Patiko? Pasidalinkite!

Skalūnų dujų „ekspertai” Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas raštu kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį ir energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną atkreipdami dėmesį į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto parengtą naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, kurioje įrašyta nuostata dėl draudimo vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymo metodą.

Žemaičiai surinkę visos Žemaitijos bendruomenių parašus pasakė griežtą NE, skalūnų dujų gavybai, nes ši technologija yra žalinga aplinkai ir daugelyje pasaulio šalių pripažinta kaip pavojinga aplinkai.

Šis vaizdo reportažas parodo kokia grėsmė yra šis beprotiškas skalūnų dujų gavybos būdas.

Dabartinė vyriausybė panašu, kad tarnauja žmonėms, nes būtent ši vyriausybė pateikė į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą parengtą naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, kurioje įrašyta nuostata dėl draudimo vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymo metodą. Dujoms išgauti naudojama technologija – hidraulinis plėšymas – daro didelę žalą gamtai ir pridaro žalos tūkstančiams metų.

Konservatoriai žinomi kaip JAV interesus atstovaujanti partija, tuoj pat ėmė „viduriuoti” ir skleisti savo ekonomines erezijas, apie skalūnų dujų gavybos naudą ir tt. Trumparegiai konservatoriai visiškai nepagalvoja apie ateitį ir veikia kaip kenkėjai savo šaliai.

2013 m. vasario 6 d. vykusiame posėdyje buvo nuspręsta kreiptis į Vyriausybę su siūlymu sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką, žvalgybą ir gavybą šalyje, iki bus paskelbta Europos Sąjungos kompetentingų institucijų nuomonė dėl šių išteklių naudojimo. Už šį siūlymą balsavo 7 Aplinkos apsaugos komiteto nariai, 2 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai susilaikė, o aplinkos ministras balsavo prieš. Sprendimas buvo grindžiamas tuo, kad šiuo metu nėra užtikrinamas suinteresuotos visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus pradiniuose skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos etapuose, be to, teigiama, kad būsima nauda gali nekompensuoti galimos žalos aplinkai ir gyventojams.

2013 m. Net 275 Žemaitijoje esančios piliečių bendruomenės, praktiškai –  visa Žemaitija, pasirašė griežtą kreipimąsi, adresuotą Lietuvos Prezidentei, Seimo pirmininkui ir Ministrui pirmininkui, dėl planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijoje.

Karšto komentaro redaktorė Giedrė Gorienė tada rašė:

„Mes, žemiau pasirašiusios kaimo bendruomenės ir visuomeninės organizacijos, kategoriškai reikalaujame, kad LR Prezidentė, Seimas ir Vyriausybė atsisakytų planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą. Skalūnų dujų gavybos praktika kitose šalyse, mokslininkų tyrimai, tų tyrimų išvados patikimai ir neabejotinai įrodo, kad skalūnų dujų gavyba veda į neišvengiamą ekologinę katastrofą-geriamo vandens užteršimą. Jūs neturite jokios teisės su mumis taip elgtis.

Žinant šią informaciją, o jūs, ponai, be abejo, su ja susipažinę, tik beprotis arba didžiausias lietuvių tautos priešas, Tėvynės išdavikas gali ryžtis, tenkinant užsienio kompanijų interesus, o galimai ir savo asmeninius, rizikuoti negrįžtamai apnuodyti mūsų gyvybės šaltinį ir pagrindą – geriamą vandenį, o tuo pačiu sunaikinti ketvirtį šventos, mūsų protėvių krauju aplaistytos ir mums išsaugotos, Lietuvos teritorijos- beveik visą Žemaitiją. Tai būtų didžiausias nusikaltimas Lietuvių Tautai per visą mūsų istoriją. Ponai, savo veiksmais, uždegdami žalią šviesą skalūnų dujų gavybai, jūs pačiu grubiausiu būdu pažeistumėte daugybę LR Konstitucijos straipsnių (2 str.; 3 str. 7 str.; 18 str.; 19 str.; 23str.; 46 str.; 47str.; 54 str.) ir priesaiką, kurią davėte Tautai.

