Patiko? Pasidalinkite!

Spalio 25 d. Lietuvoje minima Konstitucijos diena.Pasinaudodamas šia proga Aurelijus Zizys tikrina, ar Lietuvoje nors kiek veikia konstitucijos 25 straipsnis:

LR Konstitucija. 25 straipsnis

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Pasinaudodamas konstitucine teise, Aurelijus išsako savo nuomonę apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Taip pat išsako savo nuomonę ir pamąstymus, kas dėl viso šito yra labiausiai kaltas. Paskutiniu metu Aurelijus vis dažniau pažeria argumentuotos kritikos, net tik, valdžios atstovams, bet primena kiekvienam, kad dėl dabartinės situacijos esame kalti ir mes – runkeliai.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!