Patiko? Pasidalinkite!

MOKYTOJAI ASTRAI GENOVAITEI ASTRAUSKAITEI paskirta teismo psichiatrijos ekspertizė

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 208, 396 straipsnius baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką padariusio asmens psichinė būklė patikrinama paskyrus teismo psichiatrijos ekspertizę tais atvejais, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui kyla abejonių dėl asmens psichinės sveikatos būklės. Praktikoje tai dažniausiai būna žinios apie nusikalstamą veiką padariusio asmens ankstesnius susirgimus psichinėmis ligomis, nustatytas diagnozes, gydymosi laikotarpius bei vietas, faktai, rodantys asmens elgesio nelogiškumą, neadekvatumą, proceso dalyvių prašymai skirti ekspertizę ir panašiai.

Viešumoje buvo pasirodžiusi informacija, kad mokytoja yra sirgusi depresija. Sirgimas depresija nėra joks pagrindas teismo psichiatrijos ekspertizės skyrimui. Prokuroras, prašydamas skirti teismo psichiatrijos ekspertizę, o teismas patenkindamas tokį prokuroro prašymą, patys pažeidė įstatymus.

Manau, kad ikiteisminio tyrimo dėl riaušių organizavimo ir provokavimo pradėjimas mokytojai Astrai, kai ji jokiose riaušėse nedalyvavo, dar kelios valandos iki riaušių prašė mitingo dalyvius skirstytis ir pati išvyko namo, kai riaušes sukėlė su mokytoja visiškai nesusiję provokatoriai, ir toks teismo psichiatrijos ekspertizės skyrimas yra niekas kita kaip Lietuvos režimo susidorojimas su kitaip mąstančiais, nepatenkintais Lietuvos valdžia ir kovojančiais prieš ją.

Keista, kad man prokuratūra pradėjusi 60 ikiteisminių tyrimų ir į Jungtines Amerikos Valstijas išsiuntusi 39 kaltinimus, surašytus 200 lapų, niekada nepaprašė paskirti psichiatrijos ekspertizės. Jiems turbūt buvo žinoma, kad kai aš išprotėsiu, mane ir mano šeimą persekiojantys korumpuoti prokurorai, teisėjai, politikai jau seniai bus išprotėję. Ačiū Dievui už man duotus auksinius nervus.


Patiko? Pasidalinkite!