Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvoje įsteigtas dar vienas mankurtų sąjūdis, pasivadinęs „nacionaliniu susivienijimu“. Iš karto kyla klausimas, kodėl ne „nacistinis susivienijimas“, arba „kryžiuočių ordino draugija“?

Šis kryžiuočių atneštas vertybes garbinantis susivienijimas pasisavino net vytį ir prisidengiant tautinėmis vertybėmis bei simboliais, klaidina visuomenę, kad neva tai yra tautinis judėjimas.

Nacionalinis susivienijimas

Mankurtas – žmogus, neatsimenantis savo ir kitų tautų istorinės praeities, patirties, praradęs istorinę perspektyvą ir gebantis gyventi tik šia diena.

Iš tikro tai nieko panašaus į tautinį susivienijimą. Tai nauja mankurtų organizacija, kuri paklus globaliam bibliniam valdymui

Ką reiškia nacionalinis – susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu, su jos kultūra, interesais Tautinis – nacionalinis judėjimas, priklausantis kuriai nors nacijai.

O kodėl ne „tautinis susivienijimas“, kodėl būtent naudojama svetimybė (tarptautinis terminas) – „nacionalinis“? Jeigu jau pasisavinote vytį, tai kodėl nepasivadinote tautiniu judėjimu? Būtų dar „pusė bėdos“, bet blogiausia, kad tai tėra naujas mankurtų darinys, kuris garbina kryžiuočių per prievartą ir žudynes atneštą įdeologiją ir menkina protėvius, kurie šimtus metų prieš juos kovojo, o kovojo būtent su vyčio simboliu.

Krikščionybė, vykdydama pagrindinį – sielų išganymo – uždavinį, visoms tautoms nešė civilizacijos laimėjimus ir prisidėjo prie piliečių dorybių ugdymo ir valstybių klestėjimo. Valstybės pareiga yra užtikrinti laisvą Bažnyčios mokymo raišką visose viešojo gyvenimo srityse, nevaržant jos įvairiomis „diskriminacijos“ ar „neapykantos kalbos“ draudimo formomis, – rašoma judėjimo programoje.

Tai viso labo galimai religinio fanatizmo apimtų mankurtų draugija, kuri visiškai nieko bendro neturi su tautiškumu. Greičiausiai, ją sudaro „berečių“ gretos, kurios prarado savo vadeliotoją – „Konservatorius“, jiems tapus liberalais.

Taigi, turime dar vieną kryžiuočių ordiną, pasivadinusį „Nacionaliniu susivienijimu“

Būkite budrūs, neužkibkite, tai tikrai nėra Tautininkai ir tai nėra mūsų protėvių iškovotos ir gintos Lietuvos puoselėtojai, tai tiesiog Vatikano klapčiukai, kuriems svetima religija ir ideologija yra aukščiau visko.

Garbinant kryžiuočių ideologiją, yra menkinama mūsų protėvių išpuoselėta aukštoji kultūra ir darnos su gamta pasaulėžiūra.

Negana to, jie planuoja dar ir Europą pakeisti: „Lietuva gali išlikti tik atsinaujinusioje Europoje“,- čia jau panašu į patologiją.

Vienintelis pliusas šito susivienijimo programoje yra tai, kad jie pripažįsta prigimtinę (gamtos sukurtą) šeimos sandarą.

Patarimas nacionaliniams patriotams: Visų pirma, pasidomėkite savo šaknimis: iš kur mes, kas mes tokie, koks mūsų genetinis kodas ir kas mūsų kraujo broliai. Pasidomėkite, kas mus šimtus metų puldinėjo ir naikino, prieš ką mūsų protėviai kariavo. Pradžiai bent tiek…

Nerijus Virbys


Patiko? Pasidalinkite!