Patiko? Pasidalinkite!

Temą pamąstymams uždavė graudulinga istoriją apie “kitokį” vaiką mokykloje ir dar  graudulingesni komentarai po šiuo video:

Beje, gal kas nors žino, kodėl kalbant apie mokyklą įvardžiu “kitoks” yra įvardijami ne kokie nors išsiskiriantys odos spalva, nosies forma, akių įkypumu, o būtent protinę negalią turintys vaikai?

Diskutuojant apie invalidus vaikus bendrojo lavinimo mokyklose bėda ta, kad į vieną krūvą suplakami visi invalidai, nepriklausomai nuo to, kokia yra jų negalia.

Vaiko sėdinčio invalido vežimėlyje, bet turinčio sveiką galvą, problema yra išvis ne esminė, o buitinė – laiptai mokykloje ir siauri tarpai tarp suolų. Ir tai daugelyje mokyklų jau yra išspręsta – padaryti užvažiavimai, jeigu reikia pertvarkoma klasės erdvė. Tačiau tokių vaikų yra vienetai.

Aklųjų ir kurčiųjų vaikų tėvai kažkodėl nesiveržia į paprastas mokyklas, bet stengiasi, kad jų vaikas pakliūtų į specialias mokyklas, kuriose jį mokys ypatingai paruošti pedagogai, pagal specialią programą ir naudodami specialias priemones. Nes būtent tokiomis sąlygomis jis gaus gerą išsilavinimą.

Būtent tarybiniai pedagogai sukūrė aklųjų, kurčiųjų ir netgi kurčnebylių vaikų mokymo metodiką

ir vaikai, kurie anksčiau būdavo pasmerkti gyventi ir mirti beraščiais, Tarybų Sąjungoje ne tik baigdavo mokyklas, bet ir tapdavo mokslininkais, akademikais ir gyveno pilnavertį intelektualinę prasme gyvenimą.

Bet savo išsilavinimo pagrindus jie galėjo gauti TIK SPECIALIOSE MOKYKLOSE. Ir šiandien ta metodika naudojama bei toliau tobulinama.

O štai autistų, Dauno sindromo ir kitokių psichikos sutrikimų kamuojamų vaikų tėvai kaip tik atvirkščiai – visomis jėgomis bando paneigti realybę ir savo “alternatyviai apdovanotus” vaikus stengiasi dar labiau nuskriausti įkišdami į paprastas bendrojo lavinimo mokyklas, ten kur jie patys kankinsis ir trukdys mokytis kitiems.

Tokių traumuotų tėvelių logika labai paprasta: “svarbiausia juk ne mokslo rezultatai, o tai, kad vaikutis integruotųsi…”

Atvirai sakau – jūs esate savanaudžiai ir buki niekšeliai!

Mokykla yra skirta būtent tam, kad joje MOKYTŲSI! Ne žaisti, ne smagiai praleisti laiką bendraamžių kompanijoje, ne integruotis, o MOKYTIS, MOKYTIS ir dar kartą MOKYTIS.

Norite smagiai leisti laisvalaikį? Eikite į laisvalaikio centrus. Norite integruotis? Eikite į integracijos centrus ir integruokitės, kartu su kitais integruojamais į mūsų visuomenę.

O MOKYKLA YRA SKIRTA MOKYTIS.

Visi aikčiojimai apie tai kaip “vakaruose niekas neskirsto” ir pan. tėra bandymas pateisinti save ir tai, kad protiniai invalidai pas mus yra praktiškai palikti likimo valiai, nesukuriant jiems SPECIALIAI pagal jų sugebėjimą ir poreikį tinkamos ugdymo metodikos bei ugdymo įstaigų.

Sukišti vaikus su proto negalia į durnynus – visiškai antihumaniška. Laikyti uždarytus namuose – irgi primena tuos smetoninius laikus, kai kurtieji ir nebyliai buvo auginami kaip žmonių pavidalo naminiai gyvuliukai. Todėl vienintelė išeitis – proto negalią turinčių vaikų tėvai PRIVALO IŠSIREIKALAUTI IŠ VALSTYBĖS, kad jų vaikams būtų sukurtos specialios ugdymo metodikos, paruošti specialistai, įrengtos specialios mokyklos. Lygiai taip, kaip yra specialios aklųjų mokyklos bei specialios kurčiųjų ir nebylių mokyklos.

Ir čia Vakarai su savo patirtimi mums nepadės, nes JŲ SPRENDIMAI YRA KITOKIE IŠ PRINCIPO ir remiasi ne dorove ir žmoniškumu, o EKONOMINIAIS SANTYKIAIS.

