Patiko? Pasidalinkite!

Šiame rašinyje pabandysiu apžvelgti du pagrindinius aspektus, kodėl tarp šventikų yra tiek daug į seksualinius nusikaltimus linkusių kunigų ir ar tai yra pagydoma

Kunigų pedofilų nusikaltimai ilgą laiką buvo akylai dangstomi ir slepiami nuo visuomenės. Apie pedofiliją tarp dvasininkų buvo rašyta jau XI amžiuje. Dabartiniu supratimu, kai kalbama apie seksualinę prievartą nepilnamečių atžvilgiu, iki 1930 m. apie tai beveik nebuvo negirdėti.

Apie seksualinį išnaudojimą bažnyčioje imta kalbėti 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 10-ajame dešimtmetyje, kai šią temą ėmė nušviesti JAV, Kanados, Australijos, o vėliau ir Europos bei Lotynų Amerikos žiniasklaida.

Kodėl Katalikų bažnyčioje tiek daug kunigų pedofilų?

Galima manyti, kad kunigai linksta daryti lytinius nusikaltimus dėl celibato, arba tiesiog į lytinius nusikaltimus linkę žmonės pasirenka kunigystės kelią ir priima celibatą. Paskutiniu metu šių nusikaltimų mažėja.

Viena iš prielaidų yra ta, kad tokius potraukius turintiems vyrams atsivėrė nauji horizointai (laisvė), o seniau, kai homoseksualumas buvo persekiojamas, jie tiesiog rasdavo šiltą prieglaudą kunigų seminarijose arba vienuolynuose.

Skaičiai kalba patys už save

Paanalizuokime Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. 1927 m. spalio 4 d. vyskupo Justino Staugaičio, Nepriklausomybės akto signataro rūpesčiu ir iniciatyva buvo atidaryta Telšių kunigų seminarija.

Laikotarpiu nuo 1927 iki 1940 m. čia nuolat mokydavosi nuo 41 iki 122 klierikų. Iki 1940 m. kunigų seminarija parengė apie 150 kunigų, kurie pasklido po Žemaitijos parapijas. 1940 m. sovietų valdžia Telšių kunigų seminariją uždarė. 1941 m. rudenį ji buvo vėl atidaryta, tačiau 1946 m. pavasarį sovietų valdžia jos veiklą vėl sustabdė.

1989 m. buvęs šios seminarijos auklėtinis, Telšių vyskupas Antanas Vaičius išleidžia dekretą, kuriuo buvo atkurta Telšių kunigų seminarija.

1990–1993 m. per 3 veikusius kursus mokėsi 88 klierikai. Šiuo metu Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijoje studijuoja 22 klierikai, – rašoma Telšių vyskupijos tinklalapyje.

Dar 2005 metais Lietuvos vyskupai teigė, kad Katalikų bažnyčiai trūksta kunigų. “Nors ir skaudama širdimi, ne visuomet galime šiuos jūsų prašymus patenkinti – kunigų stygius jaučiamas visose vyskupijose, visose Bažnyčios veikimo srityse”.

Kunigų pedofilų “gydymas”

Per pastaruosius 15 metų apie 150 kunigų buvo nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Tai dar labiau sutepė Katalikų bažnyčios reputaciją. O kiek apie tai buvo nutylėta?!

Gydymas, pasak psichoterapeuto, „trunka daugelį metų ir tikrai ne 10 mėnesių“, o tokių Bažnyčios valdomų centrų, kurie bando pedofilus „gydyti“, yra ne vienas.

„Pedofilai, kaip suaugę žmonės, labai infantilūs ir elgiasi savanaudiškai. Mes privalome dirbti su šiuo nebrandumu. Tiriame vaikystės prisiminimus, kad nustatytume subjekto psichoseksualinio vystymosi lūžio tašką“, – teigė „Divino Amore“ centro atstovas M. E. Luparia.

Pedofilija išlieka stabili ilgą laiką

Psichiatras, buvęs psichopatologijos ir kriminologijos profesorius Maurizio Marasco teigia, kad pedofilija nėra traktuojama kaip patologija, todėl nelaikoma liga, tik „seksualinio elgesio anomalija, kuri išlieka stabili ilgą laiką“.

