui. Bet. Šį kartą iš Arvydo Juozaičio  ir Vytauto Radžvilo, bei kitų patriotų, girdžiu graudžias patriotines kalbas ir jokių dokumentų ar tai patvirtininačių faktų.

Šioje vietoje aš asmeniškai remiuosi, tik faktais ir be jokių emocijų ar išankstinių nusistatymų, fanatizmo ar prisitikinimų, galiu pasakyti, kad visi tie patriotai yra mankurtai, žiopliai, arba tiesiog neišmanėliai. Šia tema domiuosi jau mažiausiai 6 metai ir per tą laiką esu peržiūrėjęs iš LT archyvų ir kitų šaltinių bemaž 200 dokumentų kopijų.

Ši tema mane “užkabino” po to, kai į viešumą pasklido gandai, kad Jonas Noreika -Generolas Vėtra yra prisidėjęs ir prie žemaičių, mažamečių vaikų ir nėščių moterų žudymų.

Tie kurie mušasi į krutinę ir šaukia, kad Jonas Noreika buvo didvyris, nes jis taip mano ir jam taip atrodo, tėra viso labo “gandonešiai”, kurie remiasi tokiais faktais – “kažkur girdėjau”, arba “tas ar anas pasakė”.

Istorinę tiesą galima įvertinti, tik faktais, pasiremiant logiką, o ne emocijomis ar gandais.

Viską dėstau argumentuotai (dokumentuotai) papunkčiui:

Jono Noreikos – Generolo Vėtros veikla Holokauste (dokumentai)

Jonas Noreika: „kas šią akciją labai gerai praves, gaus Hakenkreuzo (fašistinę) vėliavėlę arba Hitlerio nuotraukas“ (dokumentai)

Tarptautinės komisijos nacių okupacinio režimo nusikaltimų ir Holokausto įvertinimo pakomisės pareiškimas dėl Jono Noreikos veiklos

Istorinis skandalas: Jonas Noreika draudė lietuvišką spaudą ir vaidinimus lietuvių kalba (dokumentai)

Jonas Noreika – Vėtra vadovavo maždaug 3000 žydų ir 300 žemaičių žudynėms

Kaip „antinacistas“, Lietuvos didvyris Jonas Noreika, Skaistgiryje organizavo priverstinę darbo stovyklą

Kaip Lietuvos patriotai nacistinei Vokietijai tarnavo ir Lietuvos Žydų turtą dalijo (dokumentai)

„Mano senelis žudė žydus“, – teigia generolo Jono Noreikos anūkė

Čia Arvydo Juozaičio palaikymo komanda:

Stanislovas Tomas į dienos šviesą ištempė tokius hitlerizmo garbintojus, kaip Romualdą Miceiką ir kitus

Hitlerio mylėtojai kaip sliekai iš po lietaus lenda į dienos šviesą

Stanislovo Tomo paaiškinimas, kodėl jis tai padarė:

Komentarai po straipsniu su įžeidinėjimais ir rasistinė neapykanta automatiškai ištrinami.

Vaidas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!