Vakaruose VISI žmonės, tame tarpe ir vaikai – SUSKIRSTYTI GRIEŽTAI PAGAL TURTĄ.

Bendros valstybinės mokyklos yra skirtos ubagams. Būtent todėl jose niekas ir nereikalauja mokytis, nes LIUMPENAS TURI LIKTI PUSDURNIS. Todėl ir mokosi jie visi kartu su pusdurniais pagal pusdurnių programą, ir moko juos tokie patys pusdurniai mokytojėliai.

Netikite? Susiraskite Vokietijos, Anglijos arba neduok Dieve, JAV-ų vadovėlius ir jų egzaminų užduotis – įsitikinsite patys. Aišku, jeigu esate baigęs NORMALIĄ, o ne vakarietišką bendrojo lavinimo mokyklą. Ar žinote, kad 90% JAV-ų matematikos mokytojų nesugeba padalinti 100 iš dviejų trečiųjjų ir apskritai nelabai supranta, kas yra trupmena ir kam ji reikalinga…

Tuo tarpu TURTINGŲ TĖVŲ vaikai mokosi pagal ELITINIŲ MOKYKLŲ programą, juos moko ELITINIAI MOKYTOJAI ir jokie autistai bei kiti “alternatyviai apdovanotieji” jiems mokytis netrukdo, mokytojų dėmesio nereikalauja ir nesivelka klasės uodegoje. NES JŲ TIKSLAS – ne integruotis į liumpenų visuomenę ir ne smagiai praleisti laiką su bendraamžiais, o GAUTI MAKSIMALIAI NAUDINGAS ŽINIAS, KAD TĄ VISUOMENĘ VALDYTI.

Todėl ir tvarka ELITINĖSE mokyklose yra visiškai kita, ir bausmės mokiniams yra realios, o ne pasiuntimas pas “socialinę pedagogę” ir dar daugybė kitų dalykų, kas vakarų ELITUI keičiantis kartoms leidžia išlaikyti kontrolę virš jų niekinamos minios.

Bet grįžkime prie invalidų mokyklose.

Ką Vakaruose daro turtingi tėveliai, jeigu jų vaiką ištinka nelaimė ir jo psichika neleidžia jam mokytis elitinėje mokykloje, net ir už labai didelius pinigus? Tuomet tėveliai už savo pinigus ieško savo vaikui SPEC. MOKYMO-GYDYMO ĮSTAIGOS arba samdo asmeniškai specialistus, kurie su juo dirbtų.

Na o neturtingi leidžia savo likimo nuskriaustuosius į tas “visiems bendras” mokyklas, kuriose “niekas neskirsto” ir “nieko neišskiria” bei “kuriose vaikas integruojasi”. NES JOS TAM IR SKIRTOS – INTEGRUOTI UBAGŲ ATAUGAS ATGAL Į UBAGŲ TERPĘ. Lygiagrečiai išugdant buką paklusnumą minios nuomonei ir įdedant Kempiniuko Plačiakelnio formato smegenis su vienintele programa: Dirbk-Pirk-Piskis-Mirk.


Integruotieji

Reikia dar nepamiršti, kad psichinių ligonių Vakaruose yra žymiai daugiau negu mūsų dar ne taip smarkiai degradavusioje visuomenėje. Todėl tuos nelaimėlius laikyti kartu su santykinai normaliais vaikais yra PATS PIGIAUSIAS VARIANTAS.

O dabar atsakykime SĄŽININGAI – ko mes norime iš mūsų mokyklos? Ką mūsų vaikai tenai turi veikti? Ir koks tikslas jiems ten praleisti net 12-ą metų?

Mano tikslas – kad mano vaikai mokykloje galėtų MAKSIMALIAI IŠNAUDOTI SAVO GALIMYBES MOKYTIS, įgytų MAKSIMALŲ KIEKĮ ŽINIŲ, kad IŠSIUGDYTŲ TEISINGUS IR NAUDINGUS ĮPROČIUS – spręsti problemas, mąstyti, kurti.

Nes būtent tai nulems mano vaikų ateitį: ar jie kurs savo gyvenimą kaip savarankiškos nuolatos tobulėjančios asmenybės, ar taps pusdurniais mažaraščiais, tačiau labai gerai integruotais ir socializuotais dvikojais beveidės biomasės vienetais.

Ir prisiminkite – niekas neturi teisės spręsti savo asmeninių problemų kitų žmonių sąskaita. NIEKAS. Net ir labiausiai savo likimo nuskriaustus vaikus mylintys tėvai.

Laurynas Ragelskis


Patiko? Pasidalinkite!