Eksperto teigimu, kunigai labai dažnai suvokia, kad jie padarė itin sunkų nusikaltimą, ir priima bausmę, tačiau tai tikrai negarantuoja, jog jie vėl nepadarys kažko panašaus

Naujausias pedofilijos skandalas sukrėtęs Lenkiją

Lenkijos visuomenę sudrebino filmas apie kunigų vykdomus pedofilijos nusikaltimus. Per kelias dienas skandalingą juostą pažiūrėjo 7,2 mln. žmonių.

Kodėl Bažnyčiai yra suteikta išimtinė teisė susipažinti su kunigams pedofilams keliamomis bylomis, nors tokios teisės neturi jų aukos? Kodėl Generalinė prokuratūra išplatino prokurorams slaptą instrukciją, kurioje nurodoma, jog pedofilijos bylose krata bažnyčios patalpose bei kunigų namuose būtų atliekama tik gavus aukščiausios vadovybės pritarimą?

Tokius klausimus bei naujus kaltinimus Bažnyčiai dėl pedofilų slėpimo Lenkijos visuomenėje sukėlė internete pradėtas rodyti dokumentinis filmas „Slėpynės“.

Filmas apie tai, kaip Vatikanas dangstė pedofilus

Tai ne vienintelis filmas apie kunigus pedofilus ir bandymą juos slėpti ir ginti. Kur kas didesnį visuomenės pasipiktinimą iššaukė dokumentinis filmas “Apsaugok mus nuo pikto”.

Šis filmas paliečia tą pačią skandalingą temą – pedofiliją bažnyčioje. Iš pradžių filmas atrodo pakankamai “švelnus”, lyg ir bandantis pateisinti ir suprasti pedofilijos apraiškas bei nusikaltusį ir atgailaujantį kunigą – gal net nuobodokas, tačiau paskui pasipila šokiruojantys faktai, kuriuos turi išgirsti kiekvienas, kuris save priskiria bažnytinei bendruomenei.

Nesakome, kad visi pasaulio kunigai yra korumpuoti pedofilai seksomanai, tačiau akivaizdu, kad kai kurie kunigai yra tiesiog seksualiniai ištvirkėliai. Dokumentikoje autentiški žmonių prisiminimai iš vaikystės, kurie buvo ne tik tvirkinami kunigų, bet ir grubiai prievartaujami. Siutas kyla ne tiek dėl prievartos, nors ir tai yra baisu, bet dėl baisios bažnytinės neteisybės, mat, bažnyčia išleidžia MILIJARDUS tam, kad viskas nepapultų į viešumą.

Kai kurie faktai liudija, kad net pats popiežius kadaise noriai slėpė ryšius su pedofilija ir užuot gelbėjęs vaikus, gelbėjo bažnyčios vardą ir autoritetą. Akivaizdūs kunigų, vyskupų susimovimai ir autentiški kadrai iš teismo salių tiesiog „pritrenkia“ prie kėdės, kokia šlykšti ir nevaržoma yra bažnytinė biurokratija.

Jau vien Amerikoje dėl seksualinių išnaudojimų kreipėsi 100 000 žmonių ir manoma, kad tai tėra tik 20 procentų visų seksualinių aukų. Visame pasaulyje nuo Katalikų kunigų pedofilų yra nukentėję milijonai vaikų.

Nemokamai žiūrėti filmą “Apsaugok mus nuo pikto”: (Spausti čia)

Pabaigai

Baigiant šią apžvalgą, vienareikšmiškai, kodėl tarp kunigų yra tiek daug pedofilų ir linkusių į seksualinius nusikaltimus, atsakyti neįmanoma, bet turime suprasti viena: kad jie sąmoningai ar ne, eina prieš Gamtos – Sutvėrėjo tvarką. Tai nėra normalaus žmogaus prigimtinė savybė, tai vis dėlto yra iškrypimas ir vargu, ar jis yra pagydomas.

Parengė teisininkas, psichiatras Jozefas Paplavskij


Patiko? Pasidalinkite!