Patiko? Pasidalinkite!

Galvos smegenų leftizmą tik dr.Guillotin’o vaistai gydo! Kaip išmokyti užingridus demokratiją mylėti?

Rinkimai praėjo, Lietuva pasirinko. Turėsime Prezidentą.

Tačiau amerikoniška liga, galvos smegenų leftizmas, pasirodė beesanti užkrečiama.

Tenykščiai aršuoliai jau keleri metai nenurimsta ir negali susitaikyti su Tautos pasirinkimu, o nūnai ir pas mus tokių komiškų personažų atsiranda. Dr. Rasos Baločkaitės Sienoje užvydau gan iškalbingą užingrido klyksmo dėl rinkimų pasėkoje patirto analinio skausmo pavyzdėlį.

Viačeslavas Mickevičius rūsčiai smerkia Lietuvos tautą už jos pasirinkimą, skelbia mūsų demokratiją „netikra”, iškilmingai deklaruoja, kad nelaiko G.Nausėdos Lietuvos Prezidentu ir suteikia jam „nieko” statusą.

Turėtume suprasti, kad tokiems užingridams vadovaus Svajonių Prezidentė iš Pogrindžio?Begalvių komikų šutvė. Ir dar stebisi, kad Lietuva prieš tokius susivienija?

Raimondas Navickas nuotrauka.

O čia eilinis bandymas suklaidinti rinkėją…

Raimondas Navickas


Patiko? Pasidalinkite!