Mes nežinome, kiek jums svarbi Konstitucija ir priesaika, nes paskutiniu laiku vykdomas Lietuvos valstybingumo naikinimas, gyventojų išvarymas iš Tėvynės, dvasinis ir fizinis Tautos genocidas bei etnocidas, verčia tuo abejoti. Užtikriname jus, ponios ir ponai, kad mes, žemaičiai, esame ištikimi savo Tėvynei Lietuvai ir vykdysime savo pilietinę, Konstitucijoje numatytą teisę ir pareigą – visomis priemonėmis priešintis tiems, kurie kėsinasi į Lietuvos valstybės Nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, konstitucinę santvarką – neleisime sunaikinti mūsų ir mums protėvių išsaugotos, šventos Lietuvos žemės. Ponai, mes nenorime tikėti, kad jums vis tiek, jeigu ateities kartos jus minės kaip didžiausius Tautos išgamas.

Mes tikime, kad valdžia, turtai ir vienadienė nauda vis dėlto nėra vienintelės jūsų vertybės, kad jūs pajėgsite pažiūrėti į ateitį, pamąstysite, ką jūs paliekate vaikams, anūkams, ateities kartoms ir atsisakysite nusikalstamų skalūnų dujų žvalgybos bei gavybos planų“, – rašoma 275 piliečių bendruomenių ir visuomeninių organizacijų pasirašytame ir bendruomenių bei visuomeninių organizacijų antspaudais užtvirtintame kreipimesi aukščiausiems šalies vadovams. Šie piliečių bendruomenių parašai (kai kurios bendruomenės yra jungtinės, jungiančios po keletą-keliolika bendruomenių) buvo surinkti per 5 dienas.

„Nepaisant to, kad kai kuriose savivaldybėse buvo daromas didelis spaudimas bendruomenėms, žmonės labai noriai rašėsi po šiuo kreipimusi“, – šiandien surengtoje spaudos konferencijoje sakė piliečių sambūrio „Būkime vieningi“ koordinatorius Vaidas Lekstutis. Klaipėdos rajono Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas Švanys teigė, kad Žemaitijos gyventojai intuityviai supranta, kad skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba – tai mirties ir gyvybės klausimas, todėl vos per kelias dienas buvo surinkti ne tik 275 bendruomenių ir visuomeninių organizacijų parašai, bet ir 9 tūkstančiai pavienių gyventojų parašų. „Jeigu per tokį trumpą laiką buvo surinkti beveik visų, tai yra daugumos Žemaitijos bendruomenių parašai, ir dar užtvirtinti antspaudais, tai rodo, kad žmonės supranta, kad skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba yra grėsmė ir žmonių dėl to įtikinėti nereikia“, – spaudos konferencijoje sakė Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas.

Kol kas, kaip „Karštam komentarui“ sakė sambūrio „Būkime vieningi“ pirmininkas V.Lekstutis, žemaičiai dar turi vilties, kad galbūt šis „Chevron“ „buldozeris“ bus sustabdytas. „O jeigu ne, tai neatmetame ir Žemaitijos autonomijos paskelbimo galimybės. Bet tai – jau blogiausiu atveju“, – redakcijai sakė V.Lekstutis. Vytautas Švanys: „Žemaitija sako kategorišką „Ne!“ Geologas, Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas Šnanys teigė, jog Žemaitijos pozicija planuojamos vykdyti skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos atžvilgiu yra vienareikšmiška: „ Žemaitija sako kategorišką, ryžtingą „Ne!“ valdžioms planams vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą. „Tą galiu atsakingai pasakyti, nes esu šitos srities specialistas.

Mano specialybė yra naftos žvalgybos ir gavybos inžinerija, 25 metus esu dirbęs naftos gavybos srityje kaip specialistas, kaip vadovaujantis darbuotojas, esu dėstęs būtent tą dalyką universitete. Taigi aš tuos reikalus žinau ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Ir galiu atsakingai pareikšti, kad šitie planai yra tolygu Žemaitijos sunaikinimui. Nes nėra ir nebus saugių skalūnų dujų gavybos technologijų. O tai, kas išmetama į žiniasklaidą, yra propagandiniai viešųjų ryšių triukai, kurie labai mažai ką bendro turi su tuo, koks yra tikrasis pavojus“, – sakė V.Švanys. Pasak jo, kai partijos sužinojo pareiškimo Prezidentei, Seimo pirmininkui, Ministrui Pirmininkui turinį, kad renkami bendruomenių parašai, savivaldybėse buvo sukeltas šurmulys: buvo perduota seniūnijoms, bendruomenėms, kad kažkaip jos tą blokuotų, stabdytų tą parašų rinkimų.

