Patiko? Pasidalinkite!

Indėnų išminties lobynai šiuolaikiniam žmogui gali pasirodyti nesuprantami. Išlikusiuose iki šių dienų Indėnų posakiuose telpa visa gyvenimiška patirtis ir filosofija.

Nors Indėnų visą civilizaciją JAV barbariškais būdais išnaikino, bet išmintis išliko iki šių dienų.

Kartais keli žodžiai, pasakyti laiku ir vietoje, gali nušviesti kelią lyg kelrodė žvaigždė ir pasidarys aiškiau, kur link eiti ir ką daryti. Sakoma, kad tinkamai parinkti žodžiai gali net gydyti ir suteikti sielos ramybę.

Nebūtina puošti plunksnomis, dažyti veidų karo spalvomis ar gyventi vėjų perpučiamose palapinėse, kad suprastumėte universalias tiesas apie žmogų ir žmogiškumą, kurias skelbė indėnų šamanai.

Išmintingi indėnų posakiai apie žmogų ir gyvenimą:

 • Viskas pasaulyje turi savo dainą.
 • Kiekviename žmoguje vyksta nuolatinė kova tarp blogojo ir gerojo vilko. Visada laimi tas, kuris yra šeriamas.
 • Geras žmogus mato gerus ženklus.
 • Pati didžiausia stiprybė – švelnumas.
 • Gyvenimas teka iš vidaus. Vadovaujantis šia mintimi suprasite tikrąją tiesą.
 • Prieš valgydami padėkokite už maistą.
 • Nesvarbu, kaip vadinate savo Dievą, meilė yra tikrasis viso pasaulio Dievas.
 • Klausykitės savo širdies. Mokykitės iš savo patirties ir visada būkite pasiruošę įgyti naujų žinių.
 • Klausykitės šnabždesių, tada nereikės klausytis klyksmų.
 • Norėdami įsiklausyti į save, turite kelias dienas praleisti tyloje.
 • Pastebėję, kad jojate ant negyvo žirgo – nulipkite!
 • Žinios yra paslėptos kiekviename daikte. Iš principo galima laikyti visą pasaulį milžiniška biblioteka.
 • Tas, kuris tyli, žino dvigubai daugiau negu tas, kuris čiauškia neužsičiaupdamas.
 • Sieloje nenušvis vaivorykštė, jeigu akyse nebus ašarų.
 • Yra daugybė būdų smirdėti kaip šeškas.
 • Žodį „Būtina“ galima naudoti tik tada, kai kalbama apie mirtį.
 • Tėvynė – ten, kur jaučiatės gerai.
 • Vaikas jūsų namuose yra svečias: maitinkite, mokykite ir paleiskite, kai ateis laikas.
 • Net negyva žuvis gali plaukti pasroviui.
 • Žmogus turi pats pasigaminti sau strėles.
 • Pririšę arklį nesitikėkite, kad jie pademonstruos visą savo galią.
 • Viskas Žemėje turi savo tikslą, kiekviena liga – tai vaistai, kurie ją gydo, o kiekvienas žmogus – tai kelionės tikslas.
 • Varlė negeria vandens iš tvenkinio, kuriame gyvena.
 • Mylėk žemę. Ji ne paveldėta iš tėvų, ji pasiskolinta iš tavo vaikų.
 • Kai bus nukirstas paskutinis medis, kai paskutinė upė bus apnuodyta, kai paskutinis paukštis bus sugautas, tik tada pagaliau suprasite, kad pinigai yra nevalgomi.
 • Neik paskui mane – aš galiu ir nerodyti kelio, neik priešais mane – aš galiu ir nesekti, eik šalia manęs ir eisim kartu.
 • Priešas ne visada būna priešas, bet draugas visada lieka draugu.
 • Saugokitės žmogaus, kuris nekalba ir šuns, kuris neloja.
 • Pirmiausiai pažvelk į savo pačių mokasinus, prieš teisdamas kitus.
 • Nesmerk žmogaus, kol nepavaikščiojai porą mėnesių su jo mokasinais.
 • Teisti ne protu, bet širdimi.
 • Jeigu žmogus bus gudrus kaip gyvatė, jis gali leisti sau būti taikiu kaip balandis.
 • Paslaugumas – tai dvasinis aktas.
 • Gerai parinktas žodis geriau negu tiksliau mestas kirvis.
 • Jeigu turi ką pasakyti, atsistok, kad tave visi matytų.
 • Kalbėk su vaikais, kai jie valgo ir tai, ką jiems pasakys, išliks jų atmintyje, kai tavęs jau nebebus.
 • Pasakyk man ir aš pamiršiu, parodyk man ir aš neprisiminsiu, pakviesk mane prisijungti ir aš suprasiu.
 • Tas, kuris turi valdžią, turi ja naudotis, nedarydamas spaudimo.
 • Kai gimei, tu verkei, o visas pasaulis džiaugėsi. Nugyvenk gyvenimą taip, kad kai mirsi pasaulis verktų, o tu džiaugtumeisi.
 • Stenkis būti tokiu žmogumi, kuris aktyviai visur dalyvauja.
 • Kol gyveni, mokykis gyventi.
 • Gyvenimas nėra atskirtas nuo mirties, nors protas juos suvokia kaip skirtingus dalykus.

 

Paruošė Didysis Lokys


Patiko? Pasidalinkite!