Patiko? Pasidalinkite!

Tai ketvirtas savaitgalis kuris purto Prancūziją. Protestai prieš kartelių viešpatavimą plečiasi į Belgiją, Olandiją, Švediją, Vokietiją. Briuselyje geltonosios liemenės pasiekė Europos kvartalą.

Tai ne atsitiktinumas, rašoma vokiečių portale Pi-news, „piliečiai jau senai sužinojo, iš kur ateina nelaimė. Prancūzijoje apie 80000 piliečių protestuoja, kartelis siūlo kiek mažiau 90000 policininkų, kad pasmaugti piliečių valią užuomazgoje. Revoliucija gali įvykti „artimiausioje perspektyvoje ir su nenuspėjamomis pasekmėmis. Valdininkai ir uniformuoti pareigūnai vienodu mastu nukentėjo nuo katastrofiškos kartelio politikos, kaip ir protestuotojai.“

Pagrindinis klausimas, teigiama Pi-news, kaip toli gali eiti abi pusės. Piliečiai nesustos ir tai įrodo praėjusios trys savaitės. Greičiau atvirkščiai: pirminiai reikalavimai, kurie buvo suformuluoti Facebook-paseno ir buvo atmesti. Iš pradžių tai buvo ekologinis kuro mokestis, kurį norėjo prancūzams primesti Makrono režimas.

Vos praėjus keturioms savaitėms prancūzai pareikalavo atsistatydinti Makroną ir atstatyti demokratiją visose srityse. Protestuotojai atmeta visą „pastarųjų metų politiką ir reikalauja reikšmingų pakeitimų. Tokiu būdu, yra pagrindo kalbėti apie pradžią revoliucijos prieš tarptautinį kartelį!“

Pavojus iš radikalių musulmonų pusės

Pi-news rašoma: „Iš Paryžiaus praneša, kad nedidelės, profesionaliai veikiančios juodaodžių grupės provokuoja smurtą; plėšia parduotuves, tikslingai puldinėja policiją. Agentai provokatoriai? Žinoma, ir tai tam, kad įteisinti valdžios prievartą. Ataskaitos ir fotografijos patvirtina, kad dauguma įtariamųjų yra juodi arabų užkariautojai ir jie be geltonųjų liemenių. Tai rodo keletas grafiti ant Paryžiaus fasadų.

Tačiau protestas neturi atstumti nuo savęs, jis neorganizuotas hierarchiškai, jis kyla iš piliečių ir piliečiams. Šiame etape protesto priešininkai tiesiog turi būti nupirkti! Kadangi didelė dalis policijos ir kariškių save skaito piliečiais, o ne valdančiosios Prancūzijos kastos pagalbininkais, yra tikimybė, kad piliečių protestas gali būti sėkmingas. Jei taip, tai būtų skandalas Europai!“

Pi-news nemato jokios revoliucijos galimybės Vokietija?

Tai aiškinama vokiečių charakteriu, smulkiaburžuaziniu mentalitetu ir pan. Aš manau, kad vokiečių visuomenės inertiškumo priežastis glūdi Vokietijos ekonomikoje. Ši valstybė dominuoja ES, jos pramonininkai pelnosi iš 500 milijoninės ES rinkos, ši šalis turi milžinišką užsienio prekybos balanso proficitą, todėl pajėgi kęsti 55 milijardines išlaidas 2 milijonams „Merkel svečių“ išlaikymui, kentėti jų nusikaltimus ir terorą. Vokiečių inercija ir „tolerancija“ tuojau pasibaigs, kai ateis ekonominė krizė ir neliks galimybės melžti aplinkinių valstybių.

Makronas – ES žlugimo šauklys

Prancūzijoje lapkričio 17 prasidėjęs „geltonųjų liemenių“ judėjimas plečiasi ir jau apėmė ne tik Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Vokietiją, bet ir Švediją, kur šį savaitgalį numatomi nauji „galtonųjų liemenių“ protestai. Tai revoliucija prieš globalizmą, kurio simboliu laikomas Rotšildų statytinis Emanuelis Makronas.