„Bet tiesiog stebėtina, kokie yra sąmoningi kaimo žmonės, kaip jie nepasiduoda propagandai, kaip jie viską supranta. Jie supranta, kad tai yra pavojus jų gyvenimui, jų gyvybei, jų ateičiai“, – apie tai, kaip greitai buvo surinkti bendruomenių parašai po raštu šalies vadovams sakė V.Švanys. Kas išprovokavo tokius žemaičių veiksmus? „Gali būti, kad mūsų tas kreipimasis kam nors gali pasirodyti per daug griežtas ar agresyvus, bet supraskite – čia yra Žemaitijos žmonėms gyvybės ar mirties klausimas“, – teigė V.Švanys, paaiškindamas, jog tokį griežtą pareiškimą išprovokavo Vyriausybės pozicija skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos klausimu.

„Mus išprovokavo ta neaiški Vyriausybės pozicija: iš pradžių pasakymai, kad „mes per bendruomenių galvas neisim, atsižvelgsime į jų norus, nedarysime nieko, jeigu prieštaraus bendruomenės“, o paskui staiga – „mes negalime skriausti „Chevrono“, ir jau nekalbama nieko apie bendruomenes“, – sakė V.Švanys. Ir iš viso, jo nuomone, neatrodo, kad mūsų valdžios politika būtų nukreipta į ateitį, perspektyvą, kad valdžia turėtų kažkokią tai Lietuvos viziją. „Jaučiamas trumparegiškumas, bailumas, neatsakingumas, gal, galima pasakyti, ir godumas.

Štai visa tai puikiai atsispindi toje skalūnų dujų aferoje“, – teigė geologas. Pasak jo, šis kreipimasis, kurį pasirašė 275 bendruomenės ir visuomeninės organizacijos, yra bandymas pasakyti: „o karalius – tai nuogas!“. „Mes niekad neišbrisim iš to melo liūno, jeigu visą laiką meluosime sau ir kitiems. Vieną kartą reikia pradėti vadinti daiktus savo vardais. Vadinti žmones, reiškinius, kas jie yra. Tai yra vienintelė išeitis išbristi mums iš tos padėties, kur dabar esame ir kur toliau grimztame“, – sakė Gedminų bendruomenės pirmininkas. Jo nuomone, šita afera yra tiesiog pavojinga Lietuvai. „Čia ne kokia piniginė afera, kur pagrobiami milijardai ar pan. Pinigai tai juokas – galima juos atspausdinti. Bet tai yra susiję su vandens, žemės praradimu – ketvirčio Lietuvos teritorijos praradimu. Turbūt sunku istorijoje surasti tokią grėsmę Lietuvai, kaip planai vystyti skalūnų gavybą“, – mano geologas Vytautas Švanys.

J.Nairanauskas: „Žemaitiją suvienijo suvokimas, kad artėja didžiulio pavojus“ „Nėra valstybės, kuri savo biudžetu ir kitomis priemonėmis galėtų užtikrinti pakankamą administravimą ir vietos gyvybingumo palaikymą. Žmonės tai suvokia jau nuo seno, ir pačios bendruomenės stengiasi pastebėti savo problemas ir pačios jas spręsti. Todėl tose vietovėse, kur šita savybė yra stiprinama, ir reikalai būna geresni. Labai malonu, kad šitą savybę – seną bendruomeniškumo jausmą, ryšį su gamta, su žeme yra išsaugojusi mūsų Žemaitija. Iš tikrųjų šitas pasipriešinimas, o iš tikrųjų karas, parodė, kad būtent Žemaitijoje nuo seno išliko šita tradicija mylėti ir ginti visokiom priemonėm savo kraštą, ir dėl to jis išliko“, – sakė Jonas Nairanauskas, Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas, šias žmonių jam patikėtas pareigas einantis jau 10 metų. Pasak jo, bendruomenės Lietuvoje atliko didžiulį darbą. „Prie šitų jau turimų savybių, paėmus Europos valstybių praktiką ir pasitelkus finansavimus, per 2007-2013 metų kaimo plėtros programą bendruomenės labai pagyvino kraštą: ir viešos erdvės patvarkytos, ir patalpas turi žmonės.

