Patiko? Pasidalinkite!

Likimas – sąvoka, reiškianti žmogų, gamtą ar net dievus pranokstančią galią, lemiančią, diktuojančią pasaulio įvykių eigą ir valdančią žmonių gyvenimus. Religiniai fanatikai likimą apibūdina kaip pavaldų visagalio Dievo galiai, atstovaujančiai gamtos ir visuomeninio gyvenimo jėgoms, nepavaldžioms žmogui

Ir viso labo tai žmonijos sukurti melai. Likimas viso labo tėra mūsų veiksmų pasekmė. Joks Dievas nesėdi neplanuoja mūsų likimų, tai yra visiški kliedėsiai!

Faktas

Laidotuvės. Mirė pusamžis žmogus. Visi susirinkę žino, kad mirė nuo alkoholio. Tiesiog suiro kepenys, inkstai ir galu gale smegenys. Aiškiau sakant, kūnas kaip rūbas nustojo funkcionuoti ir užgeso.

Susirinkę artimieji visi iki vieno tauzyja visokias nesąmones apie likimą. Vieni sako mes planuojame, o Dievas iš mūsų planų juokiasi ir pats nusprendžia kiek mums šioje žemėje gyventi. Antri kliedi apie likimą, kad tai kiekvienam jis duotas. Treti aplamai sako, kad tai Dievo valia. Vis kažkas kaltas, tik ne męs!

Likimas, tai yra mūsų visų veiksmų pasekmė. Jeigu imti šį atvejį su nabagu pijokėliu, kuris nesugebėjo sustoti ir save nužudė alkoholio pagalba, yra kaltas pats pijokėlis ir visi susirinkę į jo laidotuves.

Artimieji stovintys šalia lavono nei vienas nesistengė šiam žmogui padėti žinodami, jo alkoholizmo problemą, bet visi ištikimai susirinko į laidotuves ir sapalioja, koks jis buvo geras žmogus. Jeigu jau toks geras buvo, kodėl leidote nusižudyti?! Atsakomybės nenori prisiimti nei vienas. Ne gana to, po laidotuvių, kaip pridera “Marijos” žemėje, pagal tradicijas visi susėda gedulingų pietų.

Ir kaip jūs manote, kas ant stalo? Alkoholis. Tas pats nuodas nuo kurios mirė jų artimas žmogus, kurį nesenai pakasė į žemę. Alkoholis aplamai yra priemone skirta gaminti silpnapročius. Vadinasi laidotuvėse susirinko kvailių banda.

Išvada tokia:

Žmones pavertė kvailais padarais. Ne tik kvailais padarais, bet dar ir bailiais, niekšais ir klastingais apsimeteliais. Jie visą kaltę suverčia likimui, Dievui, bet, tik ne sau.

Šiaip tai, likimas egzistuoja, bet tai nėra jokia nepaaiškinama žmogų, gamtą ar net dievus pranokstančią galią, lemiančią, diktuojančią pasaulio įvykių eigą ir valdančią žmonių gyvenimus. Galima sakyti, kad likimas viso labo tėra tai, kas po jūsų liko. Kokį pa/likimą palikote po savęs.

Tai yra žmonijos pasekmė. Visi yra savo gyvenimo šeimininkai, bet labai dažnai tai užmiršta ir patampa bandos dalimi. Patapę avinais, jie tiesiog nustoja galvoti ir elgiasi vadovaudamiesi bandos instinktu, daro tai ką daro visi. Taip žymiai lengviau, nereikia galvoti, analizuoti, žinoti. Užtenka tikėti ir eiti ten, kur eina visos kitos avys.

Nustokime būti avinais! Žmogus yra sąmoninga būtybė, o ne gyvulys varomas gyvuliškų instinktų. Nustokite būti gyvuliais! Protėviai sakydavo, kad “kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis” ir tai yra visiška tikrovė. Būkite savo gyvenimo kalviais ir neleiskite jo kalti kitiems.

Vaidas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!