Tai socialinė revoliucija prieš globalizmą, prieš bankininkų samdomas „elitas“, Europoje viešpataujančius transnacionalinius bankus. Ne atsitiktinai į Lietuvos prezidento postą faktiniai Švedijos karaliai bankininkai Valenbergai, kurie valdo 40šios šalies aktyvų ir darbuotojų, stumia savo įtakos agentą Gitaną Nausėdą.

Tai dėsninga, nes bankų tikslas – galutinai privatizuoti ir sunaikinti nacionalines valstybes. Lietuvoje visa valdžia jau šiandien yra įvairių fondų ir NVO papirkta, tai matome iš Seimo priimamų antivalstybinių įstatymų (pritarimas Globaliam migracijos paktui, Matuko įstatymas, Švietimo „reforma“, miškų naikinimas ir t.t.) vyriausybės griaunamosios veiklos. Teliko pastatyti savo pavaldinį Nausėdą.

Ar išliks ES?

Gruodžio 4 dieną vykusiame susitikime su Vokietijos Bundestago deputatais aš sulaukia patvirtinimą savo nuomonės, kad ES ekonominė padėtis tragiška, bet gyventojai apie tai neinformuojami. Ypač tragiška padėtis bankų sektoriuje ir su privačiais pensijų fondais, kurie Europos Komisijos buvo verčiami investuoti žmonių pinigus į nuostolingą „atsinaujinančių energijos šaltinių“ energetiką (žiūr.video)

Mes kiekvieną dieną matome vis brangstančias prekes ir paslaugas. To priežastis yra nepaliaujamas pinigų masės didėjimas. Tai parodo, kad ECB nevaldo situacijos, o žaidimai su nuliniais arba neigiamai procentai tėra kompresai numirėliui.

Ar ES turi šansą išlikti?

Portale The automatice autorius Earth Raúl Ilargi Meijer rašo, kad ES galėtų egzistuoti tik tuo atveju, jei „vyktų nepaliaujamas ekonomikos bumas. Bet tokio bumo niekada nebuvo. Gali būti, kad ES išsigelbėtų, jei „pakilimo metu sukaupti trofėjai būtų padalinti tarp turtingų ir skurdžių valstybių, taip pat tarp turtingų ir skurdžių piliečių, ši koncepcija dar galėtų prailginti savo dienas.“

ES mirties priežastis sociopatija

Apie tai nuolatos kalba prof. Povilas Gylys. Globalizmas ir yra sociopatijos sindromas, masinis bankinės oligarchijos idiotizmas, kurį sąlygoja lupikavimas skolinimo procentu, talmudinė ekonomikos etika gojams.

Meijerį stebina, kad Europa, patyrusi milijonus aukų Antrojo pasaulinio karo metu netapo išmintingesnė, kokias svajones puoselėjo „tėvai-steigėjai“, sociopatija ir gobšumas nedingo, o be ekonominio bumo ES neturėjo jokio šanso.

Autoriaus žodžiais, yra 28 šalys, tiek pat kalbų ir kultūrų. Kad visa tai suvienyti „nepakanka valdžios, turto ir blizgančių daiktų troškimo.“ Briuselis tapo valdžia, kurios naudos nejaučia ES bedaliai.

Autoriau nuomone, ES valdo Vokietija. Angela Merkel buvo Europe Inc. generaline direktore nuo 2005 metų. Per krizę ji prioritetu skaitė Vokietijos, bet ne Graikijos ar Italijos interesus.

Tikiuosi, kad antiglobalistinės „geltonosios liemenės“ dar šiemet įveiks Rotšildų statytinį Makroną, ko aš jiems nuoširdžiai linkiu.

Numirėlį gali ištiesinti tik karstas, o globalistą tik antiglobalistinė revoliucija.

Algimantas Lebionka


Patiko? Pasidalinkite!