Patiko? Pasidalinkite!

Visuomenei pateikiama informacija apie vandens telkinių kokybę. Ši informacija taip pat turi būti skelbiama savivaldybių interneto svetainėse, stenduose prie paplūdimių

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 107 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę. Ne visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų: Alytaus miesto Mažosios Dailidės ežero maudykloje – birželio 10 d. buvo nustatytas 4,4 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens; Kupiškio r. Lėvens maudykloje – birželio 8 d. nustatytas 1,9 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.

Šiaulių miesto Rėkyvos ežero maudykloje birželio 9 d. ir birželio 12 d. atliktų vandens tyrimų rezultatai neatitiko reikalavimų – buvo nustatyta didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Radviliškio r. Eibariškių tvenkinio maudykloje birželio 9 ir birželio 12 d. taip pat buvo nustatyta trumpalaikė tarša: žarninių enterokokų kolonijas ir žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens viršijo higienos normoje nustatytas vertes. Birželio 15 d. pakartotinai atlikus tyrimus Rėkyvos ežere ir Eibariškių tvenkinyje vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Kol kas nėra gauta tyrimų rezultatų iš Lazdijų, Utenos, Ignalinos, Širvintų rajonų maudyklų.

Gauta informacija ir apie 95 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę, visų kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ įtvirtintomis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama operatyviai.

Visuomenė apie vandens kokybę taip pat turi būti informuojama savivaldybių interneto svetainėse, stenduose prie paplūdimių − skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės skyrelyje „Aplinkos sveikata – Maudykos − Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.

Gražvydė Norkienė


Patiko? Pasidalinkite!