Patiko? Pasidalinkite!

2019 m. balandžio 3 d. Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje buvo pristatytas 2019 m. kovo 21 d. Finansų ministerijos paskelbtas Ekonominės raidos scenarijus (toliau – ERS) 2019–2022 metams ir Valstybės kontrolės išvada dėl jo tvirtinimo.

Finansų viceministrė Miglė Tuskienė, pristatydama ERS akcentavo, kad Lietuvos ekonomika augs sparčiau nei euro zonos, stipri vidaus paklausa išliks pagrindiniu šalies ūkio augimo varikliu, darbo rinka išliks palanki darbuotojams, o vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. perkops 1500 eurų ir palyginamosiomis sąlygomis bus du kartus didesnis nei prieškriziniu laikotarpiu.

Iš ERS išsipildymo rizikų M. Tuskienė išskyrė ,,Brexit“, geopolitinę įtampą, svyravimus pasaulio finansų rinkose, protekcionizmo apraiškų plėtrą.

Valstybės kontrolės atstovų vertinimu, pagal ERS matyti, kad išorės paklausa lemia BVP augimo lėtėjimą, investicijų augimas yra nepakankamas, užimtumas mažėja, darbo užmokesčio augimas tebėra spartus, o disponuojamos pajamos auga sparčiau nei infliacija, ir tai teigiamai veikia vartojimą. 2019 m. kovo 29 d. paskelbtoje Valstybės kontrolės išvadoje dėl Ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo konstatuojama, kad Finansų ministerijos parengtas 2019–2022 m. ERS yra nulemtas pasirinktų ir įvardytų prielaidų, pagrįstas esamais statistiniais duomenimis ir neprieštaraujantis ekonomikos dėsningumams. Fiskalinė institucija tvirtina 2019–2022 m. ERS; jis yra tinkamas Lietuvos stabilumo 2019 m. programai ir valdžios sektoriui priklausantiems biudžetams rengti.

Po ERS pristatymo vykusioje diskusijoje Komiteto nariai domėjosi viešojo sektoriaus atlyginimų kaitos dinamika ir ją lėmusiais veiksniais, globalių demografinių procesų įtaka prognozėms, strateginio planavimo sistemos pertvarkos ir jos sąsajos su siekiamais valstybės biudžeto rezultatais galimybėmis. Komiteto nariai ERS pasigedo gilesnės politinių procesų rizikos vertinimo makroekonominėse prognozėse ir kvietė Finansų ministeriją aktyviau įsitraukti į projekcijų aptarimą politiniame lygmenyje.

Ekonominės raidos scenarijus  – Finansų ministerijos parengtas, esamais statistiniais duomenimis pagrįstas ekonominės raidos apibūdinimas, pagal kurį rengiamas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas.

2015 m. Lietuvai tapus euro zonos nare ir įsigaliojus Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam įstatymui, Valstybės kontrolei priskirta biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcija, įgalinanti stebėti ekonominės ir pinigų sąjungos narėms taikomų fiskalinės drausmės taisyklių laikymąsi Lietuvoje ir teisės aktuose nustatytų užduočių vykdymą. Vykdydama biudžeto politikos stebėseną, Valstybės kontrolė rengia, teikia Seimui ir viešai skelbia išvadas dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo.

Finansų ministerijos parengtą ERS, pagal kurį rengiamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, Europos reikalų komitetas kasmet svarsto, vadovaudamasis Seimo valdybos patvirtintu ES reikalų svarstymo Seime reglamentu.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!