Žmonės yra susitelkę. Ir turbūt šitas judėjimas parodo, kad jeigu per 5 dienas sugebėta aprėpti visą Žemaitiją ir surinkti tokį kiekį ne vien tik parašų – o tai yra ir antspaudai, tai buvo galima padaryti tik dėka kaimo žmonių suvokimo, kad artėja didžiulė grėsmė“, – kalbėjo Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas. „Žemaičių bendruomenėse tie klausimai jau yra apsvarstyti, žmonės žino, kokia tai yra grėsmė, ir yra geranoriški šituo klausimu. Daugelyje rajonų yra iniciatyvinės grupės, žmonės aukojasi, kad šita grėsmė Lietuvai, o ypatingai Žemaitijai, nekiltų“, – sakė J.Nairanauskas. Jis sakė, kad bendruomenės bandė išvengti to kreipimosi, kuris yra grubokas. „Siuntėme pareiškimus į visas institucijas – ir Prezidentei, ir premjerui, ir Seimo nariams.

Buvo mūsų mitingai. Kalbėjome gražiai, dainavome. Girdėjome ir premjero pažadą, kad „prieš žmonių valią nieko nebus daroma“. Tuo tarpu netikėtai išgirdome – dar ir dabar ausyse skamba: kad gegužės mėnesį bus pradėta ne tik žvalgyba, bet ir gavyba. O mums tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Todėl ir atsirado šis kreipimasis“, – paaiškino Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas.

2019.01.08 Konservatorių pranešimas spaudai:

Konservatorių pranešimas, tik įrodo, kad jie tarnauja ne Lietuvos, būtent Žemaitijos žmonėms, kurie pasakė griežtą NE skalūnų gavybai.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas raštu kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį ir energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną atkreipdami dėmesį į Seimo Aplinkos apsaugos komiteto parengtą naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, kurioje įrašyta nuostata dėl draudimo vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymo metodą.

„Esame įsitikinę, kad ši nuostata yra nepagrįsta ir prieštarauja ilgalaikiams Lietuvos energetinio ir nacionalinio saugumo interesams, nes siūlymas uždrausti naudoti hidraulinio ardymo metodą, naudojamą naudingų išteklių paieškai ir gavybai, reikštų visišką skalūnų dujų ir naftos žvalgymo ir gavybos draudimą Lietuvoje“, – teigia autoriai.

Anot A. Ažubalio, toks draudimas yra neracionalus ir ateityje pakenktų investicijų klimatui Lietuvoje.

„Tokio draudimo įvedimas iš esmės keistų valstybės požiūrį į išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių žvalgybą ir naudojimą. Tokios nuostatos priėmimas taip pat destabilizuotų reguliacinę aplinką Lietuvoje, dėl to ilgalaikėje perspektyvoje, net atsiradus efektyvesnėms žvalgymo ir išgavimo technologijoms taikant hidraulinį uolienų ardymo metodą, Lietuva būtų vertinama nepalankiai potencialių investuotojų į žvalgymą ar išgavimą akyse“, – teigia Seimo narys.

Pasak L. Kasčiūno, panašūs apribojimai Europoje yra Rusijai naudingo lobizmo pasekmė.

„JAV ekspertų teigimu, būtent dėl vykdomo Rusijai naudingo lobizmo, skalūninių išteklių žvalgyba ir išgavimas Vidurio ir Rytų Europoje stagnuoja, dėl to Europos valstybės taip pat didele dalimi yra energetiškai priklausomos nuo Rusijos. Nuostata drausti naudoti hidraulinio ardymo metodą neatitinka ir Lietuvos Respublikos energetikos strategijoje iškeltų tikslų: didinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir diversifikuoti energetinius išteklius“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Esame įsitikinę, kad poveikio aplinkai vertinimas yra racionalus ir pakankamas saugiklis, siekiant saugiai atlikti angliavandenilių išteklių tyrimą ar išgavimą pritaikius hidraulinį uolienų ardymo metodą. Suvokiant klausimo reikšmę ir poveikį ilgalaikiams Lietuvos energetinio ir nacionalinio saugumo interesams bei investicinei aplinkai, būtina pakartotinai iš Vyriausybės gauti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo projekto vertinimą“, – rašte Vyriausybės nariams rašo A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas.

Parengė Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!