Patiko? Pasidalinkite!

Šis interviu bus išskirtinis tuo, kad Jėzus Kristus mane susirado pats
ir pasiūlė duoti interviu šiam mūsų laikraščio numeriui. Žinoma, mane
nustebino jo apsireiškimas ir pasiūlymas, nuo kurio atsisakyti aš
negalėjau. Tad iškarto kibome į darbą, nes klausimų – daugybė.

Vaidas Lekstutis Žemaitis

– Sveiki, Jėzau (paspaudžiame vienas kitam ranką). Sakykite, kodėl
pasirinkote būtent mane, kuo aš toks ypatingas, kad man teko tokia
didžiulė garbė gauti iš jūsų interviu?

– Mielas Vaidai, paskata pokalbiui atsirado, stebint Jūsų daugiametę
veiklą, kurios tikslas yra šviesti žmones ir vesti juos į šviesą,
tikrovę, realybę ir dorą. Tai yra pagrindas, dėl ko aš pats kovojau ir
už tai buvau nuteistas. Tuomet, kai žmonėms aiškinau elementarius
melus ir apgaulę, daugelis mane laikė nevispročiu, provokatoriumi ir
apsišaukeliu.

– Tai Jūs norite pasakyti, kad šiandieninė situacija nei kiek nepasikeitė?

– Praktiškai, taip. Žmonija ir toliau yra išnaudojama, ja visdar
manipuliuojama. Tie, kas tai daro, atstovauja tamsių jėgų pusę.

– Kodėl Jūs viso šito nesustabdote, Jūs taigi visagalis Jėzus Kristus?

– Vaidai, žmoniją sukūriau ne aš, ją (o ir mane tame tarpe), sukūrė
Kūrėjas. Kūrėjo taisyklės nekeičiamos. Kurdamas Visatą,  Kūrėjas
sukūrė daug planetų ir jose numatė vienokias ar kitokias taisykles,
kurias Žmonija bando keisti ir jų nesilaiko.

– O iš kur žinoti tas taisykles, jos parašytos Biblijoje?

– Ne, Vaidai (garsiai nusijuokė Jėzus), taisyklės Biblijoje – tai
savanaudžių surašytas žmonijos valdymo vadovėlis, kuriame yra nukopijuota ir mano
išsakytų minčių. Kūrėjo taisyklės yra aplink mus, jos visur kur
natūrali , žmogaus nesugadinta ir nepakeista aplinka. Žmonės pamiršo,
kuo esą ir nustojo matyti. Vyras yra sukurtas, tam kad būti tTėvu, o
moteris – Mama, visa kita yra apgaulė.

– Gal galite konkrečiau apie tai, kas yra Žmogus ir ko jis nebemato?

– Žmogus yra neatsiejama Gamtos dalis, jam niekas nesuteikė jokių teisių
naikinti Gamtą ir jai kenkti. Kenkdamas Gamtai, žmogus atsisako būti
Žmogumi, nes jis naikina pats save, kaip dalį savo kūno. Tokius, kurie
žaloja savo kūną, jūs vadinate savižudžiais, bet reikia suprasti, kad
Gamta taip pat yra mūsų kūno dalis. Žmonės žiūri, bet nebemato,
klausosi, bet nebegirdi. Aš negaliu kištis į Kūrėjo nustatytą tvarką ,
nors ir pats turiu šokių tokių galių. Žmonija pati turi išsikuopti
savo padarytą betvarkę, nes kitu atveju tikrai ateis Teismo valanda.

– Gal galite plačiau apie Teismo valandą, kada ji ateis?

– Teismo valanda ateis tuomet, kai Žmonijos padarytos klaidos kels
didžiulę grėsmę planetos išlikimui, tuomet Kūrėjas turės imtis
veiksmų, kad planetos “Žemė” grėsmė nepakenktų Visatai ir kitoms
planetoms. Tuomet bus atliktas jau ne pirmas planetos kapitalinis
išvalymas ir žmonijai bus suteiktas dar vienas šansas pradėti viską iš
naujo.

– Tai kaip čia gaunasi, vadinasi, Kūrėjas sukūrė netobulus žmones,o juk
jo kūriniai yra tobuli?

