Patiko? Pasidalinkite!

Šalia Klaipėdos rajone esančio Jakų kaimo, Klaipėdos miesto ribose veikiančioje LES (Laisvojoje ekonominėje zonoje) Klaipėdos liberalai nutarė “užkurti krematoriumą”

Jakai jau ir taip daugelį metų kenčia nuo šalia stovinčių plastiko gamyklų smarvės ir taršos, bei nesenai pastatytos šiukšlių deginimo gamyklos į kurią bandomos vežti šiukšlės, net iš kitų šalių (Airijos) ir  neleistinos medicininės atliekos. Uostamiesčio aplinkosaugininkai kartą jau sustabdė į atliekų deginimo gamyklą „Fortum Klaipėda“ vežamas medicinines atliekas iš Šiaulių. O kiek nesustabdė?

Klaipėdos miesto tinklalapyje skelbiama, kad:

KLAIPĖDOS LEZ – SVARBIAUSIA SAVO MIESTUI LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA LIETUVOJE

Svarbiausia miestui, o šalia esantiems senbuviams gyventojams? Klaipėdos liberalai apie ką bekalbėtų, jiems vistiek gaunasi apie pinigus. Bet ar viskas gyvenime gali būti matuojama pinigais?

Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje  sukaupta 493 mln. Eur tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Tai sudaro 57 % visų Klaipėdos miesto savivaldybės TUI. Pagal laisvosios ekonominės zonos svorį savo miesto TUI portfelyje Klaipėda lenkia visas kitas Lietuvos laisvąsias ekonomines zonas.

Jakų gyventojai paskutinėmis dienomis sužinojo ir dar vieną naujieną, kad būtent šioje LES teritorijoje planuojama statyti privataus verslo krematoriumą

Klaipėdos rajono jungtinių kaimų bendruomenės pirmininkė Lijana Simonaitytė-Sinušienė teigia, kad, Klaipėdos rajone už kelių kilometrų nuo Jakų, Ketvergiuose jau stato krematoriumą. Argi negalėtų pasidalinti juo Klaipėda ir rajonas, regionas. (Kitas yra Kėdainiuose, numatomas – Vlniuje). Nes, kaip paaiškėjo, per metus 1 linija gali priimti apie 300-400 palaikų. Esant poreikiui, didina linijų skaičių ir pajėgumus. Kaip bebūtų liūdna, bet poreikiai didės. Šios paslaugos yra privatus verslas. Savivaldybių pareiga su jais tartis ir pasiūlyti vietas, tenkinančias visas puses.

Jakų kaimo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Dvarionas pasitaręs su aplinkinių kaimų gyventojais išdėstę savo nuomonę

Mes, Klaipėdos miesto, Jakų km, Sudmantų km. Budrikų km, gyventojai, sužinojome, kad LEZ-o teritorijoje arba kitoje Vilniaus plento pusėje link Tilžės gatvės, taip vadinamajame trikampyje, planuojama statyti krematoriumą. Dėl planuojamos ūkinės komercinės veiklos, tikėtina, šiose apylinkėse itin suintensyvės eismas, padidės aplinkos tarša, o krematoriumo kaimynystė kels nemalonius jausmus tiek gyventojams, tiek atvykstantiems svečiams, nes tai pagrindiniai keliai vedantys į miestą. Todėl mums, šios savivaldybės ir rajono gyventojams, visiškai neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo pasirinktas krematoriumo veiklai būtent šis žemės sklypas.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad planuojamas statyti tokio pobūdžio komercinis objektas smarkiai sumenkins netoliese esančio nekilnojamojo turto vertę, dėl ko mes, gyventojai, galimai patirsime ekonominių nuostolių. Jakuose yra veikiantis pieno ūkis, sulčių spaudykla, bitynai. Planuojamo krematoriumo kaimynystėje esanti gyvenamoji aplinka, siūlomos paslaugos bei gaminami produktai būtų vertinami itin nepalankiai, todėl aplinkinių kaimų gyventojai yra pagrįstai nepatenkinti planuojamomis krematoriumo statybomis. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad savivaldybė šioje situacijoje nesuteikė visapusiškos informacijos, neužtikrino galimybės visuomenei dalyvauti miesto plėtros procese ir priėmė skubotus sprendimus, ignoruodama gyventojų interesus, nors turėjo skirti pirmenybę atstovavimui jiems. Esame linkę manyti, kad savivaldybė galimai veikia išskirtinai tik verslo struktūrų komerciniams interesams.

Pareiškiame, kad krematoriumo planuojama statyba Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijai priskirtame sklype yra nesuderinama su vietos bendruomenės interesais, todėl šiuo raštu prašome Klaipėdos miesto merą ir atsakingus savivaldybės tarnautojus panaikinti tokį siūlymą, teikti visuomenės atstovams visą informaciją, susijusią su planuojama krematoriumo statyba, bei suteikti galimybę dalyvauti visame svarstymo procese.

Klaipėdos rajone jau pradėtas statyti krematoriumas, manome, kad vakarų regionui pakanka vieno ir Klaipėdos mieste statyti antro nereikia.

Kam prireikė tiek daug krematoriumų?

Auschwitz-Birkenau (Konzentrationslager Auschwitz), Aušvico koncentracijos stovykla buvo didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklų, įkurta nacistų okupuotoje Lenkijoje. Stovykla pavadinta netoliese esančio Lenkijos miesto Osvencimo vokišku pavadinimu. Birkenau buvo nedidelis kaimelis netoliese, didžiąja dalimi sunaikintas vokiečių. Šio konclageryio krematoriumuose ir laužuose sudeginta daugiau kaip 4 mln. žmonių.

crematorium

Ar nėra ruošiamasi baisiausiam scenarijui, kada šie visi privatūs krematoriumai bus nacionalizuoti ir panaudoti pagal paskirti kaip Aušvico koncentracijos stovykloje. Šiandieninės politikos tendencijos priverčia susimastyti, link ko visa jos veda. Istorija kartojasi, tie kurie ją prastai išmano ir nesupranta, galvoja, kad tie žiaurūs laikai niekada nebegrįš. Lieka tikėtis, kad tie laikai negrįš ir nepaklusnieji nebus gyvi deginami ar kankinami kaip slaptame – ČŽV Lietuvoje veikusiame kalėjime.

Jakai “vėžininkų” gyvenvietė

Jau 2011 metais žiniasklaidoje buvo rašoma, kad Jakuose „Kas antruose namuose – po vėžininką. Greitai tapsime mirtininkų gyvenviete“, – kadaise prabangius namus statęsi iš didmiesčio bėgę buvę klaipėdiečiai taip dabar dabar įvardija gyvenimą Jakuose.

Tie kurie bėgo iš miesto į kaimą ir tikėjosi ramesnio , bei švaresnio gyvenimo, turės dar kartą šią praktiką panaudoti, arba susitaikyti su aplinkui esančiomis gamyklomis.

Arba, vieningai kovoti, bet reikia suprasti vieną, kad kapitalistinėje santvarkoje pagrindinis resursas yra kvailiai, kuriuos galima visada nupirkti. Moralė, sąžinė ir žmogiškumas kapitalistinėje santvarkoje negalioja.

Vaidas Lekstutis Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!