Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos paštas į apyvartą išleido pašto ženklą „Pirmajam žemaičių paminėjimui istoriniuose šaltiniuose – 800 metų“. Jame pavaizduota istorinio fakto meninė interpretacija – žemaičių kunigaikščiai Gerdvilas ir Vykintas simboliniame pergamento fone.

Pašto ženklo nominalas – 1,05 Eur, tiražas – 18 000 vnt. Pašto ženklo kūrėja – menininkė Lina Kalinauskaitė.

Be pašto ženklo išleistas ir pirmos dienos vokas, ir visa korespondencija, apmokama naujuoju pašto ženklu, Telšių centriniame pašte antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu!!!

Prieš 800 metų, 1219 m., Ipatijus metraščiuose buvo aprašyta Voluinės (Volynės) taikos sutartis, kurią su Voluinės didžiuoju kunigaikščiu pasirašė Lietuvos, Deltuvos ir Žemaitijos kunigaikščiai. Žemaičių kunigaikščių Gerdvilo (Erdvilo) ir Vykinto paminėjimas – pirmas patikimas įrodymas, kad jau tuo metu egzistavo Žemaitija ir stipri Lietuvių žemių konfederacija, dariusi didelę įtaką Vidurio ir Rytų Europos šiaurinei daliai.

Petras Kuizinas


Patiko? Pasidalinkite!