Patiko? Pasidalinkite!

Įdomu kad viena iš religinių sektų, Jehovos liudytojai „pasaulio pabaigą“ išpranašavo daugiau nei vieną kartą. Šios sekos įkūrėjas Charlesas Russellas grasino žmonijai jau 1914 m. tačiau, nepaisant to, kad minėtas laikotarpis sukėlė daugybę civilizacijos sukeltų neramumų, niekas neįvyko, o prognozuotojas buvo priverstas pripažinti, kad jis „padarė keletą klaidų“. Ir jis tuomet, perkėlė visuotinės katastrofos datą vieneriems metams į priekį, o paskui – dar vienerius metus. Tačiau „pasaulio pabaiga” neatėjo.

Russellas neprivalėjo prisiimti atsakomybės už savo klaidas, nes 1916 m. pabaigoje jis mirė.

Po jo mirties sektos lyderiai pradėjo kalbėti, kad prognozė buvo teisinga, o pasaulio pabaiga įvyko, bet dvasinė, o ne materialinė. Keista, kad Russelo pasekėjai buvo visiškai patenkinti šiuo paaiškinimu. Ir jie neprarado pasitikėjimo savo pranašu. Sekta greitai augo ir tobulėjo, įgydama naujų pasekėjų.

Naujasis visuomenės lyderis Džozefas Rutterfordas netrukus paskelbė naują datą- 1925 m. paskelbė, kad viskas pasibaigs milžiniška katastrofa, tai yra Armagedono mūšiu., kas rašoma Biblijoje, Senojo Testamente. Tačiau išvakarėse jis vėl suabejojo ​​savo prognoze ir kaip visada surado įtikinamų pasiteisinimų.

Paskutinį kartą, „pasaulio pabaigą” Jehovos liudytojai, pranašavo 1975 m. remiantis Biblijos aiškinimu, šie jubiliejiniai metai žymėjo 6000 metų žmonijos sukūrimą. 1977 m. sektos lyderiai dar kartą bandė, tačiau atsisakė šios datos.

Taigi šios organizacijos nariai gyvena nuo vienos „pasaulio pabaigos” iki kitos. Naujieji „Jehovistų“ nariai  apie ankstesnės vadovybės klaidas, nieko nežino, tai yra slepiama. Svarbiausia, kad tokios manipuliavimo priemonės sutraukia bandas tikinčiųjų.

„Nemylėkite pasaulio, nei to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės“ (1 Jono 2:15).

Kas rašoma apie pasaulio pabaigą Biblijoje

Pabaiga ateis dviem etapais. Pirmiausia Dievas sunaikins visas klaidingas religijas, kurios Biblijoje vaizduojamos kaip paleistuvė; ji vadinama Didžiąja Babele (Apreiškimo 17:1–5; 18:8). Nors skelbiasi esančios ištikimos Dievui, klaidingos religijos palaiko artimus ryšius su pasaulio politiniais vadovais. Įdomu, kad tie vadovai ir atsisuks prieš jas. „[Jie] ims nekęsti paleistuvės, apiplėš ją ir paliks nuogą, ės jos kūną [turtus] ir sudegins ją ugnyje“ (Apreiškimo 17:16).

Tuomet Dievas atsisuks prieš pačius politinius vadovus – „visos gyvenamos žemės karalius“. Jie ir visi kiti nedori žmonės bus sunaikinti per „didžiosios Visagalio Dievo dienos karą“, dar vadinamą Armagedonu (Apreiškimo 16:14, 16).

„Ieškokite Viešpaties, visi krašto nuolankieji []; siekite teisumo, siekite nuolankumo, kad galėtumėte rasti prieglobstį Viešpaties įniršio dieną“ (Sofonijo 2:3).

Jūs galite tikėti, arba ne

Jūs turite teisę viskuo patikėti ir bijoti, tapti dievabaimingais avinais, arba nekreipti dėmesio ir gyventi dorą, sąžiningą su meile gamtai ir aplinkai gyvenimą. Atminkite, kad Lietuviai, Žemaičiai ir kitos broliškos tautos, neturi nieko bendro su pasaka iš Egipto- „Jėzaus nuotykiais dykumoje”.

Lietuviai ir Žemaičiai per amžius buvo laisvi Dievo (Gamtos) vaikai.

Egidijus Paulauskas

 

 


Patiko? Pasidalinkite!