– Žmogus yra sukurtas su galimybe vystytis ir netgi pranokti patį
Kūrėją. Jūs turite vaikų, Vaidai? Ar Jūs būsite laimingas, kai Jūsų
vaikai jums melsis ir prieš Jus klūpės, ar tuomet, kai jie jus pranoks
ir bus už jus pranašesni? Žinoma, kad tuomet, kai jie Jus pranoks. To
paties nori ir Kūrėjas.

– O tai melstis Jums arba Kūrėjui nereikia, kaip suprantu?

Žinoma, kad nereikia. Žmogaus paskirtis yra ne zyzti atsiklaupus ir
save žeminti. Ar aš kada Kūrėjo paliepimu esu sakęs, kad reikia eiti į
bažnyčias ir melstis? Ne. Tai yra visiškas melas ir apgaulė, Žmogų
paverčianti dievobaiminga menkysta.

– Jeigu sakote, kad į bažnyčią eiti nebūtina, tai kaip tada atlikti išpažintį?

– Išpažintis turi būti vidinė, o ne svetimam žmogui, kuris neturi nieko
bendro su atleidimu. Kūrėjas niekam nieko neatleidžia, klaidos
padarytos turi būti pačių žmonių ištaisytos, tokiu būdu yra pats
tikriausias atleidimas.

– Tarkim, nužudei žmogų, kaip tą klaidą ištaisyti?

– Nužudomas yra fizinis kūnas, o pati siela yra atnaujinama į pradinę
stadiją ir ji gali pakliūti patiems jūsų vaikams, ar anūkams. Todėl
žmonės, žudydami vieni kitu, daro didžiulę klaidą ir nesupranta, kad
jie žudo savo ateitį.

– O Rojus ar egzistuoja?

– Taip žinoma, tu jame dabar esi, pasižiūrėk aplinkui.

– Tai pomirtinis gyvenimas Rojuje neegzistuoja?

– Žmogus savo fizinį kūną dėvi tiek, kiek jis jį prižiūri, nuo fizinio
kūno priklauso ir dvasinis kūnas, nes sveikame kūne ir dvasinis kūnas
būna sveikesnis. Kai fizinis kūnas sudėvimas, jo dvasiniam kūnui yra
suteikiamas naujas kūnas. Kiekvienoje dvasioje lieka dalis nugyvento
gyvenimo anuose kūnuose, todėl gyvendami šiandien, jūs kuriate rytojų.
Rojaus su nukrautais stalais nėra, tai yra melas.

– Ką Jūs veikiate ištisas dienas?

– Paskutiniu metu labiau liūdžiu, stebėdamas Žmonijos veiklą. Galiu
išduoti vieną paslaptį, kad Žmonija yra ant bedugnės krašto ir
paskutinės dienos teismas neišvengiamas, jeigu Žmonija kardinaliai
nepakeis savo pasaulėžiūros.

– Paskutinis klausimas: o Velnias egzistuoja?

– Taip. Ir ne vienas, jų labai daug, tai Žmonijos sukurtas produktas.
Jis susideda iš neapykantos, gobšumo, godumo. Žmonės patys jį sukūrė,
kaip jėgą, kuri maitinasi iš tų žmonių, kurie vadovaujasi mano
išvardintomis savybėmis. Velnią reikia suprasti ne kaip kažkokį padarą
su ragais, nes tai tiesiog yra Blogis minčių pavidale. Žmonės jį patį
maitina, stiprina ir prie jo jungiasi. Todėl ir vyksta šioje planetoje
amžina Blogio ir Gėrio kova. Blogis niekada nebus nugalėtas Blogiu, jį
galima nugalėti tik gerumu. Kai kuriuose mūšiuose su Blogiu galima
naudoti ir Blogio ginklus prieš jį patį, bet kovosi prieš jį patį, nes
kitu atveju jūs tapsite blogio sąjungininkais.

– Ačiū Jums pokalbį ir tikiuosi, žmonės įsiklausys į jūsų išsakytas pastabas.

– Sėkmės Vaidai Jums ir jūsų komandai, šviečiant Žmoniją ir gelbėjant ją
nuo Blogio.


Patiko? Pasidalinkite!