Patiko? Pasidalinkite!

Mėsos kombinatuose yra svarbus etatas turintis gražų pavadinimą: Ožys – provokatorius. Šitas ožys atveda avis į skerdyklą. Jas skerdžia, o jis ramiai stebi.

Gerai žinoma, kad ožys – labai protingas gyvūnas. Kalnų kaimų gyventojai naudoja ožį, palydėti avių bandą siaurais kalnų takeliais į ganyklas ir atgal. Dideliuose mėsos kombinatuose specialiai buvo laikomas ožys, kuris buvo vadinama Ožiu-provokatoriumi. Šis ožys vadovavo avių eisenai siauru koridoriumi  į jų skerdimo vietą. Ožį praleisdavo, ir jis eidavo naujos avių partijos.

Ožys-provokatorius – specialiai apmokytas ožys, naudojamas skerdyklose, mėsos kombinatuose  ir KITUR.  Ožio pareigos apima avių bandos palydėjimas į skerdyklą, nors pats ožys išeina iš ten sveikutėlis, žinodamas paslėpto išėjimo vietą. Ožys – provokatorius nuramina bandą ir suteikia jai pasitikėjimo (rytdiena, gyvenimu kaip Švedijoje). Toks ožys turi oficialias pareigas mėsos kombinate, yra skiriamos lėšos jo išlaikymui (apsaugai).

Bet kuri galvijų banda (įskaitant „žmones“) jaučia vado poreikį. Tai ypač charakteringa avių bandoms. Vadas visada laiko bandą subūręs, veda ją paskui save. Ir paprastai avys klusniai seka paskui jį. Dažniausiai perginant jas iš vienos vietos į kitą avių bandose kaip vedlius laikydavo suaugusius ožius, kurie visada eidavo bandos priekyje. Tais laikais (kada dar buvo mėsos kombinatai ir fermos) kai kuriose mėsos kombinatuose ir ūkiuose taip pat buvo laikomi specialūs gerai nušerti stambūs ožiai, kurios ar tai juokaujant ar tai rimtai vadino Provokatoriais. Jie atliko labai svarbų darbą ir už tai gaudavo gerą pašarą.

O jo darbo esmė buvo tokia:

Fermoje buvo šeriamos avių kaimenės, ir, kada ateidavo laikas jas skersti mėsai, tam,  kad laikytusi kartu ir neišsilakstyti, atvesdavo ožį – provokatorių. Netrukus dėl savo dydžio ir reikšmingumo jis tapdavo bandos vedliu.  Po to dresiruotas ožys be jokių problemų ramiai atvesdavo bandą tiesiai į skerdyklą. Avis lieka ten, o ožys gavęs savo porciją puikaus pašaro ramiai eidavo ilsėtis iki kito karto.

LDiena.lt


Patiko? Pasidalinkite!