Patiko? Pasidalinkite!

Konstitucinis teismas, kuris privalo vadovautis rašytais įstatymais, pats šiurkščiai pažeidinėja juos

Konstitucinio Teismo įstatymo 14 straipsnio pirmoji dalis nustatanti, kad „Nutrūkus Konstitucinio Teismo teisėjo – šio teismo pirmininko įgaliojimams šio įstatymo 11 straipsnio pirmosios dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais arba kai Konstitucinio Teismo pirmininkas laikinai negali eiti savo pareigų, Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas laikinai eina Konstitucinio Teismo pirmininko paskirtas Konstitucinio Teismo teisėjas“. Tas turėjo įvykti šių metų kovo mėnesį.

Žiūrėti šaltinio vaizdą

Tačiau, D. Žalimas, nutrūkus jo, kaip pirmininko, įgaliojimams nepaskyrė jokio kito teisėjo, kuris laikinai eitų Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas ir įstatymas nenumato Konstitucinio Teismo pirmininko įgaliojimų pratęsimo galimybės.

Žinia, Konstitucinio teismo teisėjai jau paskelbė, kad Konstitucijos dvasia leidžia jiems dirbti Konstituciniame Teisme kiek tik jie norės. Puikios SSRS politbiuro tradicijos…

Aš raginu Seimo narius, svarstyti kreipimąsi į A.Verygą, dėl KT teisėjų sveikatos būklės. Sveikas protas sako, jog jei įmonės darbuotojai sprendimus priiminėja šaukdamiesi dvasių, tai paprastai kviečiami greitoji pagalba arba psichiatras

P.S.

Deja, bet ir Prezidentas vėl demonstruoja jau neturįs kai kurių vyriškų anatomijos ypatybių.

Petras Gražulis


Patiko? Pasidalinkite!